wees34

Sponsor een wees

Het 1-op-1 Sponsorproject geeft u de mogelijkheid om door een maandelijkse bijdrage een weeskind te sponsoren. U kunt zelf kiezen in welk land u kind sponsort en voorziet van de basisbehoeften waar elk kind recht op heeft: onderdak, voedsel, gezondheidszorg, kleding en onderwijs.

Laat een weeskind weer kind zijn!

Over ons

Islamic Relief is een humanitaire hulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor de verbetering van levensomstandigheden van de minder bedeelden in de samenleving.

Islamic Relief Nederland streeft naar een zorgzame wereld waarin de primaire behoeftes van ’s werelds armste mensen worden vervuld. Daarbij vormen de essenties van de islam haar inspiratiebron: barmhartigheid, gelijkwaardigheid en saamhorigheid. Islamic Relief biedt hulp aan iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht zonder daarbij de verwachting er iets voor terug te krijgen. In haar werk houdt Islamic Relief zich aan het neutraliteitsbeginsel. Islamic Relief mengt zich niet in politieke, economische of religieuze conflicten.

“En zij voeden uit liefde voor hem de armen, de wees en de gevangene (zeggende) Wij voeden u slechts terwille van Allah. Wij verlangen van u geen beloning noch dank.” -Koran, 76: 8-9

5000000

BEGUNSTIGDEN OVER DE HELE WERELD

45000

WEZEN GESPONSORD

450000

VOEDSELPAKKETTEN VERDEELD