Finance

Jaarcijfers 

Ieder jaar laat Islamic Relief Nederland haar financiële gegevens controleren door een registeraccountant. De jaarlijkse cijfers van Islamic Relief Nederland worden verzonden naar het Centraal Bureau voor de Fondswerving (CBF), die deze cijfers vervolgens op haar website kenbaar maakt. Klik hier om de financiële gegevens van Islamic Relief Nederland te bekijken of te downloaden

Jaarverslagen Islamic Relief Nederland

Het jaarverslag 2009 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2010 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2011 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2012 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

De jaarrekening 2012 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2013 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

De jaarrekening 2013 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2014 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

De jaarrekening 2014 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

Het verslag van onze accountant over het boekjaar 2014 kunt u hier downloaden.

De jaarrekening 2015 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

De jaarrekening 2016 van Islamic Relief Nederland kunt u hier downloaden.

Scroll to top