Gezondheid

Gezondheid is je grootste rijkdom

Toegankelijkheid

Belangrijker dan het bieden van gezondheidszorg is de toegankelijkheid voor de lokale bewoners.

Gezondheidszorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Ons gezondheidsfonds houdt hier toezicht op.

Nazorg

Meten is weten

Na afronding van het goede doel, blijven we monitoren om de kwaliteit te waarborgen.

Crisis

Epidemieën en grootschalige virussen zijn helaas onontkoombaar. Islamic Relief heeft voor deze situaties een speciale crisisaanpak ingericht.

De crisisaanpak is gericht op adequaat en efficiënt hulp bieden aan de getroffen gebieden.

Preventie

Ons gezondheidsfonds ondersteunt het verbeteren van gezondheidszorg wereldwijd in gebieden waar extra zorg en aandacht nodig is.

In eerste instantie focussen wij op het voorkomen van infecties en verspreiding van ziektes middels voorlichtingen. Dit biedt een duurzame oplossing en vormt de start van een gezonde samenleving.

Alles voor een glimlach

Red levens

Gezondheid is niet te koop, goede zorg wel. Jouw donatie verbetert zorgvoorzieningen en redt levens!

Wereldwijd

Met veldkantoren in meer dan 30 landen en een wereldwijd netwerk, bereikt onze hulp alle uithoeken van de wereld. Waar de nood hoog is, zullen wij indien mogelijk actie ondernemen.

Samen staan we sterk

Wil jij een betere wereld achterlaten voor de volgende generatie en je bestaan op deze aarde meer betekenis geven? Je donatie, groot of klein, draagt bij aan een betere toekomst voor de kinderen van morgen.

In Afghanistan zijn wij de strijd tegen drugsverslaving aangegaan. Afghanistan’s armoede, meer dan drie decennia oorlogvoering, het ontbreken aan een stabiele landelijke regering en de nasleep van het Taliban regime hebben hun sporen nagelaten. Zo kent het zorgsysteem  een enorme kloof tussen hetgeen men nodig heeft en dat wat er voorhanden is, met name in de afgelegen gebieden. In Shortepa is het niet anders. Hier worden veel traditionele ambachten als tapijt weven en bezembinden beoefend.

Het gebrek aan sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening heeft er echter toe geleid dat een groot deel van de bewoners haar toevlucht heeft gezocht in opium derivaten en medicatie. Schrikbarende aantallen mannen, vrouwen en kinderen zijn hier de dupe van geworden.

Islamic Relief Nederland heeft in samenwerking met Islamic Relief Afghanistan middels het BHSDR (Basic Health services and Drug Rehabilitation) project, fundamentele gezondheidszorg, drugspreventie en behandeling opgezet voor de inwoners van het dorp Tashguzar te Shortepa.

Doneer nu ❤️

Scroll to top