Inkomenszekerheid

Eigen inkomen geeft vrijheid

Rolmodel

Vrouwen zijn centrale rolmodellen voor de komende generaties. Door een onafhankelijke positie in te nemen dragen zij een boodschap uit:

Eigen inkomen geeft vrijheid

Onafhankelijkheid

Het ontvangen van een eigen inkomen is het begin van de onafhankelijkheid van een vrouw

In ontwikkelingslanden is het gebruikelijk dat vrouwen enkel leven van het inkomen dat de man genereert. Dit plaatst de vrouw in een afhankelijke positie.

Duurzaam

Het verschaffen van microkrediet biedt een duurzame oplossing

Een microkrediet verschaft niet enkel de vrouw in kwestie een inkomen maar creëert ook werkgelegenheid voor vrouwen in het dorp.

Microkrediet

Vrouwen in ontwikkelingslanden worden voorzien van een microkrediet. Op deze manier wordt de basis gelegd voor een onderneming waarover zijzelf de regie hebben.

Een microkrediet betreft een startkapitaal in de vorm van een rentevrije lening die wordt verstrekt aan ondernemers die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om geld te lenen bij commerciële banken.

Alles voor een glimlach

Wereldwijd

Met veldkantoren in meer dan 30 landen en een wereldwijd netwerk, bereikt onze hulp alle uithoeken van de wereld. Waar de nood hoog is, zullen wij indien mogelijk actie ondernemen.

Red levens

Gezondheid is niet te koop, goede zorg wel. Jouw donatie verbetert zorgvoorzieningen en redt levens!

Duurzaam

Islamic Relief heeft dankzij haar ervaring een aanpak kunnen ontwikkelen die een duurzame oplossing biedt voor het getroffen gebied. Op deze manier stimuleren wij progressie en een zelfredzame samenleving. Langdurig profijt middels duurzaamheid. Dat is onze missie!

In Mali is in totaal €107.776,- verschaft aan microkrediet (rentevrije leningen). Malinese vrouwen vormen een sociaaleconomisch kwetsbare doelgroep. Binnen deze groep zijn de weduwen het meest kwetsbaar. Zij verkeren in deze positie door het uitvallen van inkomen en een gebrek aan educatie.  Om deze reden heeft Islamic Relief hen als goed doel gesteld. De vrouwen gingen individuele leningen aan voor één van de volgende activiteiten: de productie van zeep, het vervaardigen van sieraden, de verkoop van landbouwproducten en/of pindakaas. Wegens succes is dit project verlengd, het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Baseline onderzoek uitvoeren op het gebied van microkrediet om de situatie van de weduwen volledig in kaart te brengen
  • Operationeel handboek opzetten
  • Begunstigden voor microkrediet leningen selecteren volgens specifieke criteria (meest arme vrouwen die wel actief zijn)
  • Vaktraining voor 300 weduwen
  • Opzetten van negen solidariteitsgroepen (elk bestaande uit 20 weduwen)
  • Duidelijke studies van microkrediet
  • Beginnen met het financieren van tenminste tien groepsinitiatieven
  • Monitoring en evaluatie

Doneer nu ❤️

Scroll to top