Kurban

Jaarlijks organiseert Islamic Relief Nederland de Kurbanactie om de allerarmsten – die geen of te weinig geld hebben om een offerdier te kopen – een mooi Offerfeest te bezorgen. Tijdens Eid-ul-Adha en de drie daaropvolgende voorgeschreven dagen worden de offerdieren geslacht, waarna het offervlees wordt verdeeld onder de begunstigden.

Scroll to top