Rente

Doneer uw rente, zuiver uw gelden

Waarom is Riba (rente) niet toegestaan?

Het verbod op rente komt voort uit het idee van een samenleving waarin het morele, sociale en economische welzijn van de mensheid wordt gewaarborgd.

Het toestaan van rente ontmoedigt mensen om goedheid te verrichten.

Schone lei

Het doneren van rente zuivert je kapitaal en ontdoet je van verboden inkomsten.

Ontdoe je van rente en begin met een schone lei.

Geen sadaqa, maar distantiëren van het verbodene

Indien je je wenst te ontdoen van rentegelden zorgen wij ervoor dat het op de juiste manier wordt ingezet.

We gebruiken dit voor het verbeteren van de infrastructuur en betalen er een deel van onze projectkosten mee.

Voorkomen is beter dan genezen

Eenieder van ons kan in een situatie verkeren waar rente wordt ontvangen.

Zuiver je eigendommen en bescherm je naasten tegen de risico’s en verboden omtrent rente.

Alles voor een glimlach

Transparantie

De band met onze donateurs staat bij ons hoog in het vaandel. Na afronding van een goed doel krijg je uitgebreide terugkoppeling en gedurende de looptijd kun je je donatie op de voet volgen.

Duurzaam

Islamic Relief heeft dankzij haar ervaring een aanpak kunnen ontwikkelen die een duurzame oplossing biedt voor het getroffen gebied. Op deze manier stimuleren wij progressie en een zelfredzame samenleving. Langdurig profijt middels duurzaamheid. Dat is onze missie!

Volgens Islamitische richtlijnen

Onze naam zegt het al. Islamic Relief opereert volgens de Islamitische richtlijnen en beoogt daarmee een eerlijke en verantwoorde werkwijze. Wij zetten ons daarom in voor iedereen ongeacht religie, cultuur of taal. Naast neutraliteit behoren barmhartigheid, gelijkwaardigheid en saamhorigheid tot onze kernwaarden.

Oh jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat ervan (het vragen) van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: weest op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn boodschapper. Maar als jullie berouwvol zijn, dan blijft het oorspronkelijke bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandelt.

soerah 2, vers 278-279

Doneer nu ❤️

Scroll to top