****

Wat is zakat?

Het verrichten van de zakat is een religieuze verplichting voor moslims en is 1 van de 5 pilaren in de islam. In het Arabisch betekent zakaat reiniging, groei en zegening. Het betalen van de zakaat is bedoeld om moslims eraan te herinneren dat ze waardering hebben voor de zegeningen die Allah [s.w.t.] hun heeft gegeven en om hen die het minder hebben bij te staan.

Islamic Relief verzamelt en distribueert zakat aan degenen die het meest in nood zijn, in overeenstemming met Islamitische richtlijnen. Door je zakaat via Islamic Relief Nederland te geven, kun je noodvoedselhulp, onderdak bieden aan vluchtelingen, beroepstraining, medicijnen, aanleggen van infrastructuur en nog veel meer.

Wie komt in aanmerking voor zakat?

Volgens de Heilige Koran (9:60) zijn er acht categorieën van mensen die zich kwalificeren als begunstigden van zakat:

  1. De armen
  2. De behoeftigen
  3. De verzamelaars van zakat (Islamic Relief Nederland is een voorbeeld)
  4. Voor hen wier harten tot elkaar gebracht zijn
  5. Vrijkoop van slaven
  6. Degenen belast met schulden
  7. In de zaak van Allah (swt)
  8. Reizigers

De meeste geleerden zijn het erover eens dat de armen en behoeftigen de belangrijkste categorieën mensen zijn die de zakat ontvangen. Islamic Relief Nederland valt in 1 van de 8 categorie die in aanmerking komt om zakat te ontvangen om deze vervolgens direct te distribueren.

Islamic Relief waarborgt de regelgeving omtrent de verstrekking van Zakat-ul-Mal en zorgt ervoor dat het op de juiste manier wordt gedistribueerd. Islamic Relief Nederland wordt door geleerden geadviseerd omtrent zakat-ul-mal. Voor gedetailleerde vragen kunt u contact opnemen met u plaatselijke imam of bel ons gerust.

Zakat op goud

Zakat wordt betaald met 2,5% van de rijkdom die men bezit boven de nisab. Nisab, (gelijk aan 87.48 gram goud of 612 gram zilver), is de minimale hoeveelheid rijkdom die iemand moet hebben voordat hij de zakat moet betalen. *Vanaf 17 juli 2018 wordt nisab geschat op €3 275,45 aan goud in cash of €813 aan zilver in cash. Zakat is aansprakelijk op goud, zilver, contanten, spaartegoeden, beleggingen, huurinkomsten, zakelijke goederen en winst, aandelen, effecten en obligaties. Zakaat wordt niet betaald wanneer geld wordt gebruikt voor schuldaflossing, kosten van levensonderhoud, zoals kleding, voedsel, huisvesting, vervoer, onderwijs, enz.

Scroll to top