Kleingeld voor de kleintjes

Kinderen zijn zeer kwetsbaar en kunnen niet voor zichzelf zorgen. Islamic Relief (IR) voelt zich verantwoordelijk voor arme kinderen en wil ze graag helpen. IR heeft daarom diverse projecten waarbij kinderen geholpen worden. Hierbij kunt u denken aan het weesfonds en het onderwijsproject.

952

Eén van de eerste personen die in 1984 de oprichters van IR Wereldwijd een hand toereikte, en geld doneerde was een kind van nog geen 10 jaar! IR Nederland heeft daarop ingespeeld en heeft het project Kleingeld voor de Kleintjes in het leven geroepen. Zo ondersteunen kinderen in Nederland IR door middel van het ophalen van geld met kleine kartonnen spaarpotjes. Dit geld komt ten goede aan het Algemeen Weesfonds. Daaruit ontvangen de weeskinderen onder meer schoolspullen, kleding, schoenen en een cadeautje.

IR betrekt schoolkinderen bij verschillende projecten van IR. Er is bewust gekozen om specifieke projecten te koppelen aan acties die volledig gericht zijn op kinderen. Zo betekent het werk van de leerlingen een directe verbetering van de omstandigheden waarin arme kinderen leven. Op deze manier worden de arme kinderen niet alleen geholpen, maar wordt er bij de kinderen in Nederland een stukje verantwoordelijkheid ontwikkeld. Door middel van het geven van presentaties en inzamelingsacties voor verschillende projecten kunnen kinderen bewust worden gemaakt van zaken als hongersnood en armoede.

Vorig jaar hebben 20 Islamitische basisscholen meegedaan aan deze actie. Zij hebben gezamenlijk een bedrag van 42.288 euro opgehaald! Dit geld is ten goede gekomen aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Dit jaar is er gekozen om geld in te zamelen voor de Osaymoot school in Libanon.
950
Veel kinderen in Nederland trekken zich het lot van de arme kinderen elders in de wereld aan en doen goed hun best om geld in te zamelen. Wij mogen dan ook erg trots zijn op hoe de kinderen zich de rol van weldoener eigen maken.

Spaarpot bestellen

947

Spaarpotje(s) kunt u bestellen via info@islamic-relief.nl of bellen met 020 – 616 00 22. Vergeet niet om uw gegevens en het aantal spaarpotjes te vermelden.

Als de spaarpot vol is, kunt u deze afgeven op ons kantoor of u kunt het ingezamelde geld overmaken op giro 2002 t.a.v. het Algemeen Weesfonds van IR Nederland. Hiervoor kunt u gebruik maken van internetbankieren of het online donatieformulier op de website.