Noodhulp

Noodhulp voor de Gazastrook

Regio:                         De Gazastrook (Palestina)
Budget:                       €249.166

Islamic Relief Worldwide lanceerde direct na de eerste aanval de actie SOS Gaza. In eerste instantie werd het bedrag van $3 miljoen gevraagd, later werd dit opgehoogd naar $10 miljoen. Alle fondswervende kantoren van Islamic Relief deden mee, ook Islamic Relief Nederland. Als reactie hierop meldden zich vele initiatieven bij het kantoor in Amsterdam. Vrijwilligers hielpen met het verspreiden van promotiemateriaal, collecteerden bij vrienden en familie en verwezen naar de website van Islamic Relief Nederland. Veel moskeeën en islamitische basisscholen hielden inzamelingsacties. Bovendien werden door het hele land evenementen opgezet om geld in te zamelen. Deze evenementen waren zeer divers: van bazaars en kickbox evenementen tot benefietgala’s.

Veldkantoor

Zes uur na de eerste bombardementen kon Islamic Relief vanuit haar veldkantoor in Gazastad noodhulp bieden. Deze noodhulp bestond onder meer uit medische zorg, medicijnen en medische materialen, voedselpakketten, water, dekens en hygiënische setjes. De bijdrage van Islamic Relief Nederland daaraan bestond uit een bedrag van € 249.166 waarmee medische materialen, kooksetjes voor daklozen en psychologische ondersteuning voor getraumatiseerde inwoners van de Gazastrook zijn gefinancierd.

Na de directe noodhulp hielp Islamic Relief de getroffen bevolking met de wederopbouw. Deze wederopbouwfase liep door in het jaar 2010 en bestond onder meer uit de volgende onderdelen: puin ruimen, voedsel en melk uitdelen voor de meest kwetsbaren, de bevoorrading van ziekenhuizen en vaktrainingen van het medisch personeel, schoon drinkwater en sanitair, herstel van de landbouwputten, microkrediet en hulp voor getraumatiseerde kinderen.

Noodhulp