ramadan

Ramadan

Ramadan 2016

De heilige maand Ramadan is een gezegende periode van barmhartigheid, bezinning en solidariteit. In deze maand denken moslims in het bijzonder aan de armen in de wereld. Met uw steun organiseert Islamic Relief Nederland de Ramadanactie; het uitdelen van duizenden voedselpakketten bijna overal ter wereld.

De Ramadan is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Liefdadigheid (sadaka) heeft in de islam een belangrijke plaats en wordt sterk aangemoedigd tijdens de heilige maand. Concrete regels geven handen en voeten aan de sadaqa. In haar keuze voor vaste projecten maakt Islamic Relief gebruik van het belang dat de islam hecht aan bepaalde onderwerpen en de regels die zijn opgesteld over liefdadigheid.

Wie helpen wij?
Met de steun van haar donateurs, kan Islamic Relief Nederland duizenden arme mensen voeden in deze speciale maand. De voedselpakketten worden voornamelijk verdeeld onder de meest behoeftigen zoals de allerarmsten, weduwen, wezen, ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en slachtoffers van humanitaire rampen. Daarnaast biedt Islamic Relief Nederland de donateurs de mogelijkheid om de armen te verblijden met een geschenk of om een weeskind te sponsoren.

Doneren voor de Ramadanactie kan weer vanaf Ramadan 2017!