IMG_0765-1024x781

Water

Schoon drinkwater, minder mensen in krottenwijken en bescherming van het milieu.

Millenniumdoel 7

Doel: het integreren van duurzame ontwikkeling in het landbeleid en de –programma’s; het tegengaan van het verlies van natuurbronnen; het halveren van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Voldoende en schoon drinkwater is de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben meer dan een miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties. Jaarlijks overlijden er ongeveer vijf miljoen mensen aan ziektes, die het gevolg zijn van vervuild drinkwater. In het zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990.

Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang.

Wereldwijd leven ongeveer 900 miljoen mensen in sloppenwijken. In het zevende millenniumdoel is vastgelegd dat het aantal mensen dat in sloppenwijken woont omlaag moet, en dat de levensomstandigheden van de bewoners van krottenwijken verbeterd moeten worden.

Wat doet Islamic Relief Nederland aan dit doel?

Islamic Relief Nederland heeft water- en sanitairprojecten lopen. Islamic Relief Nederland werkt samen met de dorpsbewoners om watervoorzieningen en rioolsystemen te plaatsen. Tevens worden er waterputten in arme dorpen geplaatst en gerepareerd. De afgelopen jaren heeft IRN onder andere in Darfoer 55 waterputten aangelegd. Daarnaast geeft IRN trainingen over omgang met water, zodat water schoon gehouden kan worden en niet wordt verspild. Dit gebeurt onder andere in de landen Afghanistan, Tsjetsjenië, Indonesië, Mali, China, Pakistan, Soedan, Niger,Bangladesh en Gaza.

Doneer voor de waterfonds al vanaf €5,-