Kurbanactie Donatieformulier 2021

Doneer voor Kurban 2021 en bereik de meest behoeftigen over de hele wereld.

Kies voor een specifiek land of doneer waar het hardst nodig is.

Een sunnah die begon met een droom en die tot op de dag van vandaag dromen doet uitkomen.

Kurban verrichten we enkel en alleen omwille van de liefde van Allah swt. Dit maakt deze daad van een aanbidding een hele bijzondere. Een daad die niet enkel Allah swt tevreden stelt, maar ook miljoenen behoeftigen voorziet in een vleespakket wat hen voedt voor een dagenlang.


Kurban Qurban Eid-ul-Adha

Het woord kurban stamt af van het Perzische en Arabiche woord voor een ‘offer’ wat omwille van de tevreden van Allah swt wordt verricht. Een offer dat wij ieder jaar verrichten in navolging van de profeet Ibrahim a.s. die met zijn offer zijn onvoorwaardelijke liefde jegens Allah swt bezegelde.

Een offer wat in teken staat van gehoorzaamheid én van delen. Want iedere Eid ul Adha delen miljoenen moslims wereldwijd hun offer met medemoslims in alle uithoeken van de wereld. Ook dit jaar kun je jouw offer via Islamic Relief Nederland delen met een behoeftig gezin.

We delen graag ons proces met onze donateurs, maar nog liever delen wij de successen die we samen met hen behalen. Zo hebben wij vorig jaar 21.533 kunnen besteden aan offers. Deze offers hebben 86.133 gezinnen bereikt en voorzien van een duurzame vleesvoorraad.

family

86.133 Behoeftigen

sheep (1)

21.533 Offers

Welzijn van de offers

Offerdieren worden zorgvuldig geselecteerd. Op de eerste plek komt het welzijn van het offerdier. In navolging van de sunnah werkt Islamic Relief Nederland enkel met offerdieren waarvan de levensomstandigheden aantoonbaar goed waren. Om die reden werken wij samen met lokale boeren. Een kurbanoffer is gelijk aan een schaap of geit of een zevende van een stier, koe of buffel.


Meest gestelde vragen – Kurban Algemeen

Wat is Kurban?Kurban betekent opoffering. Elk jaar tijdens de islamitische maand Dhul Hijjah offeren moslims over de hele wereld een dier – een geit, schaap, koe of kameel – om de bereidheid van de profeet Ibrahim AS na te volgen. Geef je Kurban vandaag nog.

Wie komt in aanmerking voor de Kurban?Islamic Relief heeft vaste criteria en scoresystemen om de ontvangers van de Kurban te bepalen. Dit scoresysteem is gebaseerd op de volgende criteria:

 • Gezinnen die leven van minder dan het minimuminkomen voor dat specifieke land
 • Huishoudens met een vrouwelijk hoofd
 • Gezinnen bestaande uit gehandicapten en / of ouderen
 • Kinderen onder de vijf jaar
 • Zwangere vrouwen
 • Moeders die borstvoeding geven
 • Gezinnen met weinig of geen toegang tot de lokale markten

Het is het beleid van Islamic Relief Nederland om slechts één Kurban-vleespakket aan elk gezin te geven, ongeacht de gezinsgrootte.

Wie moet de Kurban uitvoeren?Volgens de meeste geleerden is de Kurban verplicht voor elke gezonde volwassen moslim man / vrouw die meer rijkdom heeft dan zijn / haar behoeften. Normaal gesproken zijn degenen die in aanmerking komen om Zakat te betalen, verplicht om de Kurban te geven.

Moeten de namen genoemd worden van de mensen die Kurban geven?Nee, dit is niet nodig zolang u de intentie heeft gemaakt dat u deze Kurban namens een bepaalde persoon gaat geven.

Meest gestelde vragen – Kurban-vlees

Welke soorten Kurban-vlees biedt Islamic Relief?Islamic Relief distribueert voornamelijk verse Kurbanvlees – in de meeste landen worden dieren lokaal gekocht en geofferd.

Hoe wordt de grootte van de Kurban bepaald? Is het een koe of een schaap?De grootte van de Kurban is representatief voor de toewijzingen die voor elk land zijn vastgelegd. Voor donateurs kan de volgende informatie u helpen bij het berekenen van uw donatie:

1 Schaap of Geit = 1 Kurban

1 Koe = 7 Kurbani (Eén Kurban is gelijk aan 1/7 van het offerdier).

Hoe kunnen we er echt zeker van zijn dat de kurbanis waarvoor we betalen in enkele van de armste landen ook daadwerkelijk plaatsvinden?Islamic Relief Nederland voert Kurbans uit sinds 1992. Net als bij onze andere projecten, wordt het werk van Islamic Relief Nederland voortdurend gecontroleerd en geoptimaliseerd. Ook worden elk jaar rapporten opgesteld waarin wordt aangegeven welke activiteiten in elk land hebben plaatsgevonden.

Tot wanneer kan ik Kurban-betalingen doen?De tijd van opoffering eindigt wanneer de zon op de vierde dag ondergaat. Daarom kunt u betalingen doen tot het einde van de derde dag na Eid (13e van Dhul-Hijjah) vóór Maghreb Salah. Islamic Relief Nederland heeft de dieren al gekocht voor de offering.

Kan kurbani-vlees naar mijn dorp in een bepaald land worden gestuurd?Islamic Relief Nederland voert jaarlijks de Kurban uit in verschillende landen als onderdeel van ons seizoensprogramma. Daarom zouden de mensen die profiteren van de Ramadan voedselpakketten en van onze andere projecten, Insha’Allah, ook profiteren van de Kurban. Dit stelt ons in staat om onze inspanningen te concentreren en dezelfde mensen te helpen hun leven te verbeteren, in plaats van af en toe kleine hoeveelheden hulp te bieden, maar geen grote successen te boeken. Zo maken wij structureel het verschil.

Meest gestelde vragen Kurban betalingen

Als ik de kurban namens iemand anders betaal, zal hun naam dan tijdens het slachten worden genoemd?Nee, aangezien Islamic Relief Nederland honderdduizenden Kurbanis over de hele wereld uitvoert, is dit praktisch niet mogelijk. Het is ook niet nodig om de naam van de persoon uit te spreken, ook niet als je een Kurbani maakt namens iemand anders. De intentie maken dat je deze Kurban geeft namens een bepaalde persoon is voldoende.

Wanneer moeten we geld geven aan Kurban?Het wordt geadviseerd om zo vroeg mogelijk de Kurban te doneren. Islamic Relief Nederland voert de kurbani  gedurende 3 dagen uit (10e tot 13e Dhul Hijjah). De te offeren dieren kopen we vooraf in op basis van voorspelde quota. Dus als je op een van deze dagen een Kurban geeft, wordt de Kurban op tijd uitgevoerd.

Tot wanneer kan ik Kurban betalingen doen?De tijd van opoffering eindigt wanneer de zon op de vierde dag ondergaat. Daarom kunt u betalingen doen tot het einde van de derde dag na Eid (13e van Dhul-Hijjah) vóór Maghreb Salah. Islamic Relief Nederland heeft de dieren al gekocht voor de offering.

Meest gestelde vragen Kurban kosten

Hoe worden de prijzen gedefinieerd? Sommige prijzen lijken duurder te zijn dan andere.Aangezien het geven van een Kurban een daad van aanbidding is die het meest geliefd is bij Allah (SWT) tijdens de dagen van Tashreek, is het belangrijk dat men het best mogelijke offer aanbiedt. Daarom hanteert Islamic Relief hoge kwaliteitsnormen als het gaat om het selecteren van de offerdieren. Normen hebben betrekking op gezondheid, gewicht (vleesopbrengst) en leeftijd van het offerdier.

We willen ook dat onze broeders en zusters over de hele wereld de beste kwaliteit Kurban ontvangen, omdat de gelovige wordt gevraagd om voor zijn broer/zus te houden wat hij/zij voor zichzelf liefheeft. Deze hoge normen brengen daarom hogere kosten met zich mee, wat op zijn beurt de economische ontwikkeling van onze boeren verder ondersteunt.

Islamic Relief Nederland probeert altijd de meest kwetsbare mensen te bereiken in de meest afgelegen gebieden waar de gemeenschappen moeilijk te bereiken zijn. Het vervoeren van vlees naar moeilijk bereikbare plattelandsgebieden brengt hogere transportkosten met zich mee, wat op zijn beurt de Kurban-prijs beïnvloedt. Conflicten of rampen kunnen de distributie bemoeilijken en de kosten verhogen.

Waarom omvat islamitische hulp een administratiekost in de prijzen van Kurban?Administratiekosten zijn nodig om de Kurban uit te voeren, aangezien ze de kosten van transport, slachten, snijden, verpakken, distribueren en inhuren van personeel dekken, evenals de kosten voor organisatorische ondersteuning.

Zijn alle kosten inbegrepen in de prijs?Ja, alle verschillende kosten zoals de kosten voor het offerdier, het slachten, transport, opslag, selectie van de begunstigden en distributie zijn bij de prijs inbegrepen.

Meest gestelde vragen Kurban uitvoeringen

Hoe wordt de Kurban uitgevoerd bij Islamic Relief Nederland?De Kurban wordt uitgevoerd via veldkantoren van Islamic Relief in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Europa. De veldkantoren van Islamic Relief kopen en offeren de dieren ter plaatse. Als er problemen zijn met de aanvoer van vee in een bepaald land (vanwege een beperkte lokale aanvoer, natuurrampen, enz.), worden de dieren in het buitenland aangekocht en geofferd, en vervolgens verscheept naar de getroffen landen. Alle dieren worden volgens islamitische richtlijnen geofferd.

Op welke dagen wordt de kurban 2021 uitgevoerd?De Kurban zal worden uitgevoerd na de Eid Salah in elk veldkantoor. De slachting zal plaatsvinden na het Eid-gebed op Eid al-Adha (10e Dhul Hijjah) en eindigt tot zonsondergang van de 13e Dhul Hijjah. Er is een meningsverschil onder de geleerden over de vraag of Kurban in drie of vier dagen kan worden gedaan. Om dit meningsverschil te respecteren, streeft Islamic Relief Nederland ernaar om de Kurban in drie dagen uit te voeren. We verlengen alleen tot de vierde dag in plaatsen waar dit religieus wordt geaccepteerd door de lokale moslimbevolking. En als er een operationele behoefte is aan deze extra dag.

Als u op een van deze dagen een Kurban geeft, wordt de Kurban toch op tijd uitgevoerd, aangezien Islamic Relief de te slachten dieren al heeft gekocht.

Waarom kan er geen dier naar keuze worden geofferd?Dieren die in een land worden gekozen, zijn afhankelijk van:

 • De geschiktheid van het vlees voor de lokale voeding
 • De kosten van het dier
 • De locatie en de beschikbaarheid van dieren
 • De kwaliteit van het vlees

Kan ik de plaats bezoeken waar de kurbani plaatsvindt, aangezien ik op dat moment in dat land zal zijn?Het zou beter zijn als mensen niet op bezoek komen, want op die dag zijn onze teams ter plaatse extreem druk met het slachten van de dieren, het verdelen ervan, het inpakken van het vlees, het transporteren naar dorpen en het uitdelen van de Qurbani-pakketten. Daarom hebben onze teams niet de capaciteit of tijd om individuen te ontvangen. Als er echter individuen aanwezig zijn op de locaties waar de Qurbani wordt uitgedeeld, zijn ze welkom om te observeren. Om onze distributies aan donateurs te demonstreren, zullen we foto’s van enkele van onze distributies over de hele wereld delen op onze website en sociale mediakanalen.

Kunnen we meer dan één Kurbani aanbieden?Misschien wilt u één Kurban uitvoeren in Nederland en één in het buitenland via Islamic Relief Nederland en dit is toegestaan. Je mag meer dan één offer brengen. De Profeet (vzmh) voerde zelf meerdere Kurbans uit voor zichzelf en de Ummah. Veel moslims bieden namens de Profeet (saw) en voor overleden ouders meerdere Kurbans aan.

Kan ik mijn Kurbani donatie doen aan de wees die ik sponsor?We kunnen Kurbani’s niet uitvoeren voor specifieke weeskinderen; de omvang van de operatie maakt dit buitengewoon moeilijk. Wezen hebben echter een hoge prioriteit in onze programma’s; daarom profiteren ze niet alleen van sponsoring van donateurs, maar ook van andere steun in Ramadan en de Kurbanperiode.

Als iemand van plan is kurban te geven, wanneer moeten ze dan stoppen met het knippen van hun nagelsHet wordt aanbevolen voor degene die een offer wil brengen, zodra de nieuwe maan van Dhul Hijjah verschijnt (d.w.z. op de 1e van Dhul Hijjah), om niets van zijn haar, nagels of huid te verwijderen, totdat hij het offer heeft gebracht.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2021 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring