SOS Myanmar

Huisvesting voor 3.250 Rohingya vluchtelingen en ontheemden
Middels dit project helpen we vluchtelingen door middel van langdurige huisvesting, ook vangen we  hiermee een deel van de bevolking in Rakhine op die erg te lijden hebben gehad onder cycloon Mora van afgelopen mei. Hierbij zijn 12 van de 17 dorpen in dit gebied aangetast en duizenden huizen verwoest, met name in het Noorden van Rakhine en Sittwee. Honderden tehuizen hebben het tijdens de cycloon begeven, zo’n 186 daarvan zijn ingestort en 339 zwaar beschadigd. Ook is er een dringend tekort aan voedsel, schoon drinkwater en latrines.

Armoede
Zelfs voor de cycloon was de staat Rakhine ten Westen van Myanmar het armst, met maar liefst een  armoedecijfer van 78% ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 37,5%. Rakhine biedt 140.000 ontheemden verdeeld over 36 locaties onderdak en zoals het er nu naar uitziet geldt dat ook voor de komende 5 jaar.

Hulp
Islamic Relief Worldwide is sinds 2008 al actief in Myanmar en heeft onder andere hulp geboden na cycloon Nargis, bijgedragen aan projecten voor inkomenszekerheid, onderwijs en noodhulp geboden bij het geweld in 2012 en hulp aan vluchtelingen in 2014. Wij hebben geconcludeerd dat de vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden leven in overvolle kampen die slecht geconstrueerd zijn, waarbij er geen registratie van de regelmatig nieuwe aanwas van meer vluchtelingen is, geen tot weinig toegang tot een menswaardig bestaan en een voedselrantsoen.

Doneer nu en help de vluchtelingen in Myanmar!

In samenwerking met Islamic Relief Worldwide, Canada, Zweden en Duitsland hebben we een fonds opgezet om 80 tehuizen te bouwen waar in totaal zo’n 640 families hun intrek voor langere tijd kunnen nemen

Draag bij met uw sadaqa!

Bedankt!

Scroll to top