Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject

Kom in actie. Doneer en help de mensen in Palestina!

Update SOS Palestina

23 november

Slachtoffers Gaza

 • Doden: minimaal 14.120
  • Waarvan minimaal:
   • 5.600 kinderen
   • 3.550 vrouwen
 • Gewonden: minimaal 29.800
  • Waarvan 70% kinderen en vrouwen

 

Slachtoffers West Bank

 • Doden: minimaal 197
  • Waarvan 48 kinderen
 • Gewonden: meer dan 2.750

 

Al Shifa ziekenhuis

 • Op 22 november werden 190 patiënten en de medische teams van het Shifa-ziekenhuis in Gaza-Stad geëvacueerd in een ambulancekonvooi naar het zuiden, in samenwerking met VN- en humanitaire organisaties. De Palestijnse Rode Halve Maan meldde dat de evacuatie bijna 20 uur duurde omdat het konvooi werd belemmerd en gecontroleerd bij de checkpoint die het noorden en zuiden van Gaza scheidt, “waardoor de levens van de patiënten in gevaar kwamen.” Naar schatting blijven ongeveer 250 patiënten en personeelsleden achter bij Shifa, dat niet langer operationeel is.

 

Ziekenhuizen en klinieken Gaza

 • Het Al-Shifa ziekenhuis is bezet en buitenwerking. Het Al-Shifa ziekenhuis heeft al 6 dagen geen water en voedsel ontvangen voor de zorg van patienten.
 • Het Al-Amal ziekenhuis in Khan Younes kampte 14 november met een stroomstoring waardoor 90 patienten in levensgevaar terecht kwamen. Daarnaast zoeken 9.000 ontheemden hun toevlucht in dit ziekenhuis.
 • 26 van de 35 ziekenhuizen zijn buitenwerking.
 • 87 ambulances zijn verwoest.

 

Kamal Adwan ziekenhuis

 • Op 22 november werd de omgeving van het Kamal Adwan Ziekenhuis in Beit Lahia zwaar gebombardeerd, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Dit is een van de twee ziekenhuizen ten noorden van Wadi Gaza (hierna: het noorden) die nog steeds operationeel is en patiënten opneemt. Sinds gisteravond heeft het meer dan 60 doden en ongeveer 1000 gewonden opgenomen..

 

Vroedvrouwen

Volgens UNRWA bieden vroedvrouwen zorg aan zwangere vrouwen en zorg voor vrouwen na de bevalling. Er zijn naar schatting 50.000 zwangere vrouwen in Gaza, waarvan meer dan 180 dagelijks bevallen. Op 20 november werden in totaal 231 gevallen van postnatale zorg en hoogrisicozwangerschappen behandeld in de gezondheidscentra.

Update SOS Palestina

16 november

Slachtoffers Gaza

Het Ministerie van Volksgezondheid kan door de ingestorte communicatiediensten als telefoon en internet en de ineenstoring van ziekenhuizen het aantal doden en gewonden niet bijwerken.

 • Doden: minimaal 11.500
  • Waarvan minimaal:
   • 4.710 kinderen
   • 3.160 vrouwen
   • 41 journalisten
 • Gewonden: minimaal 29.800
  • Waarvan 70% kinderen en vrouwen

 

Slachtoffers West Bank

 • Doden: minimaal 197
  • Waarvan 48 kinderen
 • Gewonden: meer dan 2.750

 

Ontheemden

De afgelopen 24 uur zijn ontheemden die buiten de overvolle schuilplaatsen in het zuiden verbleven, getroffen door periodieke regenval en daarmee samenhangende overstromingen, waardoor tenten en geïmproviseerde tenten waar zij woonden zijn beschadigd of vernield. De lage temperaturen stellen de ouderen en kinderen bloot aan een toenemend risico op ziekten.

 

Ziekenhuizen en klinieken Gaza

 • Het Al-Shifa ziekenhuis is bezet en buitenwerking. Het Al-Shifa ziekenhuis heeft al 6 dagen geen water en voedsel ontvangen voor de zorg van patienten.
 • Het Al-Amal ziekenhuis in Khan Younes kampte 14 november met een stroomstoring waardoor 90 patienten in levensgevaar terecht kwamen. Daarnaast zoeken 9.000 ontheemden hun toevlucht in dit ziekenhuis.
 • 26 van de 35 ziekenhuizen zijn buitenwerking.
 • 87 ambulances zijn verwoest.

 

Infrastructuur

 • 220.000 woningen zijn beschadigd en onleefbaar geworden, waarvan 54.000 volledig verwoest.
 • 300 educatieve instellingen zoals scholen en universiteiten zijn zwaar beschadigd
 • 167 gebedshuizen, moskeen en kerken, zijn beschadigd.
 • 16/11/2023 wordt een totale communicatie black-out verwacht door het ontbreken van brandstof om energie op te wekken voor telecom en datacentra. Dit maakt de communicatie tussen de mensen en vitale diensten zoals ziekenhuizen onmogelijk.

 

Water en voedselvoorraden

In totaal zijn op 14 november 91 vrachtwagens met voedsel, medicijnen, gezondheidszorgbenodigdheden, flessenwater, dekens, tenten en hygiëneproducten vanuit Egypte naar Gaza overgestoken. Dit brengt het aantal vrachtwagens dat Gaza sinds 21 oktober is binnengekomen op 1.187.

De enige meelproductiebron in Gaza, gelegen in al-Qarara, waarbij zowel lokaal geproduceerd als internationaal gesteund meel werd, is beschadigd. Bovendien is de enige operationele tarwemolen, de al-Salam Molen in Deir el-Balah, centraal Gaza, stilgelegd omdat deze verwoest is.

Vanwege het gebrek aan brandstof begonnen de diensten voor het verwijderen van afval van de UNRWA op 14 november te sluiten. Dit levert een gevaar op voor het milieu omdat ongeveer 400 ton afval per dag zich ophoopt in de overvolle kampen en opvangcentra voor ontheemden.

Update SOS Palestina

12 november

Slachtoffers

Het totaal aantal slachtoffers is verder opgelopen tot 12.750 en 19.700 gewonden.

 • Meer dan 50% van de slachtoffers zijn kinderen en meer dan 30% zijn vrouw.
 • Meer dan 1000 Palestijnen worden vermist en liggen naar waarschijnlijkheid onder de puin van verwoeste huizen.
 • 20 journalisten zijn omgekomen.

 

Ziekenhuizen en klinieken

Het UNRWA – de United Nations Relief and Works Agency for Palestine the Near East – bevestigd dat alle ziekenhuizen in Gaza nog maar 24 uur aan brandstof hebben om de externe generatoren aan te drijven en de ziekenhuizen van elektriciteit te voorzien. Het UNRWA en de ziekenhuizen melden dat, wanneer er binnen 24 uur geen brandstof wordt geleverd en of toegelaten, artsen overlijdensaktes zullen moeten gaan uitschrijven.

Minstens 4 ziekenhuizen in het Noorden van Gaza zijn buitenwerking. Het Nasser ziekenhuis in Khan Younes – het Zuiden van Gaza – vangt een deel van de gewonden op.

 

Water en voedselvoorraden

In de afgelopen tien dagen is er geen water geleverd aan Gaza via de reguliere waternetwerken. De belangrijkste leveranciers van schoon drinkwater zijn nu particuliere verkopers, die kleine ontziltings- en waterzuiveringsinstallaties exploiteren. Deze waterzuiveringsinstallaties werken grotendeels op zonne-energie. Sommige mensen hebben door het te grote te kort aan water hun toevlucht genomen tot het drinken van (brak) water dat uit landbouwputten. De schatting is dat er slechts drie liter water per dag per persoon is. Hierdoor nemen de zorgen over uitdroging en de uitbraak van door water overgedragen ziekten, zoals cholera, toe.

Update SOS Palestina

11 november

Slachtoffers

Het aantal slachtoffers en gewonden in het huidige conflict in Gaza loopt op. De meeste recente cijfers zijn:

 • 10.569 slachtoffers, waarvan bijna 50% kinderen en 30% vrouwen.
 • 26.475 gewonden, waarvan meer dan 8.000 kinderen en meer dan 6.000 vrouwen

In deze cijfers zijn niet meegenomen de slachtoffers die onder het puin liggen van verwoeste woningen.

 

Vluchtelingen en ontheemden

De Verenigde Naties (VN) schatten in dat ruim 1,5 miljoen van de 2,3 miljoen Palestijnen in Gaza uit hun huizen zijn gevlucht en ontheemd zijn.

 

Ziekenhuizen en klinieken

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voeren de ziekenhuizen in het noorden van Gaza moeilijke en pijnlijke operaties uit zoals amputaties zonder gebruik van verdoving vanwege een heel groot te kort aan medicijnen.

Ander updates over ziekenhuizen en klinieken:

 • De directie van het Indonesische ziekenhuis in het noorden van Gaza dreigt binnen 1 dag te stoppen met werken omdat er geen brandstof is om de reservegeneratoren te kunnen laten werken.
 • De Palestijnse Rode Halvemaan laat weten dat alle wegen die naar het Al-Quds ziekenhuis leiden verwoest en onbegaanbaar zijn. Hierdoor is het ziekenhuis nagenoeg onbereikbaar. Ambulances kunnen hierdoor niet van het terrein van het ziekenhuis af of naar het ziekenhuis toe.

 

Water en voedselvoorraden

Er is een extreem te kort aan veilig drinkwater vanwege de verwoeste waterzuiveringinstallaties. Via de gedeelde grensovergang Rafah (Egypte) komt op dit moment maar 4% van het dagelijkse benodigde hoeveelheid water binnen.

Vandaag zijn 81 vrachtwagens met water, voedsel, medicijnen en hygiene producten via Egypte naar Gaza overgestoken. Het aantal vrachtwagens die sinds 21 oktober 2023 de grensovergang Rafah zijn overgestoken, komen nu uit op 650 in totaal. Voor het uitbarsen van het huidige conflict staken er naar schatting 500 vrachtwagens per dag over om in de minimale levensbehoefte van de Palestijnen in Gaza te kunnen voldoen.

Sinds 7 november 2023 zijn er geen bakkerijen meer actief in het Noorden van Gaza. Enerzijds door de verwoestingen en anderzijds omdat er geen brandstof, water en meel in het Noorden van Gaza geleverd kunnen worden.

Update SOS Palestina

7 november

Slachtoffers

Het aantal slachtoffers en gewonden in het huidige conflict in Gaza loopt op. De meeste recente cijfers zijn:

 • 10.022 slachtoffers, waarvan:
  • 4.880 kinderen zijn (bijna de helft van het totaal!)
  • 2.509 vrouwen
  • 175 medisch personeel (chirurgen, artsen en verplegers)
  • 34 reddingswerkers
  • 88 UNRWA medewerkers
 • 26.000 gewonden, waarvan:
  • 360 kinderen
  • en 4.891 vrouwen

Volgens het UNICEF kampen kinderen met ernstige fysieke en psychologische klachten.

 

Ziekenhuizen en klinieken

Het al-Shifa ziekenhuis is het grootste ziekenhuis in Gaza. Voor het leveren van medische zorg is het  al-Shifa ziekenhuis afhankelijk van de elektriciteit die ze opwekken met zonnepanelen en generatoren. Deze werken op brandstof. De directie geeft aan dat de zonnepanelen verwoest zijn en dat ze geen brandstof meer hebben waardoor ze over enkele uren onvoldoende elektriciteit kunnen opwekken. Wanneer het al-Shifa ziekenhuis geen brandstof ontvangt, komt het leven van 1000-en gewonden, babies in couveuses en ruim 40.000 vluchtelingen in levensgevaar.

Daarnaast is het gebouw waarin een psychiatrische ziekenhuis en een kinderziekenhuis voor kankerbehandeling zich in bevonden, is volledig verwoest.

Ander updates rondom de ziekenhuizen in Gaza:

 • Gaza telt 36 ziekenhuizen waarvan er 16 buitenwerking zijn door verwoesting, een tekort aan brandstof of medicijnen hebben
 • Gaza telt 72 klinieken waarvan er 51 buitenwerking zijn door verwoesting, een tekort aan brandstof of medicijnen hebben

 

Voedselvoorraden

Volgens het World Food Programme (WFP) raken essentiële voedingsmiddelen zoals; rijst, groente, olie en peulvruchten binnen 1 tot 3 dagen volledig op.

Daarnaast hebben winkeliers grote moeite om hun voorraden aan te vullen met de beschikbare voedingsmiddelen in Gaza omdat er extreem weinig brandstof is en veel wegen onbegaanbaar en onveilig zijn.

 

Internet en telefonie

Afgelopen zondag (5 oktober 2023) viel het internet- en telefoonnetwerk in Gaza volledig uit. Het bereiken van familieleden, vrienden en nooddiensten als artsen, ambulances en reddingswerkers is hierdoor niet mogelijk of heel erg moeilijk. Het telecombedrijf PalTel, die de telecommunicatie in Gaza verzorgt, meldt dat het telefoon- en het internetnetwerk sinds maandag 6 oktober langzaam aan begint te werken.

Update SOS Palestina

2 november

Het meest recente dodental in Palestina bedraagt ​​9.061 (inclusief 3.760 kinderen, 2.326 vrouwen) en ten minste 32.000 gewonden (inclusief 6.360 kinderen, 4.891 vrouwen). In de Westelijke Jordaanoever zijn ten minste 132 mensen overleden en ten minste 2.000 mensen gewond geraakt. Het dodental als gevolg van de aanvallen op het Jabalia-vluchtelingenkamp op dinsdag en woensdag is nu gestegen tot 195 mensen, met 120 vermisten en ten minste 777 gewonden (Media Office van de Regering van Gaza). Op 1 november raakte het Turkish-Palestinian Friendship Hospital in Gaza-stad naar verluidt zonder brandstof en moest het de meeste van zijn activiteiten stopzetten, waardoor 70 kankerpatiënten in ernstig levensgevaar verkeerden. Ook het Al Hilo-ziekenhuis, ook in Gaza-stad, zou zijn getroffen; het ziekenhuis had de verloskamer van Shifa-ziekenhuis opgevangen en vervangen, die nu wordt gebruikt om gewonden te behandelen. Momenteel functioneren 14 van de 35 ziekenhuizen met beddencapaciteit in heel Palestina niet.

Update SOS Palestina

30 oktober

Ons lokale team ter plaatse is naar ons beste weten relatief veilig en wel.

Het meest recente aantal doden in Palestina staat op 8.306 (waaronder 3.457 kinderen, 2.136 vrouwen en 480 ouderen) en ten minste 21.048 gewonden. In de Westelijke Jordaanoever zijn ten minste 119 mensen gedood en ten minste 1.960 mensen gewond geraakt. Meer kinderen zijn gedood in Palestina in de afgelopen drie weken dan in alle conflicten over de hele wereld sinds 2019 (Save the Children). Ongeveer 1.800 mensen, waaronder minstens 940 kinderen, worden vermist en kunnen vastzitten of onder het puin begraven liggen, in afwachting van redding.

Reddingsteams, voornamelijk van de Palestijnse Civiele Bescherming, hebben moeite om hun missies uit te voeren vanwege aanhoudende luchtaanvallen en een ernstig brandstoftekort voor voertuigen en apparatuur. Communicatie in Palestina, inclusief mobiele lijnen en internetdiensten, werd grotendeels hersteld op de ochtend van 29 oktober, nadat deze op 27 oktober ’s avonds waren uitgeschakeld. Tien ziekenhuizen in Gaza-stad en Noord-Gaza hebben herhaalde evacuatiebevelen ontvangen, maar duizenden patiënten, medisch personeel en ontheemde personen verblijven nog steeds in deze faciliteiten. Verschillende ziekenhuizen en medische faciliteiten zijn getroffen door bombardementen, waaronder het Turkse-Palestijnse Ziekenhuis, dat kankerpatiënten behandelt. Minstens 124 medisch personeel is gedood en 25 ambulances zijn buiten gebruik door aanvallen en een gebrek aan brandstof.

Het aantal ontheemden in Palestina wordt geschat op meer dan 1,4 miljoen, met verschillende groepen die verblijven in verschillende soorten faciliteiten. Meer dan 15 procent van de ontheemden heeft naar schatting een handicap, maar de opvangcentra zijn vaak niet adequaat uitgerust om aan hun behoeften te voldoen. OCHA heeft aangekondigd dat er 33 vrachtwagens met water, voedsel en medische benodigdheden Palestina zijn binnengekomen via de Rafah-grensovergang met Egypte, de grootste levering van humanitaire hulp sinds 21 oktober. Er zijn geen brandstofleveringen gedaan, die voor ziekenhuizen nodig zijn omdat zij op generatoren draaien nadat de stroomvoorziening is afgesneden.

Update SOS Palestina

23 oktober

De voedselvoorraden in Gaza zijn zorgwekkend laag. Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) zijn de huidige voorraden van essentiële voedselproducten in Gaza voldoende voor ongeveer 13 dagen. Op winkelniveau wordt echter verwacht dat de beschikbare voorraad slechts nog vier dagen zal duren. Ondanks de beschikbaarheid van essentiële voedselproducten staan detailhandelaren voor aanzienlijke uitdagingen bij het aanvullen van de voorraden bij lokale groothandelaars vanwege wijdverbreide vernietiging en onveiligheid.

Het recente transport van vrachtwagens naar Gaza heeft ons deels verlichting gebracht. Vijf van de twintig vrachtwagens vervoerden voedsel, waaronder drie met voedselpakketten en twee met ingeblikt tonijn. Dertien van de twintig vrachtwagens vervoerden medische benodigdheden. Deze leveringen omvatten traumamedicijnen en benodigdheden voor 1.200 mensen, draagbare traumazakken voor onmiddellijke stabilisatie van maximaal 235 gewonde personen, medicijnen voor chronische ziekten en behandelingen voor 1.500 personen, evenals basisgeneesmiddelen en gezondheidsbenodigdheden voor 300.000 mensen voor drie maanden. Een tweede konvooi van 17 hulpvrachtwagens met medische hulp is vanuit Egypte de Gazastrook binnengekomen, echter zonder brandstof- of voedselvoorraden. De VN schat dat er ongeveer 100 vrachtwagens per dag nodig zijn om te voldoen aan de behoeften van Gaza.

Update SOS Palestina

Alhamdulillah, de teams van Islamic Relief ter plaatse zijn begonnen met de distributie van schoon water; tot nu toe hebben ze meer dan 5.000 mensen in Gaza bereikt. Bedankt voor jullie voortdurende steun.
Terwijl we verdere updates ontvangen van onze teams ter plaatse, zullen we blijven updaten via onze sociale kanalen – volg

Gisteren heeft ons team ook deelgenomen aan het bieden van psychologische ondersteuning aan een school in Gaza, die tijdelijk onderdak biedt aan honderden vluchtelingen, waaronder 157 kinderen.
Kinderen vormen het hart van onze toekomst, en hun welzijn en onderwijs zijn de sleutel tot een betere wereld. Geef vandaag en help ons kinderen hoop te geven. Doneer en geef een kind zijn lach terug.

Update SOS Palestina

Het eerste sprankje hoop. Rafah is open. De internationale druk heeft geholpen. Jullie posts, shares, likes en petities hebben wereldwijd geholpen. Een klein lichtpuntje in het duister wat de overlevingskans voor de bewoners van Gaza vergroot, voor nu. We did it, you did it. Deze kleine overwinning is for the people. Momenteel zijn nog maar 20 vrachtwagens toegestaan. De hulp is lang niet voldoende voor de bevolking. We hopen dat er binnenkort meer vrachtwagens worden toegelaten.

Update SOS Palestina

Excuses voor het uitvallen het mailverkeer deze afgelopen dagen. Helaas zijn wij geblokkeerd door onze voormalige mailtool. Daarom zijn we genoodzaakt om over te stappen naar een andere mailtool. Onze tweede excuses willen we aanbieden aan donateurs die deze mail hebben ontvangen, terwijl je eerder een verzoek tot uitschrijving had ingediend. Deze gegevens zijn geregistreerd in de vorige tooling, en daar kunnen we niet meer bij.

Update SOS Palestina

V: In welke gebieden leveren jullie hulp
A: De meeste hulp die wij bieden, is in Gaza gelokaliseerd. Dit gebied is het meest behoeftig aan hulp en dan met name behoeftig aan gezondheidszorg.

V: Hoe bereikt de hulp Gaza?
A: De hulp wordt gedistribueerd vanaf verschillende opslagplaatsen in Gaza en de westelijke jordaanoever. Vanuit deze plekken kan noodhulp worden geboden gedurende crisissituaties. Op dit moment zijn echter alle checkpoints gesloten en kan de voorraad niet meer vanuit Rafah worden aangevuld met goederen

V: Waar ligt de eerste nood op dit moment?
A: De belangrijkste prioriteiten zijn medische apparatuur, voedsel, water en brandstof. De ziekenhuizen zijn overstelpt met slachtoffers en hebben dringend hulp nodig. De ‘totale belegering’ betekent dat de huidige voedselvoorraden snel uitgeput zullen raken. Er is dringend brandstof nodig om generatoren draaiende te houden voor vitale gezondheidszorg en water-/sanitaire systemen, aangezien de elektriciteitsvoorziening ook aanzienlijk is teruggebracht tot slechts vier uur per dag. Naarmate de elektriciteitstekorten erger worden en meer mensen ontheemd raken, zullen schoon water en sanitaire voorzieningen waarschijnlijk ook een enorm dringende behoeften worden.

V: Hoe wordt op dit moment de hulp aangeboden binnen Gaza, gezien de laatste ontwikkelingen?
A: Op ons verzoek heroriënteren onze partners in Palestina fondsen voor lopende projecten ter ondersteuning van noodhulp, waaronder de distributie van voedselpakketten en hygiënekits, en werken ze aan de levering van medicijnen en medische noodvoorraden in Gaza. De noodhulp werd vóór de huidige escalatie aangeschaft en raakt snel uitgeput. Partners hebben ook toegang tot een beperkt aantal artikelen die gekocht kunnen worden op lokale markten en kopen artikelen op de Westelijke Jordaanoever om deze op te slaan en aan Gaza te leveren zodra er toegang beschikbaar is.
Wanneer het beleg wordt opgeheven, willen we dat onze partners vrachtwagens klaar hebben staan met voedsel, water en medicijnen en door nu geld in te zamelen zijn we op dat kritieke moment voorbereid.

V: Waar kunnen de bewoners van Gaza schuilen tijdens de luchtaanvallen?
A: Terwijl de bombardementen toenemen, zitten burgers in Gaza in de val. Omdat Gaza onder blokkade staat, kunnen ze het gebied niet verlaten en kunnen ze nergens veilig heen vluchten. Sommige ontheemden verblijven bij familie in delen van Gaza waar tot nu toe minder bombardementen zijn geweest. Veel gezinnen schuilen in scholen van de UNRWA, maar sommige daarvan zijn ook gebombardeerd en de omstandigheden in de scholen zijn uiterst eenvoudig. De realiteit is dat mensen regelmatig moeten verhuizen.

‌V: Is de grensovergang bij Rafah (Egypte) nog open?
A: Gaza is compleet afgesloten. Onze hulpgoederen voorraad kwam altijd – na strenge controle- binnen via de volgende checkpoints: Erez, Karni, Karam Abou Salam. Al deze checkpoints zijn op dit moment gesloten. Onze laatste hoop was gevestigd op de grensovergang bij Rafah. Na het sluiten van Rafah, kan onze voorraad op geen enkele wijze worden aangevuld. We zijn nu volledig afhankelijk van internationale druk. De. voorraad. gaat. ooit. op. En dat markeert het begin van het einde van duizenden levens.

Update SOS Palestina

De grensovergang bij Rafah is nog steeds gesloten. Onze voorraden dunnen iedere dag verder uit. De onderhandelingen zijn bezig, maar het is nog niet mogelijk om de goederen zonder belemmering te importeren. Geen water. Geen elektriciteit. Gaza is haar laatste afscheidsberichten met ons aan het delen.

Palestina Noodhulpfonds

Sinds 1997 zijn we actief in Palestina. Naast onze lopende projecten, met name op het gebied van de wederopbouw van scholen, gezondheidszorg en het sponsoren van weeskinderen, beschikken we ook over een opslagplaats met verschillende noodhulppakketten voor mogelijke noodsituaties. Op deze manier kunnen we altijd snel reageren.

Wat gaat de Islamic Relief Nederland doen?

Het noodhulpfonds voor Palestina wordt direct ingezet door onze lokale veldmedewerkers tijdens een crisis. Op het moment van crisis beoordelen zij waar en wat de dringendste hulpbehoefte is, en besteden uw donaties daaraan. U donaties wordt besteedt aan oa:

 • Tijdelijk onderdak
 • Hygiënekits
 • Voedselpakketten
 • Medicijnen
 • Medische zorgpakketten
 • Overige noodhulp die de situatie stabiliseert
Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring