Help Jemen nu! DONEER VOOR JEMEN


Muhammad’s droom: ”Ik wil werken bij de Pakistaanse luchtmacht”

 

Muhammad is de jongste van zijn gezin. Zijn vader werkte als schilder op dagloon, overleed aan tuberculose in 2012, waardoor zijn moeder als huisvrouw achterbleef met vier kinderen. Op dat moment was Muhammad slechts twee jaar oud. Muhammad woont samen met zijn moeder en drie oudere broers en zussen in Pirwadhai, Pakistan.

 

 

Na de dood van zijn vader raakten ze in een financiële crisis omdat hun moeder huisvrouw was. En niet in staat was om inkomsten te genereren. Zijn vader was de enige kostwinner van het gezin. Dus na deze tragische gebeurtenis moest zijn oudere broer Amir de kost verdienen en het huishouden runnen. Hij begon te werken als verkoper in een plaatselijke winkel om de dagelijkse uitgaven van zijn gezin te dekken en verliet ook zijn eigen studies om zijn gezin te onderhouden. 

Deze moeilijke situatie gaf aan dat Muhammad misschien zijn droom om luchtvaartingenieur te worden bij de Pakistaanse luchtmacht zou moeten laten varen. Juist in deze moeilijke tijd kwam Islamic Relief in hun leven en begon Muhammad de nodige steun te krijgen om zijn doelen te bereiken.

 

Impact van Sponsor een Wees: 

Deze sponsorschap veranderde zijn leven, deze geweldige kans betekende dat de last voor zijn broer kon worden verlicht en dat hun financiële situatie enigszins kon verbeteren. Nu kon Muhammad zijn droom om luchtvaartingenieur te worden bij de Pakistaanse luchtmacht weer najagen.

Hij heeft een uitstekende academische carrière (de topper van de klas) en co-curriculaire prestaties. Hij behaalde 80% punten in Fellow of Science en 87% in Matriculation. (Fellow of Science is een academisch programma op het niveau van het hoger secundair onderwijs in sommige landen. Matriculation verwijst waarschijnlijk naar een ander type onderwijs of examen op het middelbare schoolniveau.) Hij gaat zijn carrière voortzetten als luchtvaartingenieur.

Nu is Muhammad toegelaten tot het BS-programma Double Maths and Physics aan de Punjab University, waarmee hij zijn levensdroom om luchtvaartingenieur te worden, in vervulling ziet gaan.

 

 

 

Bericht voor de donateur: 

Muhammad sprak zijn dankbaarheid uit: ”Ik zou niet in staat zou zijn om deze mijlpaal in mijn leven te bereiken zonder de financiële steun via Islamic Relief en de gulle donaties van de donateur.”  

Hij zei dat deze citaat van de donateur hem enorm motiveert:

“Stop niet totdat je trots bent!”   

 

Muhammad is een waardig teken van inspiratie geworden voor andere jongeren die in zijn omgeving wonen. Zijn moeder spreekt haar dank uit en bidt voor de donateur en Islamic Relief.

Sponsor een wees is gericht op weeskinderen en hun gezinnen. Deze casestudy laat zien hoe uw donatie veel bijdraagt aan de verbetering van de levensomstandigheden van weeskinderen.

Sponsor een wees uit Pakistan.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring