“Ik en degene die een wees onderhoudt, zijn net als deze in het Paradijs”

– Profeet Mohammed vzmh –

Hoe werkt Sponsor een wees?

Het sponsor een wees project draait om langdurige en effectieve impact maken. Als donateur gaat u een traject aan wat in principe duurt tot de volwassenheid of de onafhankelijkheid van het weeskind. Na zes maanden heeft u de mogelijkheid om het traject vroegtijdig stop te zetten. Dit is echter meer dan een administratieve handeling. Het is ook de mededeling aan het weeskind dat hij of zij tijdelijk zal moeten afzien van zijn vertrouwde steun. Daarom is het belangrijk om het sponsortraject gecommitteerd te starten, om teleurstelling te voorkomen.

1

Je maakt een donatie

De maandelijkse sponsorschap start vanaf €31. U wordt gekoppeld aan een weeskind uit een van de 12 landen waarin wij actief zijn.

2

We koppelen jou aan een weeskind

Een medewerker van de weesafdeling
koppelt jou aan een weeskind.
Dit proces kan ongeveer 2 á 3 weken duren.

3

Je ontvangt een biodata

Na ongeveer 2 á 3 weken ontvang je van de weesafdeling een mail met de biodata. Daarin staat persoonlijke informatie over het weeskind.

Landen waar wij werken

Veilig opgroeien doe je in een familiale omgeving. Dat vinden wij belangrijk en daarom kiezen wij ervoor om het weeskind onder te brengen bij de overgebleven ouder of een familielid, in plaats van het weeshuis. Hieronder ziet u in welke landen wij weeskinderen onderhouden.

Bangladesh
Bangladesh
Bosnië
Bosnië
Ethiopië
Ethiopië
Niger
Niger
Palestina
Palestina
Marokko
Marokko
Indonesië
Indonesië
Kenia
Kenia
Mali
Mali
Jemen
Jemen
Pakistan
Pakistan
Jordanië
Jordanië
previous arrow
next arrow
previous arrow
Bangladesh

Bangladesh

In Bangladesh worden er 4,8 miljoen kinderen als wees geclassificeerd. Het is een van de armste en meest dichtbevolkte landen ter wereld is. Het land wordt regelmatig getroffen door natuurrampen zoals vloedgolven, cyclonen en tornado's, wat de uitdagingen voor de lokale bevolking nog verder vergroot. Het probleem wordt verergerd doordat 25% van de kinderen tussen 6 en 11 jaar gedwongen is om te werken tegen lage lonen, vaak in gevaarlijke omstandigheden, om hun gezin te ondersteunen. Helaas verlaten de meeste van deze kinderen de school op de jonge leeftijd van 8 jaar. De situatie in Bangladesh wordt verder bemoeilijkt doordat 50% van de bevolking moet rondkomen van minder dan $1 per dag, en maar liefst 1 op de 6 mensen geen toegang heeft tot schoon drinkwater. Daarnaast heeft de helft van de Bengalezen geen toegang tot sanitaire voorzieningen, wat een nadelige invloed heeft op de algemene gezondheid en hygiëne in het land. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.
Islamic Relief veldkantoor in Dhaka - Bangladesh

Bosnië

Bosnië

Als gevolg van de oorlog in Bosnië zijn bijna een miljoen mensen op de vlucht geslagen in 1995. Het land heeft een geschatte bevolking van 3,8 miljoen in 2018, vergeleken met 4,3 miljoen inwoners in 1990. Ondanks zijn kleine omvang leeft ongeveer 18,56% van de bevolking, oftewel 640.000 mensen, in absolute armoede in Bosnië. Veel huishoudens in Bosnië hebben te maken met vrouwelijke gezinshoofden die worstelen met het verlies van mannelijke kostwinners en een gebrek aan financiële kansen. Ongeveer 17% van de bevolking leeft onder de nationale armoedegrens. Ongeveer 22% van de kinderen behoort tot arme gezinnen. Het is ook opmerkelijk dat grote gezinnen in Bosnië over het algemeen armer zijn dan kleinere gezinnen, vooral op het platteland. Factoren die bijdragen aan het hoge armoedeniveau bij kinderen zijn onder andere een gebrek aan onderwijs en de overdracht van armoede tussen generaties, vooral in plattelandsgebieden. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.
IR veldkantoren in Tuzla, Sarajevo – Bosnië

Ethiopië

Ethiopië

In Ethiopië zijn er momenteel meer dan 4,5 miljoen weeskinderen, waarvan naar schatting 600.000 kinderen op straat leven. Deze hartverscheurende situatie wordt veroorzaakt door armoede en hongersnood, wat resulteert in een ontwikkelingsachterstand bij 44% van de kinderen als gevolg van ondervoeding. Daarnaast maakt slechts 40% van de kinderen de basisschool af. Ethiopië kampt met een armoedepercentage van 29,6%. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.

IR veldkantoor in Addis Ababa - Ethiopië

Niger

Niger

Volgens recente schattingen zijn er ongeveer 760.000 weeskinderen in Niger, die kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ondersteuning. Niger heeft een armoedepercentage van 45,4%. Voor de 12,5 miljoen kinderen onder de 18 jaar in Niger is de kindertijd geen gemakkelijke reis. Ze worden geconfronteerd met uitdagingen zoals beperkte toegang tot goede sanitaire voorzieningen, beperkt schoolbezoek, schadelijke praktijken zoals vroege huwelijken en een hoog sterftecijfer onder kinderen onder de vijf jaar. Armoede, voedselonzekerheid en politieke instabiliteit hebben een grote invloed op kinderen in Niger. Niger is zelfs het land waar kinderen het minst de kans krijgen om volwaardig 'kind' te zijn. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.

IR veldkantoor Niamey - Niger

Palestina

Palestina

In bezet Palestijns gebied zijn volgens de VN ongeveer 2,3 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp, wat bijna de helft van de totale bevolking is. Daarnaast lijden 1,6 miljoen mensen aan voedseltekorten. Ongeveer één op de vier Palestijnen leeft onder de armoedegrens, terwijl de werkloosheid onder Palestijnen 27% bedraagt. In de Gazastrook is de situatie nog ernstiger, met een werkloosheidspercentage van 43%. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.

IR veldkantoren in Gaza, Westbank - Palestina

Marokko

Marokko

Momenteel worden er in Marokko elk jaar 6000-7000 baby's bij de geboorte achtergelaten, wat neerkomt op ongeveer 2% van het totale aantal geboorten. Dit heeft geleid tot ongeveer 65.000 weeskinderen verspreid over het hele land. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.

IR veldkantoren in Midelt, Nador, Tanger – Marokko

Indonesië

Indonesië

Volgens schattingen van UNICEF zijn er ongeveer 4,4 miljoen weeskinderen in Indonesië. Helaas heeft de COVID-19-pandemie geleid tot een stijging van het aantal weeskinderen. Sinds het begin van de pandemie zijn meer dan 25.000 kinderen wees geworden als gevolg van COVID-19.
In Indonesië leeft naar schatting 1 op de 10 inwoners onder de armoedegrens, waarvan alleen al op het eiland Java 5 miljoen mensen worden getroffen. Bovendien heeft 40 tot 60 procent van de kinderen geen toegang tot schoon water of sanitaire voorzieningen, wat de gezondheid en het welzijn van deze kinderen negatief beïnvloedt.
Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.

IR veldkantoor in Jakarta, Sumatra, Sulawesi - Indonesië

Kenia

Kenia

Ongeveer 2,6 miljoen Keniaanse kinderen zijn wezen of worden anderszins als kwetsbaar geclassificeerd. Van deze kinderen hebben 646.887 beide ouders verloren, terwijl 2,6 miljoen kinderen minstens één ouder hebben verloren (waarvan 1 miljoen als gevolg van aids). Kenia heeft een armoedepercentage van 36,1%. Naast wees zijn er ook andere kwetsbare kinderen in Kenia, die te maken hebben met armoede, schadelijke culturele praktijken, gezinsbreuken, verlating, natuurrampen, etnische en politieke conflicten, en onvoldoende zorgregelingen. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.

IR veldkantoor in Nairobi – Kenia

Mali

Mali

In Mali zijn er maar liefst 690.000 weeskinderen die opgroeien zonder ouderlijke zorg. Dit betekent dat deze kinderen geen ouders hebben om voor hen te zorgen, hen liefde te geven en de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. De vruchtbaarheidscijfers in Mali zijn ook hoog, met een gemiddelde van 6,5 kinderen per moeder, wat een van de hoogste vruchtbaarheidscijfers in Afrika is. Mali heeft een van de jongste bevolkingen ter wereld, met een gemiddelde leeftijd van slechts 16 jaar. Dit betekent dat het land veel jonge mensen heeft die geconfronteerd worden met verschillende uitdagingen en moeilijkheden. Helaas wordt Mali ook gekenmerkt door een van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld, met 111,3 sterfgevallen per 1.000 levendgeborenen. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.

IR veldkantoor in Bamako – Mali

Jemen

Jemen

In Jemen zijn er ongeveer 1,1 miljoen weeskinderen en zij hebben dringend financiële steun nodig voor essentiële levensbehoeften zoals voedsel, kleding en schoolkosten. Vóór het uitbreken van de oorlog in 2014 waren er in totaal 600.000 weeskinderen onder de 18 jaar in Jemen. Helaas betalen kinderen de hoogste prijs in deze oorlog. Elke tien minuten sterft er in Jemen een kind aan een vermijdbare ziekte zoals diarree, ondervoeding of luchtweginfecties. Het gebrek aan toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen treft 15,4 miljoen mensen, waaronder 8,4 miljoen kinderen die geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen. Meer dan 2 miljoen kinderen kunnen niet naar school en missen daardoor hun kans op onderwijs. Dat brengt allerlei risico's met zich mee die hun veiligheid bedreigen. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.

IR veldkantoren Dhamar, Yemen, Aden, Sana’a – Jemen

Pakistan

Pakistan

In Pakistan zijn er volgens UNICEF ongeveer 4,2 miljoen weeskinderen. Deze kwetsbare kinderen worden helaas vaak het slachtoffer van kinderarbeid, mensenhandel, prostitutie en straatcriminaliteit. Het ontbreekt de overheid aan voldoende middelen om dit ernstige probleem effectief aan te pakken. Om deze kinderen een betere toekomst te bieden, is het essentieel dat ze toegang krijgen tot kwalitatief onderwijs, zodat ze zelfstandig kunnen worden en verantwoordelijke burgers kunnen worden. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.

Islamic Relief veldkantoor in Islamabad, Peshawar, Karachi, Thatta, Quetta – Pakistan

Jordanië

Jordanië

Volgens het ministerie van Sociale Ontwikkeling zijn er in Jordanië ongeveer 72.000 weeskinderen. Jordanië telt 3,8 miljoen kinderen onder de 18 jaar, wat meer dan 40% van de totale bevolking is. Onder hen bevindt zich bijna 30% niet-Jordaanse kinderen, waaronder veel vluchtelingen uit buurlanden Palestina en Syrië. Hoewel de door de overheid gefinancierde weeshuizen zorg bieden, worden deze kinderen vaak aan hun lot overgelaten zodra ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. Op dat moment staan ze voor een cruciale fase in hun leven, wanneer ze hun studie of beroepsopleiding willen volgen en de arbeidsmarkt betreden. Helaas worden velen van hen geconfronteerd met chronische armoede en de gevolgen daarvan, waaronder gebrek aan adequate gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs. Laten wij samen proberen de weeskinderen weer kind te laten voelen.

Islamic Relief veldkantoor in Amman – Jordanië

next arrow

Wat doen wij

Wereldwijd worden er 5000 weeskinderen maandelijks verblijd met de financiële steun van hun sponsor. Die steun leidt er toe dat ze niet alleen hun dromen najagen, maar dat ze überhaupt durven te dromen. Weeskinderen in armoede bezitten de laagste maatschappelijke positie. Maar dankzij het sponsor een wees project kunnen ze weer werken naar een toekomst. Een toekomst waarin gezondheidszorg, educatie, voedsel en veilig drinkwater een steevast onderdeel zijn. Waarom? Omdat u dat voor rekening heeft genomen.

Actief in 12 landen

Islamic Relief Nederland biedt hulp aan weeskinderen uit 12 landen. Landen waarin het aantal weeskinderen helaas nog altijd te hoog is.

4000 donateurs

Inmiddels is ons sponsor een wees project uitgegroeid tot een familie van 5000 donateurs.

Grote impact

Naast het maandelijkse sponsorproject hebben we ook een algemeen Weesfonds. Hiermee helpen we jaarlijks 85.000 weeskinderen in al hun belangrijke behoeften.

Laat je betoveren door de meest pure glimlach die niets meer dan pure blijdschap reflecteert! Allemaal dankzij onze donateurs. Welk kind ga jij die glimlach geven?

Hoe besteden we uw donatie aan het weeskind?

Wij vertellen u graag exact hoe uw donatie wordt ingezet, omdat wij transparantie en eerlijkheid belangrijk vinden. Van elke donatie die u doet aan het weeskind, gaat 81% direct naar het weeskind. 14.5% gaat naar de veldmedewerkers die volledige zorg dragen over het weeskind. Zo checken zij maandelijks de voortgang per weeskind en garanderen zij dat het weeskind in aanmerking komt voor speciale projecten zoals tijdens de Ramadan en Eid. Bovendien bieden zij naast fysieke ook mentale hulp aan de weeskinderen. De overige 4.5% wordt besteed aan noodzakelijke administratieve kosten. Denk daarbij aan salarissen van kantoormedewerkers die de projecten op afstand leiden en marketing die donateurs werft. Een simpele rekensom. Stel u sponsort een wees voor €62,- per maand. €50 komt ten goede aan het weeskind, €9 wordt besteed aan de verzorgende medewerkers en €3 wordt geïnvesteerd in salarissen en administratie.€0,045 cent Implementatie-en administratiekosten

€0,145 cent gaat naar de veldmedewerkers die volledige zorg dragen over het weeskind.

€0,81 cent weeskind

Raak geïnspireerd

Doneren doet u niet met uw handen maar met het hart. Laat deze weesverhalen uw hart ontroeren en inspireren. Wij hebben een aantal interessante casestudies voor u verzameld om u oog in oog te brengen met de impact die uw euro maakt.

Weeskind in huis nemen

Na rampen zoals de aardbeving in Turkije en Syrië willen veel mensen een weeskind in huis nemen.  Je herinnert je...

Weeskind sponsoren

“Wij willen dat de oorlog stopt en dat wij, net als kinderen in Nederland, gewoon ons leven kunnen leven en...

Een weeskind onderhouden

Een weeskind onderhouden blijft belangrijk om de vele ontheemde kinderen in de wereld te helpen. UNICEF schat dat alleen al...

Doneren aan weeskind volgens de Islam

Doneren aan een weeskind volgens de Islam daar had Aisha, een 50-jarige vrouw uit Rotterdam, niet eerder aan gedacht. Toch...

Adoptie van weeskinderen

Adoptie is een belangrijke manier om kinderen zonder ouders een liefdevol thuis te bieden. In de islamitische gemeenschap wordt adoptie...

Opvang van weeskinderen in Nederland

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland steeds minder weeskinderen opgevangen in weeshuizen. Door verbetering in de...

Psychologie van een weeskind

Bij weeskinderen denken we vaak aan kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt als gevolg van oorlog en hongersnood, toch zijn...

Rechten van weeskinderen

Weeskinderen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving, die speciale aandacht en zorg vereist. Het is belangrijk de rechten van...

Weeskinderen in de Islam

Weeskinderen in de Islam zijn een bron van zegen maar zijn ook een grote verantwoordelijkheid. Honger, natuurrampen en conflicten hebben...

Wat is een weeskind?

Wanneer we de term "weeskind" horen, roept dit vaak beelden op van verlies en verdriet, van kinderen die een belangrijk...

Persoonlijke ervaring van een donateur

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Een persoonlijke ervaring van een ander is wat mij heeft geleid naar Islamic Relief...

Ik ben Mustafa Hammad. En dit is mijn succesverhaal.

Als 12-jarige jongetje verloor Mustafa zijn vader aan kanker. Vader Hammad liet maar liefst 9 kinderen en een werkloze moeder...

Meest gestelde vragen

Hoeveel procent gaat naar het weeskind?

81% van uw donatie gaat rechtstreeks naar het weeskind. 14,5% wordt gebruikt om weeskinderen en hun families sociale ondersteuning te bieden door de veldmedewerkers. De overige 4% betreft implementatie- en administratiekosten. Transparantie staat hoog in ons vaandel. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor uw donatie. Deze zijn wij verschuldigd aan u, onze begunstigden en uiteindelijk aan Allah (swt).

Wat houdt het wees sponsorschap in?

Ons wees sponsorschap stelt u in staat te voorzien in de behoeften en het welzijn van een weeskind in nood, door middel van een doorlopende financiële ondersteuning. Uw steun biedt de zekerheid en basisbehoeften die een kind nodig heeft. Uw donatie helpt een kind te voorzien van onder andere onderwijs, voedsel, gezondheid, schoon water en veilig onderkomen. Wij vragen onze donateurs daarom hun keuze voor deze sponsorschap goed in overweging te nemen, omdat het gaat om een lange termijnverbintenis, waarbij u een morele verplichting heeft jegens het behoeftige kind met een financiële maandelijkse bijdrage.

Hoe definiëren wij een weeskind?

Islamic Relief definieert een weeskind als een kind onder de 18 jaar, zonder vader of beide ouders. Of een kind waarbij de vader al meer dan vier jaar afwezig is. Wij maken geen onderscheid in geslacht, afkomst, religie of leeftijd. Als gevolg van medische aandoeningen, handicap, oorlog of extreme armoede zijn er duizenden volwassen weeskinderen die nog steeds in slopende omstandigheden verkeren en dringend hulp nodig hebben. Wij helpen daarom ook weeskinderen boven de 18 jaar.

Hoelang duurt het wees sponsorschap?

Uw sponsorcontract loopt vanaf het moment van koppeling tot aan het moment waarop het weeskind geen sponsoring meer nodig heeft.

Wanneer worden de donaties verstuurd?

De donaties worden per kwartaal overgemaakt in maart, juni, september en december aan de voogd van het weeskind. Deze wijze bespaart extra bankkosten. Heeft u uw maandelijkse donatie gemist? Dan verzoeken wij u deze zo snel mogelijk over te maken met als omschrijving de kindcode en de gemiste maand. Stuur ter bevestiging een mail naar wees@islamic-relief.nl.

Kan ik mijn sponsorschap stopzetten?

Indien u het sponsorcontract tussentijds wenst te beëindigen, kunt u dit doen door middel van een schriftelijke opzegging. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Let op: de eerste zes maanden is opzegging niet mogelijk.

Worden alleen moslims ondersteund?

Islamic Relief maakt geen onderscheid in religie. Wij geven prioriteit aan de behoefte van minderbedeelden weeskinderen. “Wie een mensenleven redt, redt de mensheid.” (Sura 5, Vers 32).

Wat betekent een voltooiing van wees sponsorschap?

Belangrijke veranderingen in de situatie van het weeskind (zoals verandering van locatie, huwelijk, gezinsinkomen, enz). kunnen ertoe leiden dat een weeskind geen steun meer nodig heeft. In dat geval zullen wij contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Wat voor informatie kan ik verwachten?

Binnen 3-4 weken na uw aanmelding ontvangt u via email de biodata van het weeskind dat u steunt. Hierna ontvangt u binnen 12-15 maanden het voortgangsrapport van het weeskind, mits er geen vertraging is vanuit het veldkantoor door een politiek conflict, natuurramp of andere gebeurtenis die humanitaire hulp vereist. Heeft u geen voortgangsrapport ontvangen? Het kan zijn dat deze onbedoeld in uw ongewenste inbox terecht is gekomen. Controleer deze alvorens u contact met ons opneemt.

Kan ik het weeskind contacteren?

U kunt een brief, foto of aanvraag voor een Skype gesprek met het weeskind mailen naar wees@islamic-relief.nl. Vraag hierbij naar de voorwaarden.

Kan ik het weeskind extra ondersteunen?

Een extra gift is zeker mogelijk. Deze gaat altijd voor 100% naar het weeskind. Indien u dit wenst, neem dan contact op met de weesafdeling. Het is echter niet mogelijk om maandelijks een bedrag over te maken.

Overige vragen

Bel naar 020-8915191 of mail naar wees@islamic-relief.nl

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring