Elk weeskind is er een te veel

Wereldwijd telt de populatie 40 miljoen wezen waarvan 15 miljoen geen enkele ouder meer hebben. Een groep die bijna gelijk is aan de Nederlandse bevolking staat er op jonge leeftijd helemaal alleen voor. Een van de belangrijkste oorzaken voor dit schrikbarende getal is de uitbraak van oorlogen en fatale ziektes.

*
 Sponsor een wees  is actief in 12 landen

*
Wij steunen momenteel meer dan 4000 weeskinderen wereldwijd

*
Jij steunt hen in hun educatie, gezondheid en mentale welzijn

Hoe werkt het?

Het sponsorschap loopt tot het moment dat het weeskind zelfvoorzienend is. Een voorbeeld hiervan is als het kind een diploma behaalt. Het maandelijkse sponsorbedrag hangt af van de voorkeuren die jij aangeeft via het aanmeldformulier. Lees de Algemene Voorwaarden alvorens jij maandelijks een weeskind wilt sponsoren.

Hoeveel procent gaat naar het weeskind?

Transparantie staat hoog in ons vaandel. Uw donatie wordt als volgt verdeeld: 80% gaat rechtstreeks naar het weedkind, 12% wordt gebruikt om weeskinderen en hun familie sociale ondersteuning te bieden door de veldmedewerkers, 8% betreft implementatie- en administratiekosten. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor jouw donatie. Deze zijn wij verschuldigd aan jou, onze begunstigden en uiteindelijk aan Allah swt.

*
€0,08 cent
Implementatie- en administratiekosten

*
€0,12 cent
Familie weeskinderen en veldmedewerkers

*
€0,80 cent​
Weeskind

Red een leven, red de mensheid

Het uitgangspunt van Islamic Relief Nederland is dat elk leven evenveel waard is en evenveel recht heeft op hulp. Sponsor een wees richt zich op alle weeskinderen ongeacht hun geslacht, leeftijd, afkomst of religie. Dit principe is gebaseerd op de overtuiging dat het redden van een leven gelijk staat aan het redden van de gehele mensheid. De focus binnen dit project is het bieden van doorlopende hulp. Mocht jij steun willen bieden in de vorm van een eenmalige donatie, dan kun jij investeren in ons Algemeen Weesfonds.

*

Voor ons een sponsor, voor hen een vriend

Wat voor jou een sponsorschap is, is voor hen de eerste stap naar een completer bestaanJouw maandelijkse donatie steunt het weeskind op verschillende gebieden. Denk hierbij aan onderdak, voedsel, onderwijs en gezondheidszorg. Sponsor een wees biedt de mogelijkheid om deze ontwikkeling op de voet te volgen en om contact te onderhouden met het weeskind.

Van hulpbehoevend naar hulpverlenend.

Sponsor een wees beoogt het leven van een weeskind op lange termijn te verbeteren. Het sponsorschap biedt hen alle kennis en kunde om zelfverzekerd en onafhankelijk aan hun toekomst te werken. Met deze kennis en ervaring kunnen zij zich na afronding van het sponsorschap inzetten bij initiatieven waar zij ooit zelf deel van uitmaakten; het begeleiden van de volgende generatie weeskinderen. Op deze manier zetten zij hun begeleiding om in leiderschap.

*

*

Vergezel de meest geliefde wees

De verheven positie die Allah swt en zijn Profeet het weeskind toekennen, werkt door in het DNA van Islamic Relief Nederland. Zo behoren zij voor al onze projecten tot de meest hulpbehoevende doelgroep met de hoogste prioriteit. Jouw donatie brengt het weeskind dichter bij zijn dromen en brengt jou dichter bij de meest geliefde wees: de profeet Mohammed VZMH.
“Ik en degene die een wees onderhoudt, zijn net als deze in het Paradijs”

– Profeet Mohammed vzmh –

Contactformulier

Jouw betrokkenheid bij het project is voor ons belangrijk. Jij kunt de ontwikkelingen blijven volgen door in direct contact te komen met het weeskind doormiddel van Skype of een veldbezoek. Voor dit contact of overige vragen, kun jij op het weesformulier de gegevens onder ‘afspraak maken met mijn weeskind’ invullen. Wil jij in contact komen met een van onze medewerkers van de weesafdeling? Kies dan voor het ‘contact medewerker’ weesformulier.

Meest gestelde vragen 

Hoeveel procent gaat naar het weeskind?

80% van uw donatie gaat rechtstreeks naar het weeskind. 12% wordt gebruikt om weeskinderen en hun families sociale ondersteuning te bieden door de veldmedewerkers. De overige 8% betreft implementatie- en administratiekosten. Transparantie staat hoog in ons vaandel. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor uw donatie. Deze zijn wij verschuldigd aan u, onze begunstigden en uiteindelijk aan Allah (swt).

Wat houdt het wees sponsorschap in?

Ons wees sponsorschap stelt u in staat te voorzien in de behoeften en het welzijn van een weeskind in nood, door middel van een doorlopende financiële ondersteuning. Uw steun biedt de zekerheid en basisbehoeften die een kind nodig heeft. Uw donatie helpt een kind te voorzien van onder andere onderwijs, voedsel, gezondheid, schoon water en veilig onderkomen. Wij vragen onze donateurs daarom hun keuze voor deze sponsorschap goed in overweging te nemen, omdat het gaat om een lange termijnverbintenis, waarbij u een morele verplichting heeft jegens het behoeftige kind met een financiële maandelijkse bijdrage.

Hoe definiëren wij een weeskind?

Islamic Relief definieert een weeskind als een kind onder de 18 jaar, zonder vader of beide ouders. Of een kind waarbij de vader al meer dan vier jaar afwezig is. Wij maken geen onderscheid in geslacht, afkomst, religie of leeftijd. Als gevolg van medische aandoeningen, handicap, oorlog of extreme armoede zijn er duizenden volwassen weeskinderen die nog steeds in slopende omstandigheden verkeren en dringend hulp nodig hebben. Wij helpen daarom ook weeskinderen boven de 18 jaar.

Hoelang duurt het wees sponsorschap?

Uw sponsorcontract loopt vanaf het moment van koppeling tot aan het moment waarop het weeskind geen sponsoring meer nodig heeft.

Wanneer worden de donaties verstuurd?

De donaties worden per kwartaal overgemaakt in maart, juni, september en december aan de voogd van het weeskind. Deze wijze bespaart extra bankkosten. Heeft u uw maandelijkse donatie gemist? Dan verzoeken wij u deze zo snel mogelijk over te maken met als omschrijving de kindcode en de gemiste maand. Stuur ter bevestiging een mail naar wees@islamic-relief.nl.

Kan ik mijn sponsorschap stopzetten?

Indien u het sponsorcontract tussentijds wenst te beëindigen, kunt u dit doen door middel van een schriftelijke opzegging. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Let op: de eerste zes maanden is opzegging niet mogelijk.

Worden alleen moslims ondersteund?

Islamic Relief maakt geen onderscheid in religie. Wij geven prioriteit aan de behoefte van minderbedeelden weeskinderen. “Wie een mensenleven redt, redt de mensheid.” (Sura 5, Vers 32).

Wat betekent een voltooiing van wees sponsorschap?

Belangrijke veranderingen in de situatie van het weeskind (zoals verandering van locatie, huwelijk, gezinsinkomen, enz). kunnen ertoe leiden dat een weeskind geen steun meer nodig heeft. In dat geval zullen wij contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Wat voor informatie kan ik verwachten?

Binnen 3-4 weken na uw aanmelding ontvangt u via email de biodata van het weeskind dat u steunt. Hierna ontvangt u binnen 12-15 maanden het voortgangsrapport van het weeskind, mits er geen vertraging is vanuit het veldkantoor door een politiek conflict, natuurramp of andere gebeurtenis die humanitaire hulp vereist. Heeft u geen voortgangsrapport ontvangen? Het kan zijn dat deze onbedoeld in uw ongewenste inbox terecht is gekomen. Controleer deze alvorens u contact met ons opneemt.

Kan ik het weeskind contacteren?

U kunt een brief, foto of aanvraag voor een Skype gesprek met het weeskind mailen naar wees@islamic-relief.nl. Vraag hierbij naar de voorwaarden.

Kan ik het weeskind extra ondersteunen?

Een extra gift is zeker mogelijk. Deze gaat altijd voor 100% naar het weeskind. Indien u dit wenst, neem dan contact op met de weesafdeling. Het is echter niet mogelijk om maandelijks een bedrag over te maken.

Overige vragen

Bel naar 020-8915191 of mail naar wees@islamic-relief.nl

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2023 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring