Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2019 | Een noodkreet uit de kou: het verstrekken van dringende non-foodartikelen voor Syrische vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschap in Jordanië

Probleem:

Het conflict in Syrië heeft enorme gevolgen gehad voor Jordanië vanwege de grote hoeveelheid aan vluchtelingen die hun toevlucht daar hebben gevonden. De crisis heeft onder andere geleid tot een verslechterde infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en watervoorziening. De Syrische vluchtelingen lijden hier ook onder. Ondanks hulp van verschillende hulporganisaties en buurlanden blijven de levensomstandigheden zeer uitdagend. De vluchtelingen hebben namelijk een slechte financiële positie en kunnen doorgaans niet de kosten van levensonderhoud vergoeden. Tijdens de winter zijn zij nog kwetsbaarder vanwege een gebrek aan verwarming, isolatie en geschikte kleding. Deze middelen kunnen veel families niet permitteren. Zij zijn dan genoodzaakt om het beetje spaargeld dat ze hadden uit te geven, leningen aan te gaan en/of kinderen van school te halen. Hiernaast zorgden de slechte voorbereiding en financiële situatie er ook voor dat ze met problemen zoals vochtige muren, waterlekkage en ander soort schade te maken krijgen. Dit leidde dan tot een stijging van ziektegevallen. Bijna alle vluchtelingen melden dat ze winterondersteuning nodig hebben.

Aanpak:

Om de gewenste winterondersteuning te bieden is de volgende aanpak bedacht: het beschikbaar stellen van kledingvouchers voor de meest kwetsbare families. Op deze manier wordt een van de belangrijkste behoeftes van de families behartigd. Er zijn in totaal 350 families uitgekozen om te helpen. De prioriteit werd hierbij gegeven aan families die het slechts waren voorbereid op de winter, waaronder gezinnen met alleenstaande moeders en wezen. Uiteindelijk heeft Islamic Relief Jordan 77 extra gezinnen weten te helpen.

Resultaat:

In totaal werd €70.000,- besteed aan dit project met 2.688 begunstigden.

 

 Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring