2019 | SOS Opvangproject in Rakhine

Probleem:

Het Rakhine gebied heeft een lang geschiedenis aan (gewapende) conflicten tussen etnische volkeren. De hieruit voortvloeiende spanningen zorgen voor instabiele leefomstandigheden voor de burgers. Bovendien is het gebied zeer kwetsbaar voor hevige regenval en frequente natuurrampen. Door de jaren heen zijn derhalve meer dan 120.000 mensen intern ontheemd en meer dan een miljoen het land uit gevlucht. De intern ontheemde bevolking leeft in overvolle en verontreinigde kampen die zijn gebouwd met materialen van slechte kwaliteit. Vanwege de cycloon uit 2017 zijn veel kampen nog in behoefte van onderhoud. Duizenden mensen hebben dringend nieuw onderdak nodig.

Aanpak:

Het volgende noodplan is ontworpen om onderdak te bieden aan de 480 intern ontheemde personen. Islamic Relief Myanmar was dit jaar in staat om vijf nieuwe opvangcentra op te richten ten behoeve van 40 huishoudens en vijf bestaande opvangcentra te repareren ten behoeve van 40 aanvullende huishoudens. Deze kwamen in de plaats van de vernielde schuilplaatsen en bestaan uit materialen van goede kwaliteit, zoals golfplaten, hardhout en bamboe. De behoeftigen zijn gekozen aan de hand van de volgende criteria: intern ontheemden, gezinnen met alleenstaande moeders, gehandicapte leden, ouderen en/of veel kinderen. Het doel hierbij was om de werkzaamheden te voltooien voordat het volgende regenseizoen begint.

Resultaat:

In totaal werd €45.000,- besteed aan dit project met 480 begunstigden.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring