Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2020 | Noodhulp om de verspreiding van het Corona virus te minimaliseren

Probleem:

Het doel van dit project is het ondersteunen van 2.400 kwetsbare Syrische en Jordaanse vluchtelingengezinnen omtrent COVID-19.

Het COVID-19-virus besmet mensen van alle leeftijden. De WHO benadrukt dat iedereen zichzelf moet beschermen tegen COVID-19 om anderen te beschermen. Het is uiterst belangrijk dat iedereen op de hoogte is van deze voorzorgsmaatregelen en over de nodige kennis en middelen beschikt om ze toe te passen, om te voorkomen dat u deze ziekte oploopt en verder verspreidt.

Dit project is bedoeld om de toegang van de begunstigden tot basisbehoeften te vergroten, vooral onder de moeilijke omstandigheden waarin het vrije verkeer werd beperkt

Aanpak:

Het belangrijkste doel van deze noodhulp was om het lijden van de mensen in Jordanië tijdens de COVID19-pandemie te verlichten door de toegang tot onvoorwaardelijk geld voor basisbehoeften te vergroten. Deze interventie was dus gericht op het voldoen aan de dringende behoeften van de meest kwetsbare gemeenschappen in Jordanië, waaronder vluchtelingen (Syriërs en Palestijnen), door toegang te bieden tot 2.400 gezinnen met onvoorwaardelijk geld dat hen in staat stelde in hun basisbehoeften te voorzien te midden van de COVID 19-crisis.

De families werden ondersteund met JD25 die via elektronische kaarten werd gedistribueerd.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring