2020 | Winteractie 2021 Libanon

Probleem:

Door een veelheid aan factoren is het leven in Libanon in de laatste paar jaar snel heel moeilijk geworden voor grote delen van de bevolking. Ook het Syrische (en Palestijnse) vluchtelingenprobleem zorgden ervoor dat veel inwoners de eindjes niet of maar heel moeilijk aan elkaar konden knopen. Bovendien hebben veel Syrische vluchtelingen te maken met restrictieve maatregelen voor wat betreft huisvesting te maken, omdat de overheid overal strenge eisen stelt aan de bouw van huizen en onderkomens, waardoor veel mensen hun huis hebben verloren. Aarsal is het gebied met de zwaarste winterse omstandigheden, waar duizenden Syrische vluchtelingen in geïmproviseerde onderkomens een ellendige winter tegemoet gaan.

Aanpak:

Het doel van project is de vluchtelingen tijdens de winter te helpen door hun voedselzekerheid te verbeteren en hun weerbaarheid tegen de barre weersomstandigheden te versterken door voedsel en non-foodartikelen te distribueren aan 1.846 huishoudens.

Door het toepassen van selectiecriteria wordt beoogd de vluchtelingen te ondersteunen om de winter door te komen, waarbij voorrang wordt gegeven aan diegenen die in opvang- centra verblijven. Overigens gaat het hierbij niet alleen om Syrische vluchtelingen, maar ook om arme Libanese gezinnen en Palestijnse vluchtelingen uit Syrië én uit Libanon zelf.

Er worden o.a. voedselpakketten, brandstof, dekens en dekzeildoeken uitgedeeld.

Resultaat:

In totaal is er €102.000,- uitgegeven aan het winterproject in Libanon.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring