2021 | Financiële steun in Bosnië-Herzegovina

Probleem:


De gevolgen van de Joegoslavië-oorlog en Bosnische genocide zijn nog steeds aanwezig in Bosnië-Herzegovina. Het volk kampt zowel met politieke als economische problemen. Vanwege de grootschalige armoede en werkloosheid lukt het niet om de economie op gang te brengen. De vraag naar financiële steun is daarom ook erg hoog.

Na de oorlog hebben veel vrouwen de traditioneel mannelijke taak overgenomen en leiden het huishouden als enige kostwinner. Zij beschikken echter niet over de juiste middelen en toegang tot de arbeidsmarkt, waardoor zij niet in staat zijn voldoende inkomen te genereren. De meest kwetsbare doelgroepen zijn alleenstaande moeders en weeskinderen en hun families.

 

Resultaten:

Dit project is ontworpen om een lange termijn oplossing te bieden aan de Bosnische bevolking. Het plan is om renteloze leningen beschikbaar te stellen aan 120 weduwen en weesfamilies.

Door middel van renteloze leningen zullen weduwen en weesfamilies in staat zijn te investeren in een eigen bedrijf, onderwijs van hun kinderen, gezondheid en overige levensomstandigheden.

Op deze manier ontstaat er ook een positieve impact op de samenleving, omdat zo een bijdrage wordt geleverd aan onder andere de economie. Het project heeft als doel weduwen te empoweren om beslissingen te kunnen nemen, een actieve rol te spelen in hun eigen huishouden en een rolmodel te zijn voor andere vrouwen in hun gemeenschap. Uitbreiden van hun huidige bedrijven of het starten van een nieuw bedrijf doormiddel van financiële steun.

 

Dit is onder andere mogelijk door het inkomenszekerheid fonds.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring