2022 | Onderwijsinstelling in Jordanië

Probleem

De Syrische crisis blijft van invloed op toegang, gelijkheid en educatie. De capaciteit van zowel het onderwijssysteem als de opvoeders is overbelast en scholen hebben een beperkte capaciteit om de toegenomen vraag op te vangen. Wat heeft geleid tot overbevolking van scholen en hoge druk op de bestaande infrastructuur. Waardoor behoefte aan grondige onderhoud van meerdere scholen is ontstaan.

Bovendien is de kwaliteit van het onderwijs achteruit gegaan, met vertraging in het typische klassikale leren. Dit heeft geresulteerd in hogere uitval- en herhalingspercentages. Lerenden zijn dus steeds minder geneigd om van het ene jaar naar het andere over te stappen.

Volgens het JRP 2020/2022 (Jordan response plan), zijn kinderen in Al Mafraq en de centrale regio het meest kwetsbaar voor factoren die verband houden met het niet naar school gaan. Uit deze studie bleek ook dat 25% van de gevallen problemen ondervond, zoals financiële beperkingen, afstand tot school, geweld en ontoereikende faciliteiten voor kinderen met een handicap.

 

Aanpak

Het project zal zich richten op de stad Al Mafraq,  waar 168.530 Syrische vluchtelingen bij de UNHCR geregistreerd zijn, de op een na hoogste vluchtelingenpopulatie in Jordanië.

Islamic Relief heeft een behoefteanalyse uitgevoerd voor 10 scholen in de regio. De beoordeling gaf prioriteit aan scholen met Syrische kinderen, variërend van 28 tot 57% van de studenten. In totaal werden 7 scholen geselecteerd voor dit project.

  • Het project zal bijdragen aan een grotere veerkracht van het onderwijssysteem in Jordanië ten dienste van gastgemeenschaps- en vluchtelingenkinderen.
  • Verbeterd gebruik van veilige en rechtvaardige onderwijsfaciliteiten voor studenten van 7 openbare overheidsscholen in Jordanië.
  • Verbeterde onderwijsomgeving en operationele capaciteit van de gerichte scholen.
  • Meer kennis voor leraren, ouders en studenten over COVID 19, bescherming, hygiëne, GBV, bescherming- en verwijzingstrajecten.

 

Resultaat

Verbeterde toegang tot onderwijs voor 5.200 Syrische en Jordaanse leerlingen van de gekozen openbare scholen.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2023 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring