2022 | Waterproject in Jemen

 

 

Probleem

Jemen verkeert in een humanitaire crisis die wordt beschouwd als de ergste ter wereld. Meer dan vijf jaar aan conflicten en ernstige economische achteruitgang brengen het land aan de rand van hongersnood en verergeren de behoeften op alle gebieden. Recente studies tonen aan dat twee op de drie Jemenieten, enige vorm van humanitaire en beschermende hulp nodig hebben. Er zijn gevallen van acute ondervoeding bij kinderen onder de vijf jaar die de hoogste ooit geregistreerd zijn.

Meer dan de helft van de bevolking heeft geen toegang tot veilige en verbeterde watervoorzieningen. Wat heeft geleid tot een verhoogde ziektelast als gevolg van ondervoeding, cholera en andere ziekten.

In het specifieke district Al Haymah Ad Dakhiliyah, met een bevolking van 106.084 mensen, hebben 59.672 mensen dringend behoefte aan hulp. Vrouwen en meisjes moeten dagelijks meerdere uren reizen om toegang te krijgen tot watervoorzieningen. Waardoor ze risico lopen op geweld en intimidatie. Bovendien is er sprake van een toename van door water overgedragen ziekten zoals cholera en diarree. En is er een grote behoefte om gemeenschappen bewust te maken van veilig hygiënisch gedrag en praktijken. Evenals de noodzaak van waterkwaliteitstesten & monitoren voor veilig drinkwater in de betreffende gemeenschap.

 

Plan van Aanpak

Dit project heeft als doel de toegang tot veilig drinkwater te verbeteren voor kwetsbare individuen in de Al Haymah Ad Dakhiliyah, Jemen. Vier dorpen in het district Al Haymah Ad Dakhiliyah in Jemen. Nu nog ver verwijderd van de bestaande waterbron, zullen gemakkelijker bereikbaar worden gemaakt. Het functionele watersysteem, gerehabiliteerd door Islamic Relief Jemen in 2021, profiteert momenteel van de nabijgelegen bevolking. Het project zal de waterleidingnetwerken uitbreiden naar deze dorpen en een centrale watertank bouwen. Essentieel hierbij is het verstrekken van hoofdleidingen volgens de benodigde ontwerpen. Voor gebieden zonder verbinding zullen waterpunten (standaardpunten) worden ontworpen om te voorzien in de behoeften van mensen die lijden door verafgelegen waterbronnen. Door het distributienetwerk van leidingen uit te breiden, worden meer begunstigden bereikt, waarbij de waterhoeveelheid voldoende is voor de gehele gemeenschap draagbaar is voor drinkdoeleinden.

 

 

Resultaat

Het project heeft geleid tot verbeterde toegang tot veilig drinkwater. Voor de kwetsbare vrouwen, mannen, jongens en meisjes in de doelgemeenschap. Door de uitbreiding van de waterleidingnetwerken naar vier dorpen die eerder vele uren moesten reizen voor water. Hebben de bewoners nu gemakkelijkere toegang tot water.

Het project heeft bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn in de gemeenschappen over veilig hygiënisch gedrag en praktijken, wat essentieel is om de verspreiding van water overdraagbare ziekten zoals cholera en diarree te verminderen.

De gemeenschap was betrokken bij het verzamelen van gegevens en bij besluitvormingsprocessen. Er is ervoor gezorgd dat de meest kwetsbaren worden gehoord en ondersteund.

Al met al heeft het waterproject in Jemen, uitgevoerd door Islamic Relief Nederland, niet alleen bijgedragen aan het verbeteren van de waterinfrastructuur. Maar heeft het ook sociale, beschermende en inclusieve aspecten om duurzame verbeteringen te stimuleren.

 

Dit project wordt onder andere mogelijk gemaakt door het waterfonds.

 Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring