2023 | Jordanië huisvesting voor Palestijnse vluchtelingen

Probleem:

Jordanië herbergt de grootste populatie Palestijnse vluchtelingen in de regio, met meer dan 2,3 miljoen in 2022. Waaronder 19.000 Palestijnse vluchtelingen uit Syrië met beperkte toegang tot diensten.

 

Palestijnse vluchtelingen in Jordanië leven in moeilijke sociaaleconomische omstandigheden. Ze hebben vaak te maken met slechte huisvesting, beperkte toegang tot voedsel en geld, en hoge werkloosheid. De COVID-19-pandemie en wereldwijde economische factoren hebben deze uitdagingen nog verergerd.

Palestijnse vluchtelingen

 

Aanpak

Dit project richt zich op drie belangrijke gebieden kwetsbare Palestijnse vluchtelingen in Jordanië te  helpen:

Huisvesting: Het project zal 20 huizen renoveren en 5 huishoudens voorzien van zonneverwarmingssystemen en waterbesparende apparaten. Dit zal de huisvestingsomstandigheden verbeteren en de kosten verlagen.

Mentale gezondheid: Het project zal PSS-sessies aanbieden aan 40 begunstigden. Deze sessies zullen hen helpen om te leren omgaan met stress en trauma, en om hun mentale gezondheid te verbeteren.

Levensonderhoud: Het project zal 40 begunstigden ondersteunen bij het opzetten of uitbreiden van hun eigen bedrijf. Dit zal hen helpen om een ​​duurzame bron van inkomsten te creëren.

 

Beoogde resultaten:

De activiteiten van het project zijn duurzaam ingevoerd, aangezien het project een lange termijn aanpak hanteert. Dit is om barrières en onderliggende oorzaken van de geïdentificeerde problemen aan te pakken.

1: Verbeterde toegang tot huisvesting

  • Renovatie van 20 huizen voor veiliger wonen.
  • Installatie van zonneverwarmingssystemen en waterbesparende materiaal voor 5 huishoudens.

2: Ondersteuning bij mentale gezondheid

  • Bewustwordingssessies over psychosociale ondersteuning, coping mechanismen en bescherming.
  • Creëren van een veilige ruimte in het Gaza kamp met PSS-tools.

3: Economische betrokkenheid vergroten

  • Uitbreiding van 7 lokale ondernemingen door vaardigheden en financiële ondersteuning.
  • Oprichting van levensvatbare niet-traditionele bedrijven met een focus op jongeren, voor 40 begunstigden.

Hier zijn enkele concrete voorbeelden van hoe het project de veerkracht van kwetsbare Palestijnse vluchtelingen en Jordaniërs zal vergroten:

  • Een vrouw die in een armoedig huis woont met haar gezin, zal eindelijk een veilige en comfortabele plek hebben om te wonen.
  • Een jongere die worstelt met trauma, zal leren omgaan met zijn emoties en weer een toekomst voor zichzelf opbouwen.
  • Een familie die in armoede leeft, zal een nieuwe bron van inkomsten creëren en een beter leven voor zichzelf opbouwen.

Uw donatie kan deze en vele andere verhalen mogelijk maken.

Dit project is onder andere mogelijk door het inkomenszekerheidsfondsnoodhulpfonds.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring