2021 | Watervoorzieningen in Niger in de gemeenschappen Ouallam, Gounize en Kobi.

Probleem

Het kernprobleem dat met dit project wordt aangepakt, is de beperkte toegang tot veilig drinkwater in combinatie met een slecht beheersysteem van de waterfaciliteiten, voor 10.000 behoeftigen in de dorpen Ouallam, Gounize, Kobi Waziri Koira, Kogorou en Kokire Modi. De toegang tot water is momenteel in deze dorpen een grote uitdaging voor bewoners, met name voor vrouwen en meisjes. De vrouwen en meisjes zijn namelijk verantwoordelijk voor het halen van water voor huishoudelijk gebruik.

De huidige meest toegankelijk bron van water zijn natuurlijke vijvers voor doelgemeenschappen in Ouallam, en open putten voor de andere dorpen. Het natuurlijk vijverwater is niet veilig voor menselijke consumptie. Bovendien heeft de meerderheid van de bevolking te maken met openluchttoiletten die een hoog gezondheidsrisico vormen in geval van een uitbraak van cholera of een andere door water overgedragen ziekte. Open bronwater is ook onderhevig aan vervuiling door de aanwezigheid van dieren en stof in de omgeving.

Aanpak

Verbeterd toegang tot watervoorzieningen voor 10.000 behoeftigen in de dorpen Ouallam, Gounize, Kobi, Waziri Koira, Kogorou en Kokire Modi. Deze output zal worden bereikt door 4 nieuwe boorgaten te boren en 2 bestaande boorgaten te rehabiliteren. Nadat de watertest van de 6 boorgaten een waterdiepte van minsten 5 kubieke meter heeft gevonden, zullen zonnepanelen de 6 dorpen in staat stellen om toegang te krijgen tot waterfaciliteiten die zijn aangepast aan hun behoeften.

Geplande resultaat

  • Verbeterde gebruik van veilig en schoon in de beoogde dorpen
  • Verbeterde toegang tot veilig drinkwater voor de behoeftigen
  • Verbeterde watervoorzieningen door de capaciteiten van watercomités in de dorpen te verbeteren


Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2023 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring