Bestel een Kurbanpakket! BESTELZelfredzaamheid van vrouwelijke vluchtelingen in Jordanië

PROBLEEM

Jordanië is gelegen in het Midden-Oosten en grenst aan Syrië, Irak, Saoedi-Arabië en Palestina. Het land kampt decennialang met economische problemen als gevolg van verschillende conflicten. Met het verlies van de Westelijke Jordaanoever tijdens de Zesdaagse Oorlog in Jordanië (1967), vielen ook de belangrijkste inkomsten weg uit het snelgroeiende toerisme en de relatief hoog ontwikkelde landbouw in dat gebied. Vanwege de ligging van Jordanië, vormt het tevens een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit omliggende gebieden.

Er is sprake van een hoge werkloosheid (24%), met name in het noorden waar vooral Syrische vluchtelingen worden opgevangen. Deze groep representeert een vijfde van de niet-Jordaanse beroepsbevolking. De werkloosheid draagt bij aan sociale spanningen en zet meer druk op de al kwetsbare economie. Vooral vrouwen en jongeren lijden zwaar onder de verslechterde situatie. Omdat de arbeidsparticipatie onder vrouwen laag is, is het verbeteren van de toegang tot beroepsopleidingsprogramma’s van cruciaal belang voor deze groep. Zo kan het genereren van inkomsten en het veiligstellen van duurzame middelen worden vergemakkelijkt om de zelfredzaamheid van vluchtelingen te bevorderen.

 

AANPAK PROJECT

Het project heeft als doel de economische empowerment van 60 vluchtelingvrouwen te bevorderen door middel van het realiseren van toegang tot  beroepsopleidingsprogramma’s en beschermingsondersteuning. Deze interventie is bedoeld als aanvulling op andere projecten uitgevoerd door Islamic Relief Jordanië (IRJ) die bedoeld zijn om begunstigden te ondersteunen met een beroepsopleiding en microfinanciering. Bovendien is het goed om te vermelden dat het huidige project is ontworpen op basis van feedback die is verzameld bij een eerder uitgevoerd onderzoek van IRJ, waarbij met 70 vrouwen uit Noord-Jordanië is gesproken over onder andere sterke en zwakke punten in het gebied, succesverhalen en hun aanbevelingen voor toekomstige projecten. De belangrijkste aanbevelingen waren de noodzaak om uitgebreide marketingtrainingen te geven, aangezien ze moeite hadden met het op de markt brengen van hun producten en bij het vinden van de benodigde grondstof om hun projecten op te starten.

 

Na goedkeuring van overheidsinstanties, gingen de medewerkers van IRJ via social media platforms als WhatsApp en Facebook op zoek naar zo veel mogelijk leden van de gemeenschap en hen aan te moedigen om deel te nemen aan het project. Met een selectiecommissie kijkt men welke 60 vrouwen van de aanmeldingen het meest in aanmerking komen voor de trainingen, waarbij zij alles zullen leren over ondernemerschap.

 

Tevens zullen 500 gezinnen (waarvan 70% Syrische vluchtelingen en 30% Jordaanse gastgemeenschapsleden) hygiënekits ontvangen. De inhoud van de kit is gebaseerd op de aanbevelingen van het WASH-cluster en het gezondheidsprogramma van IRJ en bestaat onder andere uit zeep, handdesinfectiemiddelen en een tandenborstel en -pasta. Deze groep behoeftigen werd hard getroffen door de COVID-19-pandemie, waardoor de toegang tot basishygiënemiddelen is verslechterd.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2021 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring

Slot Gacor Terbaru

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor

Sbobet Mobile