Help Jemen nu! DONEER VOOR JEMEN


De uitdaging in Gowainghat, Bangladesh

 

Meer dan 1,8 miljoen mensen in Gowainghat, Bangladesh, worstelen met het gebrek aan toegankelijke waterbronnen. Onder hen bevond zich Koes, een hardwerkende bewaker bij het Bangladesh Forest Department. Die met moeite zijn grote gezin van acht personen kon onderhouden vanwege zijn bescheiden inkomen.

 

 

De strijd van Koes en zijn familie

Het gezin van Koes, dat in het Haor-gebied (wetland) van Kochuyarpar, Bangladesh woonde, leefde het grootste deel van het jaar omringd door water, maar kampte desondanks met een ernstig tekort aan drinkwater. Door gebrek aan financiële middelen kon Koes geen buizenput installeren, wat resulteerde in door water overgedragen ziekten onder zijn familieleden.

 

Gelukkig bracht Islamic Relief (IR) verandering in deze situatie. Voordat het waterproject van start ging, organiseerde IR een bijeenkomst in de Kochuyarpar Primary School. Koes, die de bijeenkomst bijwoonde, kreeg te horen dat Islamic Relief van plan was een buizenput en twee sanitaire latrines te installeren ten behoeve van 12 gezinnen in dat gebied. Dit nieuws bracht niet alleen vreugde bij Koes, maar ook bij elf andere families in zijn omgeving.

Vandaag de dag is veilig drinkwater geen zorg meer voor Koes en zijn buren. Hij deelde zijn vreugde en dankbaarheid:

 

“We hoeven niet meer ver te reizen om water te halen, en de kwaliteit is uitstekend. Het water heeft minder ijzer dan het water dat normaal gesproken in onze omgeving beschikbaar is. We zijn dankbaar voor de zegeningen van Allah, dankjewel.”

 

 

 

Een positief verschil voor de gemeenschap

Naast het installeren van de buizenputten bood Islamic Relief ook trainingen aan. Koes nam deel aan een opleiding voor het onderhoud van de buizenputten en werd geselecteerd als beheerder.

Hij uitte zijn zelfvertrouwen en dankbaarheid voor de gereedschapskist die hij ontving, waardoor hij vol vertrouwen verklaarde: “Ik kan eventuele problemen met de buizenput repareren, we zijn goed uitgerust.”

 

Islamic Relief zette zich ook in voor bewustmaking, waarbij hygiëne in het dagelijks leven en het verstrekken van hygiënekits aan bod kwamen. Koes, nu zelfverzekerd na de training, benadrukte het positieve verschil dat deze initiatieven hebben gemaakt voor zijn gezin en de gemeenschap als geheel. Hij is Islamic Relief diep dankbaar, niet alleen voor de praktische verbeteringen, maar ook voor de gemoedsrust die het zijn familie heeft gebracht, nu ze beschermd zijn tegen door water overgedragen ziekten, zelfs tijdens plotselinge overstromingen.

 

 

Dit is onder andere mogelijk door het waterfonds en de algemene fonds.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring