Waterproject 2018

Water. Voor nu én voor later.

Sadaqa Jarijah - Sadaka-I-Câriye Waterproject 2018

Duurzaam

Onze watercentrales worden aangestuurd door zonne-energie. Dit verlengt de bruikbaarheid met vele jaren.
Een duurzame oplossing biedt een toekomstperspectief.

Gunstige neveneffecten

Bereikbaarheid van schoon drinkwater ontneemt vele Malinezen een vermoeiende tocht naar waterbronnen en verlaagt de kans immens om ziektes op te lopen.
De verkregen tijd en gezondheid kunnen zij dankzij de watercentrales investeren in een opleiding en adequate zorg voor het gezin.

Grootschalige oplossing

De watercentrales staan in verbinding met meerdere dorpen en steden.
Droogte in Mali is niet plaatselijk. Onze aanpak dus ook niet. Wij beogen ons bereik door innovatie te vergroten.

Water, de kern van ontwikkeling

Armoede, ziektes, analfabetisme. Allen worden regelmatig geassocieerd met Mali. Allen worden grotendeels ingegeven door slechte watervoorziening.
Door het grootschalig verbeteren van Malinese watervoorziening, kan Mali stappen zetten in de richting van ontwikkeling in plaats van aanpak. 

Als aandenken ontvangt u naast een technische rapportage ook een certificaat,
naam op een gezamenlijke bord en foto met persoonlijke bedankje vanuit de gemeenschap.

De cirkel van Kati: van droogte naar wederbloei

Sadaqa Jarijah - Sadaka-I-Câriye

Het Waterproject richt zich op de meest kwetsbare gebieden van Mali. Om die reden zullen in de dropen Baldje, Komitan,Siramana, Neneko en Tamala watercentrales worden geïnstalleerd. Deze dorpen maken deel uit van de Kati cirkel in het Zuidwesten van Mali. Deze agrarische gebieden worden het hardst getroffen en hebben aanzienlijk minder toegang tot schoon drinkwater. De verwachting is dat de watercentrales ertoe zullen leiden dat 6000 dorpsbewoners toegang hebben tot veilige en duurzame waterbronnen.

De watercentrales worden aangedreven door een pompsysteem dat op zonne-energie werkt. Elk dorp heeft haar eigen pompsysteem. Dit pompsysteem staat in verbinding met 15 waterpunten. Elk waterpunt is voorzien van 2 kranen die de traditionele waterpomp/waterput moeten  vervangen. De kranen vergroten de gebruiksvriendelijkheid van de waterpunten.

Om het succes van de waterinstallaties te garanderen, biedt Islamic Relief trainingen aan twee waterstandhouders die per dorp worden aangewezen. Naast deze trainingen zullen zij ook worden uitgerust met gereedschappen die nodig zijn voor de onderhoud van de waterpunten.

Kortom, door innovatieve technologie te combineren met toereikende trainingen, hopen wij deze gemeenschappen een duurzame oplossing te geven voor het waterprobleem dat deze gebieden al jarenlang teistert.

Met de bouw van een watercentrale kunt u 6000 bewoners voorzien van:

1️⃣ Schoon drinkwater
2️⃣ Voorlichtingsbijeenkomsten over hygiëne
3️⃣ Veilige sanitaire voorzieningen
4️⃣ Trainingen voor het onderhoud van de watercentrale

Sadaqa Jarijah – Sadaka-I-Câriye
Naam op bord & persoonlijk bedankje van de gemeenschap.

Scroll to top