WATERPROJECT 2019

Want schoon water redt levens.

Sadaqa Jarijah - Sadaka-I-Câriye Waterproject 2019

Jaarlijks investeert Islamic Relief Nederland in verschillende Waterprojecten, het Waterproject van 2019 is inmiddels gestart, en speelt zich af in Tangail, Bangladesh.

Bangladesh behoort tot één van de dichtstbevolkte landen in Zuid-Azië, waarbij de bevolking meer dan 170 miljoen bewoners telt, die slechts 147.570 vierkante kilometer delen. Dit maakt dat het land op de 10e plek staat van ’s werelds dichtstbevolkte landen. Een meerderheid van de watervoorzieningen krijgt haar watertoevoer uit het grondwater, hoewel deze vrij is van pathogene micro-organismen (bacteriën), is het echter vaak wel vervuild met zout en arsenicum. Naast het drinkwater, zijn ook de sanitaire voorzieningen en onhygiënische praktijken een stimulans voor de uitbreiding van de ziektes.

Islamic Relief Nederland en Islamic Relief Bangladesh werken samen naar een gezonde samenleving, waarbij schoon water voor iedereen beschikbaar wordt gesteld.

Met dit Waterproject zullen er maar liefst  120 waterputten worden gebouwd voor maar liefst 2.700 gezinnen, oftwel 13.500 individuen. Deze bevinden zich allen in geselecteerde delen van Muktagacha Upazila in Mymensing en Modhupur Upzaila.

Toegang tot schoon drinkwater wordt hierdoor enorm vergroot, evenals de toegang tot sanitaire voorzieningen en de kennis over hygiënische praktijken. De begunstigden worden geselecteerd volgens de volgende criteria:

  • Gezinnen die in WASH-kwetsbare gebieden wonen
  • Gezinnen die binnen 500m geen toegang hebben tot veilig water
  • Gezinnen die geen hygiënische sanitaire voorzieningen hebben
  • Gezinnen met een kleine of geen inkomstenbron

Om het succes van de waterputinstallaties te garanderen, biedt Islamic Relief trainingen aan twee waterstandhouders die per dorp worden aangewezen. Naast deze trainingen zullen zij ook worden uitgerust met gereedschappen die nodig zijn voor de onderhoud van de waterputten. Hiernaast worden er ook trainingen gegeven in Hygiëne en sanitatie, en het belang daarvan.

Doneer hier voor het waterproject 2019 in Bangladesh.

Met de bouw van een waterput kunt u ruim 100 behoeftigen voorzien van:

1️⃣ Schoon drinkwater
2️⃣ Voorlichtingsbijeenkomsten over hygiëne
3️⃣ Veilige sanitaire voorzieningen
4️⃣ Trainingen voor het onderhoud van de waterputten

Sadaqa Jarijah - Sadaka-I-Câriye Waterproject 2019

Water.
Voor nu én voor later.

Sinds 2009

Dankzij Islamic Relief Nederland haar donateurs, worden er al bijna een decennium lang behoeftigen in Bangladesh voorzien van schoon drinkwater. 

Gunstige neveneffecten

Bereikbaarheid van schoon drinkwater voorkomt voor vele behoeftigen een vermoeiende tocht naar waterbronnen en verlaagt de kans om ziektes op te lopen immens. 

Water, de kern van ontwikkeling

Armoede, ziektes, analfabetisme. Allen worden regelmatig geassocieerd met landen als Bangladesh. Allen worden grotendeels ingegeven door slechte watervoorziening.

Grootschalige oplossing

De 120 waterputten worden in verschillende gebieden en dorpen van Bangladesh gebouwd, hierbij worden maar liefst 13.500 behoeftigen bereikt. 

Als aandenken ontvangt u naast een technische rapportage ook een certificaat,
naam op een bord en foto met persoonlijke bedankje vanuit de gemeenschap.

Scroll to top