“Wij willen dat de oorlog stopt en dat wij, net als kinderen in Nederland, gewoon ons leven kunnen leven en niet bang hoeven te zijn om naar buiten te gaan,” zegt Lama Abu Jamous , met haar 9 jaar, de jongste journaliste in Gaza. Lama verwoordt hiermee wat alle kinderen in Gaza uit het diepst van hun hart wensen. Vele kinderen zijn hun beide ouders verloren en zijn nu wees. Zij hebben alle steun nodig die wij hen kunnen geven.

Het sponsoren van een weeskind is een daad van liefde en medemenselijheid die diep geworteld is in de islamitische traditie. Het biedt niet alleen financiële steun, maar ook de emotionele en sociale ondersteuning die een kind nodig heeft om te floreren. In deze blog bespreken we wat het betekent om een weeskind te sponsoren, de impact hiervan, en hoe je in Nederland deze nobele daad kunt verrichten waarmee je bouwt aan een betere wereld.

Wat betekent het om een weeskind te sponsoren?

Het sponsoren van een weeskind houdt in dat je regelmatig een geldbedrag doneert om in de basisbehoeften van een kind te voorzien, zoals voedsel, kleding, onderwijs, en gezondheidszorg. Je geeft persoonlijke aandacht en je bent betrokken bij het leven van het weeskind, wat essentieel is voor het welzijn van het kind. Het sponsoren van een weeskind heeft zowel impact op het leven van het weeskind als op je eigen leven. 

Verbeterde levenskwaliteit

Ten eerste zorgt jouw financiële steun ervoor dat het weeskind toegang krijgt tot essentiële voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg.  De levenskwaliteit verbetert aanzienlijk waardoor het weeskind een betere toekomst kan opbouwen.

Emotionele ondersteuning

Daarnaast gaat sponsoring vaak gepaard met persoonlijke interactie, wat cruciaal is voor de emotionele stabiliteit en het zelfvertrouwen van het kind. Deze betrokkenheid kan bestaan uit het schrijven van brieven, het sturen van kleine cadeautjes, of zelfs bezoekjes als dat mogelijk is. Het gevoel van steun en aandacht helpt het kind om zich gezien en gewaardeerd te voelen.

Spirituele dimensie

Bovendien is er de religieuze en spirituele dimensie aan het sponsoren van een weeskind.  De Koran(4:127) en de Hadith(24:544) benadrukken het belang van zorg voor wezen. Door een weeskind te sponsoren vervul je een belangrijke religieuze plicht waarvan de spirituele betekenis schuilt in het verrichten van een goede daad. Goed doen betekent dat je groeit op het pad naar rechtschapenheid waarmee je nader tot Allah komt. 

De Koran spoort de mens in sūrah Al-Munāfiqūn(63:10) aan om aalmoezen en liefdegaven te geven voordat het te laat is. “En schenk van hetgeen Wij jullie als onderhoud hebben gegeven, voordat de dood één van jullie nadert en diegene zegt: “Mijn Heer, ik zou willen dat u mij (mijn dood) tot een nader tijdstip had uitgesteld, zodat ik aalmoezen kon geven en tot de rechtschapenen kon behoren.” 

Spirituele groei is er ook bij het weeskind als tijdens het opgeroeien duidelijk wordt dat mensen zich over haar of hem ontfermen. Het besef dat anderen je helpen en je een beter leven gunnen laat een onuitwisbare indruk achter en legt de focus op menselijkheid en het handelen uit een religieuze en spirituele opdracht.

Sponsoring van een weeskind betekent dus:

 • verbeterde levenskwaliteit;
 • emotionele ondersteuning;
 • spirituele groei.

Hoe werkt het sponsoren van weeskinderen in Nederland?

In Nederland zijn er diverse organisaties die het sponsoren van weeskinderen mogelijk maken. Deze organisaties zorgen ervoor dat je financiële bijdragen op een transparante en efficiënte manier worden gebruikt.

 • Kies een organisatie: Selecteer een betrouwbare organisatie die zich richt op de zorg voor weeskinderen. Enkele bekende organisaties zijn Islamic Relief Nederland, Stichting Kinderpostzegels en UNICEF.
 • Aanmelding en betaling: Meld je aan als sponsor en kies een betalingsplan dat bij je past. Dit kan variëren van maandelijkse tot jaarlijkse bijdragen.
 • Ontvang updates: De meeste organisaties bieden regelmatig updates over de voortgang van het gesponsorde kind, inclusief brieven en foto’s.

Het weeskind sponsortraject  

Het sponsortraject is ontworpen om een langdurige en effectieve impact te maken. Als donateur ga je een traject in dat in principe duurt tot de volwassenheid of onafhankelijkheid van het weeskind. Na zes maanden heb je de mogelijkheid om vroegtijdig uit het traject te stappen. Deze op het eerste gezicht puur administratieve handeling heeft gevolgen voor het weeskind; het is ook de mededeling aan het weeskind dat hij of zij tijdelijk geen steun meer zal ontvangen. Daarom is het belangrijk om het sponsortraject gecommitteerd te starten, om teleurstellingen aan de ontvangende kant te voorkomen.

Overwegingen bij sponsoren weeskind 

Bij het sponsoren van een weeskind spelen overwegingen als recht op identiteit, afstamming en erfgoed een belangrijke rol. Zo is adoptie volgens westerse normen iets wat moslims niet steunen. Tenslotte verliest hiermee het weeskind de naam, afstamming en erfenis die een onuitwisbare impact zal hebben op de identiteit van het kind.

 • Kafālah systeem: In plaats van volledige adoptie, biedt het kafālah-systeem een vorm van voogdij zonder de juridische banden met de biologische familie te verbreken.
 • Erfgenaamschap: Hoewel een gesponsord kind niet automatisch recht heeft op erfenis, kan dit via een testament wel geregeld worden.

Hulpbehoefte in bezet Palestijns gebied

De hulpbehoefte in bezet Palestijns gebied en Gaza was tot de oorlog in oktober 2023 al erg groot. Volgens de VN waren ongeveer 2,3 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp, wat bijna de helft van de totale bevolking is. Daarnaast lijdden 1,6 miljoen mensen aan voedseltekorten. Ongeveer één op de vier Palestijnen leefde onder de armoedegrens, terwijl de werkloosheid onder Palestijnen 27% bedroeg. In de Gazastrook was de situatie nog ernstiger, met een werkloosheidspercentage van 43%.

Oorlog in Gaza

Met de oorlog in Gaza is de hulpbehoefte alleen maar groter worden. De situatie is ronduit rampzalig na 8 maanden van aanhoudende Israëlische luchtaanvallen, artilleriebeschietingen, vernietiging van ziekenhuizen en uithongering.  Gezinnen die al meerdere keren ontheemd zijn geweest, zijn weer op de vlucht vanwege militaire operaties en Israëlische evacuatiebevelen. Er zijn naar schatting bijna 945.000 mensen ontheemd en opeengepakt in Rafah, met nog eens 100.000 ontheemden in het noorden van Gaza. 

De meeste UNRWA-onderkomens in Rafah zijn ontruimd en de ontheemden zijn verhuisd naar Khan Younis en Deir Al Balah. Volgens UNICEF is de productie van schoon water in de hele Gazastrook aanzienlijk gedaald, waardoor ongeveer 500.000 mensen toegang hebben tot de watervoorziening. 

Deze vermindering wordt toegeschreven aan schade aan verschillende faciliteiten, waaronder zuiveringsinstallaties, boorgaten en pompstations, die buiten werking zijn gesteld door voortdurende bombardementen, gebrek aan brandstof of onbereikbaarheid voor onderhoudswerkzaamheden.

Getuigenis uit Gaza

Juliette Touma, directeur communicatie van UNRWA, over wat zij tijdens een van haar bezoeken aan Gaza zag en meemaakte: ”Ik sprak een moeder die in zo’n informele structuur of tent woonde. Er woonden 26 mensen op elkaar in een kleine ruimte, minder dan drie vierkante meter. Ze had twee van haar kinderen bij zich en vertelde me dat ze ’s nachts niet warm konden blijven, dat ze gefrustreerd waren, dat ze dit leven moe waren. Wat hulp betreft, hadden zij maar één stuk groente dat gedeeld moest worden tussen de 26 mensen. Ze vertelde me dat ze zich niet kon wassen; de wachtrijen waren te lang of de douches werkten niet. Dit zijn geen omstandigheden die voor mensen bedoeld zijn”.  De kinderen van deze Palestijnse vrouw hebben hun moeder nog. Voor hoe lang nog? UNICEF schat dat bijna 17.000 kinderen zonder ouders of familie in GAZA rondlopen

Hoe kun jij helpen?

 • Sponsoren: overweeg om een weeskind te sponsoren en bied financiële steun en aandacht.
 • Vrijwilligerswerk: werk mee met organisaties die zich inzetten voor de zorg van weeskinderen.
 • Doneren: financiële bijdragen aan betrouwbare organisaties kunnen een groot verschil maken.

Lees ook over de persoonlijke ervaring van Samira. Zij sponsort een weeskind via Islamic Relief Nederland

Conclusie

Het sponsoren van een weeskind is een daad van mededogen, verantwoordelijkheid en liefde die diep geworteld is in de islamitische waarden. Het biedt een manier om wezen te helpen en tegelijkertijd spiritueel te groeien. Met de juiste ondersteuning en begeleiding kun je een positieve impact hebben op het leven van een weeskind en het helpen een stabiele en gelukkige toekomst op te bouwen. Laten wij samen proberen weeskinderen een betere toekomst te geven. 

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring