Dit verhaal gaat over 8-jarige Akash uit Palestina.

Uw kind is geboren met een hartafwijking. Dat kreeg de moeder van Akash te horen bij zijn geboorte.

Akash, inmiddels al 8 jaar oud, lijdt aan PDA, Patent Ductus Arteriosus. De Ductus Arteriosus is een verbinding tussen twee grote slagaders, de aorta en de longslagader. Deze verbinding is geopend tijdens de foetale ontwikkeling en sluit zich normaalgesproken kort na de geboorte. Deze blijft echter open bij PDA. Akash gaat hierdoor snel ademen, slecht eten, en komt hierdoor slechts moeizaam bij in gewicht. In ernstige gevallen leidt dit tot hartfalen.

Zijn moeder vertelt: ‘’Het leven is heel zwaar geworden na het overlijden van mijn man. Ik heb vrij veel kinderen om voor te zorgen, maar wat mij het zwaarst valt, is mijn Akash. Hij is heel erg ziek en ik kan er niets aan doen. Dit alles geeft mij een machteloos gevoel, ik weet echt niet wat ik kan doen voor mijn Akash.’’

Na een zware periode kwam de moeder in contact met Islamic Relief. Ze gaf haar kinderen op voor het 1-op-1-sponsorprojecten zogezegd kreeg Akash een sponsorouder in USA, het leven werd iets gemakkelijker. Ze vertelde Islamic Relief over Akash en de PDA. Maar de situatie verergerde, doordat Akash niet meteen een behandeling was ondergaan voor zijn aandoening. Hij kreeg te maken met PH, Pulmonary Hypertension. Dit is een ernstige en levensbedreigende aandoening, waarbij de bloeddruk in de longslagader abnormaal hoog is. Door de voortdurend verhoogde druk in de bloedvaten naar de longen leidt dit tot hartfalen. Hierdoor vermindert de levensverwachting aanmerkelijk: zonder behandeling zal tussen de 45 en 60 procent van de PH-patiënten binnen twee jaar na diagnose overlijden.

IRUSA zorgde voor een controlebehandeling. De doktoren van het AFIC (Doctors of Armed Forced Institute of Cardiology) adviseerde de moeder om haar zoontje spoedig te laten opereren. IRUSA en de moeder kregen nadrukkelijk mee dat wanneer er te lang gewacht zou worden met opereren, Akash het niet zou halen. De operatiekosten waren heel hoog en moeder Akash werd radeloos.

Islamic Relief Pakistan stelde een aanvraag op en schreef een kostenplan. De taak lag dan bij IRUSA om genoeg geld binnen te halen om de operatie te kunnen financieren.

Na enige tijd werd Alhamdulilah genoeg geld opgehaald voor Akash, hij kon de operatie ondergaan.

December
5 dagen, zo lang duurde het om Akash volledig te analyseren en een operatieplan op te stellen. De doktoren gaven aan dat Akash het best een minimal invasive therapy kon ondergaan dan een traditionele open surgery thoracotomy. Beide behandelingen leveren hetzelfde resultaat op, alleen gaat het er bij een open surgery thoracotomy heftiger aan toe.

Akash onderging de operatie en alles verliep prima. Hij verbleef nog 8 dagen in het ziekenhuis voor nacontrole en mocht weer naar huis. Na twee keer de echocardiograaf te bezoeken, bleek de operatie zijn werk te hebben gedaan. Besloten werd dat Akash iedere 3 maanden, twee keer langs het ziekenhuis zou gaan voor controle. De doktoren zullen hem een half jaar lang blijven observeren en analyseren, dit om zeker vast te kunnen stellen dat alles goed is gegaan en goed zal blijven gaan.

Akash en zijn moeder bedanken Islamic Relief Pakistan, Islamic Relief USA en alle donateurs voor de hulp in het redden van Akash zijn leven.

Zijn moeder vertelt: ‘’ Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor wat jullie hebben gedaan, voor Akash, voor mijn gezin en voor mij. Ik zal voor jullie blijven bidden, ik bid voor de mensen die mijn zoon hebben gered. Ik bid voor de mensen die mijn Akash hebben gered. Moge Allah s.w.t jullie belonen, hij heeft jullie naar mij gestuurd en bewezen dat er nog goede mensen bestaan.’’

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring