Wat is zakat?
De zakat – ook bekend als verplichte aalmoes – is een van de vijf Islamitische zuilen naast het gebed, het vasten, de bedevaart en het geloof in Allah swt en Mohammed Zijn Profeet en boodschapper vzmh. Zakat betekent zuivering en groei. Met deze pilaar worden wij in de gelegenheid gesteld om onze ziel te zuiveren en spiritueel te groeien. Ben jij moslim, volwassen en beschik jij over een bepaald bedrag – ook wel de nisab genoemd – dan geldt een jaarlijkse verplichte betaling van 2,5% over dat bedrag.

“…En in wiens rijkdom een rechtmatig deel is.Voor de bedelaar en de behoeftige die niet bedelt. (Koran, 70:24-25)

Wat is nisab?
Nisab is het minimale bedrag dat je een kalenderjaar (hawl, islamitische maanjaar) in bezit moet hebben om zakatplichtig te zijn. De nisab is vastgesteld op basis van 87,48 gram goud of 612,36 gram zilver. Bezit jij in een kalenderjaar goud of zilver of een geld bedrag gelijk aan goud of zilver, dan ben je zakatplichtig.

Zakaat een verheven zuil

De zakat is niet alleen een belangrijke zuil. Het is een grensverleggend concept om het lijden te verlichten van miljoenen mensen in de wereld. Enkel door bezittingen op een eerlijke en consequente manier te verdelen.

“En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en wat jullie hebben vooruit gezonden aan goede daden voor jezelf; jullie zullen het bij Allah aantreffen. Voorwaar, Allah is Alziende over wat jullie doen.” (Koran:110)

De zakat is een recht van de behoeftige.

“…En in wiens rijkdom een rechtmatig deel is. Voor de bedelaar en de behoeftige die niet bedelt. (Koran, 70:24-25)

Stel je dit voor: als de tien rijkste mensen op aarde zakat zouden betalen, dan levert dat al een bedrag €9 miljard op. Dat bedrag zou zoveel uitmaken in het bestrijden van armoede en leed! Bij Islamic Relief Nederland besteden wij jouw zakat op de meest effectieve manier om leed te verlichten bij de meest kwetsbare mensen.

zakat

Ieder jaar helpt jouw zakat levens redden
Jouw zakat heeft een aantal van onze meest belangrijke projecten gesteund. Jouw vrijgevigheid en verantwoorde levenswijze heeft werk in oorlogs- en rampgebieden mogelijk gemaakt; door droogte en hongersnood getroffen landen in Oost-Afrika en oorlogsgebieden, zoals Jemen. Jouw bijdrage maakt het mogelijk om gemeenschappen te helpen duurzame levens op te bouwen en kwetsbare wezen en gezinnen een betere toekomst in het vooruitzicht te stellen.

Alhamdulillah, jij bezit de sleutel tot perspectief van anderen.

Wie mag zakat ontvangen?
De volgende acht groepen komen in aanmerking om zakat te ontvangen:

  1. De armen;
  2. De behoeftigen;
  3. Degenen die Zakat administreren;
  4. Degenen wiens harten verzoend/verzacht dienen te worden;
  5. Degene die in gevangenschap verkeren (slaven en gevangen);
  6. De schuldenaren;
  7. Omwille van Allah;
  8. De gestrande reiziger met geen of weinig middelen.

Tot de armen behoort iemand wiens eigendom niet het bedrag van de nisab bereikt. De ontvanger mag geen directe familie zijn, denk aan echtgenoten, kinderen, ouders en grootouders. Familieleden die hier buitenvallen, kunnen wél gebruik maken van jouw zakat.

Zakat FAQs
Voor specifieke vragen rondom dit onderwerp kun jij te allen tijde jouw lokale imam consulteren. Jij kunt ook bellen met medewerkers van ons hoofdkantoor. Gebruik onze zakatcalculator om te bepalen wat jouw zakatbedrag is.

Raadpleeg onderstaande lijst en kijk of jouw vraag hier ook tussen staat:

Meest gestelde vragen

Ik ben meerdere jaren Zakat verschuldigd, hoe betaal ik?

Voor elk jaar dat u Zakat verschuldigd bent, neemt u 2,5% van het totale vermogen dat u aan het eind van dat jaar had en betaalt u dat in Zakat.

Moet de niet-moslim Zakat betalen?

Nee, zakat wordt alleen voorgeschreven aan moslims.

Normaal geef ik het hele jaar door veel geld aan goede doelen, moet ik dan nog Zakat betalen?

Zakat is een verplichting en staat los van de sadaqaat die u het afgelopen jaar doneert.

Ik heb afgelopen ramadan €4000,- zakaat betaald. Dit jaar heb ik een totaal vermogen van €10.000. Hoeveel moet ik nu betalen aan zakat?

Zakat moet worden betaald over het totale spaargeld, ongeacht wat er in het verleden op is betaald. Daarom betaalt u 2,5% van €10.000. Dus doneert u €250 aan zakat.

Als het vermogen van een kind aan alle voorwaarden van Zakat heeft voldaan (d.w.z. het is boven de Nisab en is al een jaar in hun bezit), moet er dan Zakat over worden betaald?

De meerderheid van de geleerden uit het verleden was voorstander van de mening dat het betaald moest worden. Dit is hetzelfde voor zowel het kind als een persoon die psychisch en/of mentale problemen heeft. Daarom moet hun voogd de Zakat van de rijkdom van de persoon nemen en deze namens hen betalen. Sommige meningen suggereren echter dat kinderen en personen die psychisch en/of mentale problemen hebben het niet moeten betalen, dus bespreek dit alstublieft met een geleerde.

Ik heb gemengde sieraden bestaande uit goud, zilver en edelstenen. Hoe bereken ik de waarde waarover Zakat moet worden betaald?

U kunt dit het beste doen door de sieraden naar een juwelier te brengen en hen te vragen alleen de gouden en zilveren delen van de sieraden te waarderen. De waarderingen die ze geven, is het totaal waarover u Zakat moet betalen. Edelstenen zijn niet aansprakelijk voor Zakat.

Ik heb spaargeld dat ik zal gebruiken om voor de hadj te gaan, moet dit worden meegerekend in mijn vermogen bij het berekenen van de zakat?

Ja, het moet worden opgenomen.

Miscellaneous Questions: Business, Property and Debt

Ik leende wat geld aan een vriend; moet ik dit meenemen in mijn vermogen bij het berekenen van Zakat?

Ja, hierover moet zakat betaald worden.

10 jaar geleden leende ik wat geld aan een arme vriend en ik had niet verwacht dat ik het geld terug zou krijgen. Hij/zij heeft mij nu terugbetaald, is dit geld aansprakelijk voor Zakat?

Als het geld wordt terugbetaald, is het aansprakelijk voor Zakat. Als het geld echter niet wordt terugbetaald, moet het voornemen om te lenen opnieuw worden bekeken. Als de geldschieter er vrij zeker van was dat hij/zij het niet terug zou krijgen dan is Zakat in dergelijke gevallen meestal niet verschuldigd. Er zijn echter veel variabelen en daarom moet deze vraag aan een geleerde worden voorgelegd.

Mijn Zakat is verschuldigd in dhul-Qa'dah, maar ik wil graag vooruit betalen (in Ramadan). Ik heb een schuld die betaald moet worden in Shawwal (na Ramadan). Kan dit van mijn vermogen worden afgetrokken bij het berekenen van Zakat?

Het algemene antwoord zou ja zijn, maar we raden u ten zeerste aan om hierover een geleerde te raadplegen.

Ik heb 5 jaar geleden een huis gekocht om het te verhuren. Vorig jaar heb ik besloten dat ik het huis zou verkopen. Hoe betaal ik Zakat hierover?

Voor de tijd dat u de woning verhuurde en niet van plan was te verkopen, betaalt u geen Zakat over de woning. Maar je zou nog steeds Zakat moeten betalen over de huur die je hebt verdiend, net als elke andere rijkdom die je hebt. Je moet ook zakat betalen over de verkoopprijs van het huis.  Hetzelfde zou u moeten doen voor elk jaar dat het huis nog te koop staat. Maar om absoluut duidelijk te zijn, bespreek dit alstublieft met een geleerde.

Ik heb een winkel waar ik kleding verkoop. Hoe betaal ik Zakaat?

Elk jaar op het moment dat u Zakat betaalt, moet u de totale verkoopprijs berekenen voor alle goederen die in uw winkel te koop zijn. bijv. Alle kleding die in je winkel te koop is, komt samen op een totale verkoopwaarde van een bepaalde som geld. Dit rekent u bij de berekening van uw totale vermogen.

Hawl

Wat is Hawl?

De tijdsduur dat een persoon de rijkdom moet bezitten waarover hij zakat over zal moeten betalen. Meestal is dit een jaar.

Ik heb een groot bedrag ontvangen net voordat mijn Zakat voor dit jaar verschuldigd was. Moet ik het opnemen in de Zakat van dit jaar?

Ja, u moet dit meenemen in uw berekening.

Ik heb een pensioenfonds, betaal ik Zakat over het spaargeld in dit fonds?

Dit is afhankelijk van de aard van het fonds. We raden u aan hierover een wetenschapper te raadplegen, aangezien de kwestie van pensioenregelingen behoorlijk complex kan zijn.

Een groep van ons heeft een fonds opgericht om te betalen voor eventuele noodgevallen die we hebben. Is dit aansprakelijk voor Zakat?

Het klinkt alsof het genoemde fonds als een Waqf zou gelden. De algemene regel is dat een Waqf niet aansprakelijk is voor Zakat. Zolang er geen persoonlijk eigendom is, of niemand persoonlijk profiteert van dit fonds, en ook afhankelijk van de aard van het fonds, kan Zakat wel/niet aansprakelijk zijn. U moet dit echter bij een geleerde navragen.

Begunstigden die in aanmerking komen voor Zakat

Wat is de definitie van armen en behoeftigen?

De Fuqara en de Masakin. Fuqara zijn degenen die geen rijkdom bezitten ter grootte van Nisab. Masakin zijn degenen die geen eten hebben voor de dag (15 -20% van de wereld).

Hoe beoordeel je of iemand arm en behoeftig is?

We hebben veldkantoren in de landen waar we werken en zij voeren assessments uit – op basis van selectiecriteria – omdat we ervoor willen zorgen dat we de meest kwetsbare mensen bereiken.

Kan ik Zakat aan mijn gezinsleden geven?

Het kan alleen worden gegeven aan mensen uit een van die zeven categorieën. De meeste geleerden zijn het erover eens dat je zakat aan een familielid kunt geven als ze uit een van de categorieën komen. bijv. ze zijn arm en niet in staat om voor zichzelf te zorgen, en zijn niet al afhankelijk van jou. Maar als hij/zij een van uw gezinsleden is, bent u toch verplicht om aan hen uit te geven en kunt u hen niets van uw Zakat geven.

Kan ik mijn zakat gebruiken om een wees te sponsoren?

Als de wees in aanmerking komt om zakat te ontvangen (bijv. zij of hun familie bezitten minder dan de nisab of hebben geen eten voor de dag), dan komen ze in aanmerking om het te ontvangen. Wezen zouden vallen onder categorie 1 en 2 ontvangers van Zakat.

Wat voor soort projecten worden door Zakat-fondsen ondersteund?

We besteden Zakat-gelden aan projecten waar we kunnen garanderen dat de ontvangers arm en behoeftig zijn en direct de hulp krijgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld voedselpakketten verstrekken aan behoeftige mensen, zodat zij zichzelf en hun gezin kunnen voeden.

Hoe Islamic Relief Nederland zakat uit besteed

Hoe besteedt Islamic Relief Nederland Zakat-fondsen?

Islamic Relief  Nederland besteedt Zakat-fondsen aan de armen en behoeftigen.

Geef je Zakat-geld aan mensen in Nederland of alleen aan mensen in het buitenland?

We helpen mensen met Zakat-fondsen in Nederland en in het buitenland, zolang ze ervoor in aanmerking komen.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring