Gezondheidszorg voor de meest behoeftigen

Gezondheid past niet in een medicijnpotje en verkrijg je niet door een operatie. Gezondheid is de samenkomst van een goede welzijn, adequate gezondheidszorg en het nemen van preventieve maatregelen. Landen die onder de armoedegrens leven scoren erg laag op elk van deze vlakken. Islamic Relief Nederland richt haar gezondheidsprojecten daarom op al deze facetten. Enkel met een holistische aanpak kunnen wij een duurzame impact maken voor de lokale gezondheidszorg. Met ons Gezondheidsfonds maken wij dit onzichtbare leed zichtbaar en helpen wij hen middels therapie weer innerlijke balans te vinden. Immers, een stabiel bestaan begint bij een stabiele state of mind.
Goed welzijn
 

Voor het oog zijn fysieke ziektes waar te nemen, maar wat voor het oog gescholen gaat, laat vaak een diepere indruk achter. Kinderen die veel te jong oorlogsleed hebben moeten zien. Moeders die weduwen zijn geworden en die kinderen hebben moeten verliezen. Vaders die dagenlang moesten werken om wat brood op de plank te verdienen. Gevolgen van armoede en catastrofes die de mentale gezondheid op de proef stellen.


Preventie
 

Voorkomen is beter dan genezen en om die reden trainen wij lokale gemeenschappen in het voorkomen van ziektes en de verspreiding daarvan. Iedere dag eisen eenvoudige ziektes nog veel levens door een tekort aan kennis. Kennis draagt zowel bij aan een goed welzijn als preventie en is daarom een belangrijk element in ons Gezondheidsfonds.


Adequate gezondheidszorg 
Ziektes zijn een vast onderdeel van het menselijk leven, maar eisen in landen met een hoog armoedepercentage flink hun tol. Ziekenhuizen zonder werkende apparatuur, dure medicatie en lange wachtrijen zorgen voor onnodig lijden en een hoger sterftecijfer bij ziektes. Islamic Relief Nederland investeert met haar Gezondheidsfonds daarom in het aanleggen van een goedwerkende zorginfrastructuur door de aanleg van complete ziekenhuizen, het faciliteren van toegang tot medicatie voor iedereen en het verschaffen van ziekenvervoer in ramp- en oorlogsgebieden.
Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring