Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject

Waterproject Niger 2024

Geen betere sadaqah dan het schenken van water. Een Sadaqah die duurzaam op iedere manier denkbaar is. Immers een Sadaqah Jariyah zal ook na het verlaten van deze wereld voor u getuigen. En daarnaast ook duurzaam op ecologisch vlak. Watercentrale in Niger wordt -zoals u dat van ons gewend bent- geheel opgewekt door zonne-energie en biedt schoon water voor mens, vee én landbouw. Een innovatieve, duurzame en noodzakelijke oplossing voor het meest essentiële levensmiddel op onze mooie aarde.

In cha’Allah ontvangt u na het behalen van het gestelde doelbedrag:

  • Een deelnamecertificaat
  • Een foto met uw naam op het bord
  • Een technisch rapport van het waterproject
  • De locatie van het waterproject

Een sadaqah jariya in de maand Ramadan
Geen beter moment om een sadaqa jariyah te schenken dan gedurende de gezegende dagen van Ramadan. Ramadan biedt ons een mogelijkheid om eindeloze beloningen te genieten van een van de beste daden die men kan verrichten. Maak hier gebruik van, juist in deze maand Ramadan. Immers, waar doorlopende beloning en de extra Barmhartigheid van Allah swt bij elkaar komen, staan veel Hassanaats te wachten en in sha Allah daarmee een mooi Hiernamaals.

Moge Allah swt al uw donaties zwaar doen wegen en u de toegang geven tot het Paradijs. Beste donateur, tussen u en het Paradijs zit enkel de tevredenheid van Allah swt. Moge Allah swt uw goede daden vertienvoudigd, en met alle liefde uw zonden vergeeft. Investeer nu in ons Waterproject in Niger. Een investering die u begunstigt in het nu en in het volgende leven.

Meest gestelde vragen

Ja, dat is mogelijk. Jullie kunnen samen het bedrag ophalen. Dit betekent wel dat alle communicatie met betrekking tot updates via jou zal gaan.

Deze selectie vindt zorgvuldig plaats door onze collega’s die zich op locatie begeven. Zij kennen de streek goed en weten waar de behoefte het grootst is.

Wanneer een geschikte plek wordt gelokaliseerd, begint de boring van de watercentrale. Tijdens deze fase wordt het water getest op veiligheid en hygiëne.

Wanneer het donatiebedrag is opgehaald start het waterproject.

Afhankelijk van de omvang van het project, kan de duur variëren tussen 6 en 18 maanden.

Het Waterproject bereikt iedere behoeftige. Daaronder zijn weeskinderen, gehandicapten en ouderen. Naast personen, profiteert ook de landbouw en de veehouderij hiervan.

Schoon water verandert alles

Gezondheid

80% van ziektes in ontwikkelingslanden wordt veroorzaakt door vervuild water en kan worden voorkomen door schone en toegankelijke watervoorzieningen.

Tijd

Kinderen en vrouwen zijn uren bezig om lopend drinkwater te zoeken. Tijd die in onderwijs, werk en landbouw geinvesteerd kan worden. Allemaal in de strijd tegen armoede.

Educatie

De tijd die niet gelopen hoeft te worden om water te halen, kunnen kinderen op school besteden. Met name meisjes proviteren van schoon drinkwater in handbereik en sanitaire voorzieningen op school.

Economische ontwikkeling

Investeren in schoon water staat gelijk aan investeren in de lokale economie. Lokale gemeenschappen krijgen met schoon drinkwater toegang tot betere landbouw en tijd om te investeren in eigen ondernemingen.

Hygiëne

Met schoon drinkwater op verschillende plekken wordt het verspreiden van infecties door vervuild water tegengehouden én wordt persoonlijke hygiëne gestimuleerd.

Vrouwenemancipatie

Vrouwen spelen een hoofdrol in het watertransport. Tijd en energie die zij in zelfontplooiing kunnen steken als er voldoende schoon water binnen handbereik zou zijn.

Een volledig dorp of school voorzien van schoon drinkwater en daarmee een betere levenskwaliteit, kan al vanaf €20.000,-.

Vragen voordat je een keuze maakt, beantwoorden wij graag.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring