Knowledge Is Empower (KIE) is het onderwijsprogramma van Islamic Relief Nederland waarin kinderen uit minimagezinnen bijles krijgen in de twee belangrijkste kernvakken: rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast worden zij onderworpen aan een interactief Empowerment programma wat hen sociale vaardigheden en zelfvertrouwen skills aanleert.  Het onderwijsprogramma bevat daarmee de KIE’s to success.
Waarom is ons onderwijsprogramma de KIE to success?
KIE focust zich op de key-elementen die inspelen op het zelfvertrouwen van de leerling. We hebben namelijk de vakken geselecteerd die het meest inspelen op het  zelfvertrouwen van de leerlingen en vullen elke bijles aan met zelfvertrouwen oefeningen.
Daarnaast willen wij met het KIE onderwijsprogramma de armoedecyclus doorbreken. De motivatie om te excelleren in onderwijs hangt namelijk samen met een hogere maatschappelijke positie. Om die reden werken wij binnen KIE niet naar een niveau toe, maar werken wij vooral aan de motivatie en het zelfvertrouwen om het beste uit jezelf te halen. Het gaat ons niet om presteren, maar om motiveren. Immers, prestaties geven je diploma. Motivatie en zelfvertrouwen geven je een toekomst.

 

Wat is onze doelgroep?
het KIE onderwijsprogramma focust zich op kinderen uit groep 7 en 8 uit minimagezinnen.  Deze groep scholieren heeft vaak beperkte toegang tot kwalitatief extracurriculair onderwijs. Veel bijlessen worden voor hoge tarieven aangeboden. Desondanks is deze groep een behoeftige groep die elke extra steun goed kan gebruiken. Voor jaarlaag groep 7 en 8 is gekozen, omdat dit de leerlingen zijn die onder veel prestatiedruk staan. Immers, de toetsen die zij in deze jaarlagen maken, spelen het zwaarst me in de bepaling voor het vervolgniveau op de middelbare school.  Ons KIE onderwijsprogramma kan hen het zelfvertrouwen geven dat zij ongeacht welk niveau zij behalen, altijd alles uit zichzelf kunnen halen.

 

Aanmelden voor het KIE onderwijsprogramma
Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor het KIE onderwijsprogramma? Mail dan naar info@islamic-relief.nl.
Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring