Donatieverantwoording

hoe worden jullie donaties besteed?

Voor elke €1 die we uitgeven:

  • €0,88 gaat rechtstreeks naar het helpen van mensen in nood
  • €0,02 voor administratieve kosten
  • €0,10 eurocent om meer geld in te zamelen

Alhamdolilah!

Hoeveel van mijn donatie gaat rechtstreeks naar mensen in nood?

Voor elke €1 die we uitgeven:

  • €0,88 gaat rechtstreeks naar het helpen van mensen in nood
  • €0,02 voor administratieve kosten
  • €0,10 eurocent om meer geld in te zamelen

Alhamdolilah!

Zijn mensen op de hoogte van de administratiekosten van Islamic Relief Nederland?

Islamic Relief gelooft in transparantie en verantwoording. Informatie over administratiekosten en jaarrekeningen zijn direct beschikbaar op de websites Islamic Relief Nederland. Deze informatie is ook opgenomen in ons jaarverslag, dat onafhankelijk wordt gecontroleerd. Het jaarverslag wordt verspreid onder de belangrijkste belanghebbenden, op onze websites geplaatst en op sociale media gepromoot.

Waarom hebben we administratiekosten nodig?

Het kost geld om hulp te bieden, om het goed te doen en ervoor te zorgen dat de mensen die het het hardst nodig hebben de best mogelijke ondersteuning krijgen en dat het geld niet op de verkeerde plekken terechtkomt.

Administratiekosten kunnen bestuurskosten dekken (bijv. audits), monitoring en evaluatie (om ervoor te zorgen dat de projecten worden opgeleverd en de geplande impact hebben), huur voor gebouwen, verzekeringen, passende salarissen van personeel, vrijwilligerskosten, apparatuur (bijv. laptops, telefoons) enz.

Hoeveel heeft Islamic Relief Nederland vorig jaar opgehaald en waar hebben jullie het geld aan uitgegeven?

In 2020 heeft Islamic Relief Nederland raised ongeveer €8miljoen opgehaald. Hierdoor konden we meer dan 5 miljoen mensen in 37 landen over de hele wereld ondersteunen met noodhulp- en ontwikkelingsprogramma’s. Bezoek voor meer informatie onze website en social media accounts of download een exemplaar van ons jaarverslag aan.

Hoeveel geeft Islamic Relief Nederland uit aan fondsenwerving?

Er zijn veel manieren waarop Islamic Relief Nederland geld inzamelt en we besteden slechts 2% van elk euro uit aan aan fondsenwerving. Het geld dat we hebben geïnvesteerd om fondsen te werven, heeft vorig jaar alleen al een inkomen van €8 miljoen gegenereerd.

Hoe zit het met liefdadigheidsinstellingen die een 100% donatiebeleid hebben - waarom kan Islamic Relief Nederland niet hetzelfde doen?

Het is zeer onwaarschijnlijk dat een liefdadigheidsinstelling een 100% donatiebeleid kan hebben. Alle goede doelen hebben administratiekosten: als ze niet worden gedekt door donaties, moeten ze op andere manieren worden gedekt.

Islamic Relief  Nederland is een verantwoordelijke en transparante organisatie en we kunnen vol vertrouwen stellen dat administratieve kosten noodzakelijk zijn om mensen in nood te helpen.

Maar liefdadigheid X zegt dat het een 100% donatiebeleid heeft. Hoe is dit mogelijk?

Elk goed doel moet geld uitgeven aan administratiekosten. Sommige liefdadigheidsinstellingen zeggen bijvoorbeeld dat hun administratiekosten worden gedekt door bedrijfsdonaties of subsidies van institutionele donoren of door hun winstgevende werk (zoals hun liefdadigheidswinkels). En dat elke donatie die door een persoon wordt gedaan rechtstreeks naar het werk in het buitenland gaat. Feit blijft echter dat alle goede doelen geld moeten uitgeven aan administratiekosten. Als de administratiekosten niet door particulieren worden gedekt, worden ze gedekt door een andere inkomstenbron.

Wij vinden het echter passender om aan te tonen dat administratiekosten noodzakelijk zijn en zijn daar liever transparant over.

Wie zorgt ervoor dat administratiekosten niet worden misbruikt?

Islamic Relief Nederland moet zijn gecontroleerde rekeningen jaarlijks onafhankelijk controleren.

Waarom kunnen medewerkers van Islamic Relief Nederland niet gratis werken of hun tijd vrijwillig besteden?

De meerderheid van het personeel van Islamic Relief Nederland werkt parttime om ervoor te zorgen dat het geld van de donateur op de meest effectieve en impactvolle manier wordt besteed. Het zijn professionals die specialistische vaardigheden en kennis inbrengen om ons werk volgens hoge normen te leveren. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen die zijn getroffen door conflicten en natuurrampen en mensen die in armoede leven, de beste hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben en verdienen.

Islamic Relief Nederland werkt ook om gemeenschappen te helpen hun toekomst op te bouwen met langetermijnprojecten en dit kan een enorme hoeveelheid werk, toewijding en tijd vergen voor het personeel.

Medewerkers zouden dit niet vrijwillig voltijds kunnen doen zonder een salaris, aangezien zij zelf in hun levensonderhoud en hun gezin moeten voorzien. Zonder personeel kan het werk niet doorgaan.

Degenen die voor Islamic Relief Nederland werken, zijn ook een investering om meer geld, bewustzijn en fondsen in te zamelen, wat uiteindelijk betekent dat we meer mensen kunnen bereiken en helpen.

Bijna alle buitenlandse medewerkers en vrijwilligers van Islamic Relief zijn lokale mensen die afkomstig zijn uit de gemeenschappen die ze dienen.

Geeft Islamic Relief Nederland geld uit aan iets anders dan hulpprogramma's, administratie en fondsenwerving?

Ja. Islamic Relief voert campagne over kwesties als genderrechtvaardigheid en klimaatverandering. We werken aan het beëindigen van beleid en praktijken die vrouwen en meisjes uitbuiten en onze planeet en onze toekomst bedreigen. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van deze problemen waarmee de meest kwetsbare mensen ter wereld worden geconfronteerd.

Door campagne te voeren, te lobbyen bij regeringen, marsen te houden, petities uit te voeren en besluitvormers onder druk te zetten, kunnen we helpen de veranderingen door te voeren die nodig zijn om mensen uit de armoede te halen en ervoor te zorgen dat er gerechtigheid en gelijkheid voor iedereen is.

Dit werk trekt extra geld aan van de Verenigde Naties en andere grote organisaties waarmee het samenwerkt. Dit betekent nog meer hulp, en nog meer levens worden gered en veranderd.

Hoeveel salaris ontvangt het personeel?

In 2020 waren 15 medewerkers in dienst van Islamic Relief Nederland. We hebben een gestructureerd salarissysteem om ervoor te zorgen dat we professioneel personeel kunnen aantrekken en dat ze een eerlijk loon krijgen voor hun expertise. Dit is meestal lager dan andere liefdadigheidsinstellingen van vergelijkbare grootte, aangezien we het geluk hebben personeel en vrijwilligers aan te trekken die zich inzetten voor Islamic Relief Nederland. Tevens ontvangt de directeur van Islamic Relief Nederland veel minder salaris dan andere directeuren van liefdadigheidsinstellingen van dezelfde grootte. We hebben ook lokale medewerkers in veldkantoren, die de programma’s in het buitenland uitvoeren en het werk ter plaatse uitvoeren.

Islamic Relief is een wereldwijde organisatie die meer dan €100 miljoen jaarlijks ophaalt, Alhamdolilah. We zijn een complexe organisatie omdat we naast het leveren van hulpprogramma’s ook een netwerk van liefdadigheidswinkels en een kledingrecyclingbedrijf hebben. Zoals het een verreikende organisatie betaamt, moeten we senior personeel aanwerven met een breed scala aan vaardigheden. 95% van onze buitenlandse medewerkers zijn lokale mensen, dus het geld gaat terug naar de lokale gemeenschap en economie.

Wat is het salaris van de directeur en is dit te verantwoorden?

De directeur van Islamic Relief Nederland verdient minder dan €50.000 –  het is veel minder dan CEO’s van liefdadigheidsinstellingen van vergelijkbare omvang

Wij vinden dit salaris passend voor een directeur van een internationale NGO en een sociale onderneming:

met een inkomen van meer dan €8miljoen
een wereldwijd netwerk van 37 kantoren in enkele van de meest onrustige landen ter wereld,
een personeelsbestand van 20 in Nederland (ongeveer 4.000 wereldwijd)
een complexe structuur met een netwerk van fondsenwervende kantoren in Amerika, het Midden-Oosten en Europa

Het runnen van een liefdadigheids- en sociale onderneming van deze omvang is een enorme taak waarvoor toezicht moet worden gehouden op honderden mensen die in verschillende cruciale rollen werken. We hebben ook een kledingrecyclingprogramma om winst te genereren en meer mensen in nood te helpen. De directeur werkt vaak lange uren weg van familie en heeft een enorme verantwoordelijkheid. In vergelijking met veel andere NGO’s van vergelijkbare schaal en omvang, wordt de directeur van Islamic Relief Nederland op een lagere schaal betaald.

Wees

Hoeveel procent gaat naar het weeskind?

80% van uw donatie gaat rechtstreeks naar het weeskind. 12% wordt gebruikt om weeskinderen en hun families sociale ondersteuning te bieden door de veldmedewerkers. De overige 8% betreft implementatie- en administratiekosten. Transparantie staat hoog in ons vaandel. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor uw donatie. Deze zijn wij verschuldigd aan u, onze begunstigden en uiteindelijk aan Allah (swt).

Wat houdt het wees sponsorschap in?

Ons wees sponsorschap stelt u in staat te voorzien in de behoeften en het welzijn van een weeskind in nood, door middel van een doorlopende financiële ondersteuning. Uw steun biedt de zekerheid en basisbehoeften die een kind nodig heeft. Uw donatie helpt een kind te voorzien van onder andere onderwijs, voedsel, gezondheid, schoon water en veilig onderkomen. Wij vragen onze donateurs daarom hun keuze voor deze sponsorschap goed in overweging te nemen, omdat het gaat om een lange termijnverbintenis, waarbij u een morele verplichting heeft jegens het behoeftige kind met een financiële maandelijkse bijdrage.

Hoe definiëren wij een weeskind?

Islamic Relief definieert een weeskind als een kind onder de 18 jaar, zonder vader of beide ouders. Of een kind waarbij de vader al meer dan vier jaar afwezig is. Wij maken geen onderscheid in geslacht, afkomst, religie of leeftijd. Als gevolg van medische aandoeningen, handicap, oorlog of extreme armoede zijn er duizenden volwassen weeskinderen die nog steeds in slopende omstandigheden verkeren en dringend hulp nodig hebben. Wij helpen daarom ook weeskinderen boven de 18 jaar.

Hoelang duurt het wees sponsorschap?

Uw sponsorcontract loopt vanaf het moment van koppeling tot aan het moment waarop het weeskind geen sponsoring meer nodig heeft.

Wanneer worden de donaties verstuurd?

De donaties worden per kwartaal overgemaakt in maart, juni, september en december aan de voogd van het weeskind. Deze wijze bespaart extra bankkosten. Heeft u uw maandelijkse donatie gemist? Dan verzoeken wij u deze zo snel mogelijk over te maken met als omschrijving de kindcode en de gemiste maand. Stuur ter bevestiging een mail naar wees@islamic-relief.nl.

Kan ik mijn sponsorschap stopzetten?

Indien u het sponsorcontract tussentijds wenst te beëindigen, kunt u dit doen door middel van een schriftelijke opzegging. De opzegtermijn bedraagt drie maanden. Let op: de eerste drie maanden is opzegging niet mogelijk.

Worden alleen moslims ondersteund?

Islamic Relief maakt geen onderscheid in religie. Wij geven prioriteit aan de behoefte van minderbedeelden weeskinderen. “Wie een mensenleven redt, redt de mensheid.” (Sura 5, Vers 32).

Wat betekent een voltooiing van wees sponsorschap?

Belangrijke veranderingen in de situatie van het weeskind (zoals verandering van locatie, huwelijk, gezinsinkomen, enz). kunnen ertoe leiden dat een weeskind geen steun meer nodig heeft. In dat geval zullen wij contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Wat voor informatie kan ik verwachten?

Binnen 3-4 weken na uw aanmelding ontvangt u via email de biodata van het weeskind dat u steunt. Hierna ontvangt u binnen 12-15 maanden het voortgangsrapport van het weeskind, mits er geen vertraging is vanuit het veldkantoor door een politiek conflict, natuurramp of andere gebeurtenis die humanitaire hulp vereist. Heeft u geen voortgangsrapport ontvangen? Het kan zijn dat deze onbedoeld in uw ongewenste inbox terecht is gekomen. Controleer deze alvorens u contact met ons opneemt.

Kan ik het weeskind contacteren?

U kunt een brief, foto of aanvraag voor een Skype gesprek met het weeskind mailen naar wees@islamic-relief.nl. Vraag hierbij naar de voorwaarden.

Kan ik het weeskind extra ondersteunen?

Een extra gift is zeker mogelijk. Deze gaat altijd voor 100% naar het weeskind. Indien u dit wenst, neem dan contact op met de weesafdeling. Het is echter niet mogelijk om maandelijks een bedrag over te maken.

Overige vragen

Bel naar 020-8915191 of mail naar wees@islamic-relief.nl

Sadaqah

Aan wie wordt Sadaqah gegeven?

Sadaqah kan worden gebruikt voor elk project of programma dat mensen ten goede komt.

Kan ik Sadaqah aan een moskee geven?

Ja, Sadaqah kan aan een moskee of aan een goed doel worden gegeven.

Hoeveel soorten Sadaqah zijn er?

Er zijn een vele manieren van Sadaqah die je kunt doen. De meest voorkomende vormen van liefdadigheid zijn het geven van geld aan de minder bedeelden en het helpen van de behoeftige zowel fysiek als mentaal.

Wat is het verschil tussen Sadaqah en Zakat?

Terwijl Zakat een verplichte liefdadigheidsinstelling is die jaarlijks door elke moslim verschuldigd is, is Sadaqah een volledig vrijwillige liefdadigheidsinstelling die op elk moment van het jaar kan worden uitgevoerd en elk bedrag kan worden gegeven.

Kan ik Sadaqah geven als er iets ergs is gebeurd?

Ja, en het wordt beschouwd als een bewijs van iemands geloof.

Zakat ul mal

Ik ben meerdere jaren Zakat verschuldigd, hoe betaal ik?

Voor elk jaar dat u Zakat verschuldigd bent, neemt u 2,5% van het totale vermogen dat u aan het eind van dat jaar had en betaalt u dat in Zakat.

Moet de niet-moslim Zakat betalen?

Nee, zakat wordt alleen voorgeschreven aan moslims.

Normaal geef ik het hele jaar door veel geld aan goede doelen, moet ik dan nog Zakat betalen?

Zakat is een verplichting en staat los van de sadaqaat die u het afgelopen jaar doneert.

Ik heb afgelopen ramadan €4000,- zakaat betaald. Dit jaar heb ik een totaal vermogen van €10.000. Hoeveel moet ik nu betalen aan zakat?

Zakat moet worden betaald over het totale spaargeld, ongeacht wat er in het verleden op is betaald. Daarom betaalt u 2,5% van €10.000. Dus doneert u €250 aan zakat.

Als het vermogen van een kind aan alle voorwaarden van Zakat heeft voldaan (d.w.z. het is boven de Nisab en is al een jaar in hun bezit), moet er dan Zakat over worden betaald?

De meerderheid van de geleerden uit het verleden was voorstander van de mening dat het betaald moest worden. Dit is hetzelfde voor zowel het kind als een persoon die psychisch en/of mentale problemen heeft. Daarom moet hun voogd de Zakat van de rijkdom van de persoon nemen en deze namens hen betalen. Sommige meningen suggereren echter dat kinderen en personen die psychisch en/of mentale problemen hebben het niet moeten betalen, dus bespreek dit alstublieft met een geleerde.

Ik heb gemengde sieraden bestaande uit goud, zilver en edelstenen. Hoe bereken ik de waarde waarover Zakat moet worden betaald?

U kunt dit het beste doen door de sieraden naar een juwelier te brengen en hen te vragen alleen de gouden en zilveren delen van de sieraden te waarderen. De waarderingen die ze geven, is het totaal waarover u Zakat moet betalen. Edelstenen zijn niet aansprakelijk voor Zakat.

Ik heb spaargeld dat ik zal gebruiken om voor de hadj te gaan, moet dit worden meegerekend in mijn vermogen bij het berekenen van de zakat?

Ja, het moet worden opgenomen.

Ik leende wat geld aan een vriend; moet ik dit meenemen in mijn vermogen bij het berekenen van Zakat?

Ja, hierover moet zakat betaald worden.

10 jaar geleden leende ik wat geld aan een arme vriend en ik had niet verwacht dat ik het geld terug zou krijgen. Hij/zij heeft mij nu terugbetaald, is dit geld aansprakelijk voor Zakat?

Als het geld wordt terugbetaald, is het aansprakelijk voor Zakat. Als het geld echter niet wordt terugbetaald, moet het voornemen om te lenen opnieuw worden bekeken. Als de geldschieter er vrij zeker van was dat hij/zij het niet terug zou krijgen dan is Zakat in dergelijke gevallen meestal niet verschuldigd. Er zijn echter veel variabelen en daarom moet deze vraag aan een geleerde worden voorgelegd.

Mijn Zakat is verschuldigd in dhul-Qa'dah, maar ik wil graag vooruit betalen (in Ramadan). Ik heb een schuld die betaald moet worden in Shawwal (na Ramadan). Kan dit van mijn vermogen worden afgetrokken bij het berekenen van Zakat?

Het algemene antwoord zou ja zijn, maar we raden u ten zeerste aan om hierover een geleerde te raadplegen.

Ik heb 5 jaar geleden een huis gekocht om het te verhuren. Vorig jaar heb ik besloten dat ik het huis zou verkopen. Hoe betaal ik Zakat hierover?

Voor de tijd dat u de woning verhuurde en niet van plan was te verkopen, betaalt u geen Zakat over de woning. Maar je zou nog steeds Zakat moeten betalen over de huur die je hebt verdiend, net als elke andere rijkdom die je hebt. Je moet ook zakat betalen over de verkoopprijs van het huis.  Hetzelfde zou u moeten doen voor elk jaar dat het huis nog te koop staat. Maar om absoluut duidelijk te zijn, bespreek dit alstublieft met een geleerde.

Ik heb een winkel waar ik kleding verkoop. Hoe betaal ik Zakaat?

Elk jaar op het moment dat u Zakat betaalt, moet u de totale verkoopprijs berekenen voor alle goederen die in uw winkel te koop zijn. bijv. Alle kleding die in je winkel te koop is, komt samen op een totale verkoopwaarde van een bepaalde som geld. Dit rekent u bij de berekening van uw totale vermogen.

Wat is Hawl?

De tijdsduur dat een persoon de rijkdom moet bezitten waarover hij zakat over zal moeten betalen. Meestal is dit een jaar.

Ik heb een groot bedrag ontvangen net voordat mijn Zakat voor dit jaar verschuldigd was. Moet ik het opnemen in de Zakat van dit jaar?

Ja, u moet dit meenemen in uw berekening.

Ik heb een pensioenfonds, betaal ik Zakat over het spaargeld in dit fonds?

Dit is afhankelijk van de aard van het fonds. We raden u aan hierover een wetenschapper te raadplegen, aangezien de kwestie van pensioenregelingen behoorlijk complex kan zijn.

Een groep van ons heeft een fonds opgericht om te betalen voor eventuele noodgevallen die we hebben. Is dit aansprakelijk voor Zakat?

Het klinkt alsof het genoemde fonds als een Waqf zou gelden. De algemene regel is dat een Waqf niet aansprakelijk is voor Zakat. Zolang er geen persoonlijk eigendom is, of niemand persoonlijk profiteert van dit fonds, en ook afhankelijk van de aard van het fonds, kan Zakat wel/niet aansprakelijk zijn. U moet dit echter bij een geleerde navragen.

Wat is de definitie van armen en behoeftigen?

De Fuqara en de Masakin. Fuqara zijn degenen die geen rijkdom bezitten ter grootte van Nisab. Masakin zijn degenen die geen eten hebben voor de dag (15 -20% van de wereld).

Hoe beoordeel je of iemand arm en behoeftig is?

We hebben veldkantoren in de landen waar we werken en zij voeren assessments uit – op basis van selectiecriteria – omdat we ervoor willen zorgen dat we de meest kwetsbare mensen bereiken.

Kan ik Zakat aan mijn gezinsleden geven?

Het kan alleen worden gegeven aan mensen uit een van die zeven categorieën. De meeste geleerden zijn het erover eens dat je zakat aan een familielid kunt geven als ze uit een van de categorieën komen. bijv. ze zijn arm en niet in staat om voor zichzelf te zorgen, en zijn niet al afhankelijk van jou. Maar als hij/zij een van uw gezinsleden is, bent u toch verplicht om aan hen uit te geven en kunt u hen niets van uw Zakat geven.

Kan ik mijn zakat gebruiken om een wees te sponsoren?

Als de wees in aanmerking komt om zakat te ontvangen (bijv. zij of hun familie bezitten minder dan de nisab of hebben geen eten voor de dag), dan komen ze in aanmerking om het te ontvangen. Wezen zouden vallen onder categorie 1 en 2 ontvangers van Zakat.

Wat voor soort projecten worden door Zakat-fondsen ondersteund?

We besteden Zakat-gelden aan projecten waar we kunnen garanderen dat de ontvangers arm en behoeftig zijn en direct de hulp krijgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld voedselpakketten verstrekken aan behoeftige mensen, zodat zij zichzelf en hun gezin kunnen voeden. Maar we zouden het geld niet gebruiken voor een bron die de hele gemeenschap ten goede zou komen. Dit komt omdat we niet kunnen garanderen dat alleen arme en behoeftige mensen water uit die put zullen halen. We zullen echter andere fondsen, zoals Sadaqah, gebruiken om projecten te betalen die hele gemeenschappen ten goede komen.

Hoe besteedt Islamic Relief Nederland Zakat-fondsen?

Islamic Relief  Nederland besteedt Zakat-fondsen aan de armen en behoeftigen.

Geef je Zakat-geld aan niet-moslims of alleen aan moslims?

We geven momenteel alleen Zakat-geld aan moslims.

Geef je Zakat-geld aan mensen in Nederland of alleen aan mensen in het buitenland?

We helpen mensen met Zakat-fondsen in het Nederland en in het buitenland, zolang ze ervoor in aanmerking komen.

Aqiqah

Is Aqiqah verplicht?

Er is een verschil van mening over of het een verplichte handeling is of Sunnah Mu’akkadah (een daad van aanbidding die voortdurend door de Profeet (vrede zij met hem) wordt uitgevoerd). De meer dominante mening is dat het een Sunnah Mu’akkadah is.

Kun je de Aqiqah uitvoeren op de zevende dag nadat het kind is geboren of op een specifieke dag?

Op dit moment kunnen we niet garanderen dat de aqiqah op de zevende dag wordt uitgevoerd, aangezien we het hele jaar door aqiqah uitvoeren.

Hoeveel bedraagt een aqiqah?

Dit hangt af per land. Zie onze landen in het donatieformulier.

Heb je de geboortedatum van het kind nodig om de Aqiqah te verrichten?

We hebben de geboortedatum van het kind niet nodig om de Aqiqah te verrichten.

Welke dieren worden geofferd als onderdeel van de Aqiqah?

In de Aqiqah worden geiten en schapen geofferd.

In welk land of welke regio wordt de Aqiqah uitgevoerd?

Aqiqah vindt plaats in Niger en Mali.

Wordt het vlees voor de Aqiqah rauw of gekookt geleverd voordat het wordt gedistribueerd?

We leveren rauw vlees aan onze begunstigden, zodat ze het naar hun voorkeur kunnen koken.

Vrijwilligers

Wat zijn de minimum- en maximumleeftijden voor vrijwilligerswerk?

De minimumleeftijd voor vrijwilligerswerk bij Islamic Relief Nederland is in bijna alle gevallen 14 jaar. We categoriseren iedereen onder de 18 jaar als een kind, maar toestemming van een ouder/voogd voor vrijwilligerswerk is alleen vereist als je jonger bent dan 16 jaar. Voor bepaalde functies binnen Islamic Relief Nederland gelden mogelijk aanvullende leeftijdsbeperkingen.

In zeer zeldzame gevallen kunnen we de betrokkenheid van vrijwilligers onder de 14 jaar aanmoedigen (bijv. gesponsorde fondsenwervende activiteiten op scholen).

Er is geen maximumleeftijd vastgesteld voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers moeten 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan activiteiten in het buitenland.

Wie kan vrijwilligerswerk doen?

Iedereen met een VOG-verklaring.

Kunnen vrijwilligers reiskosten vergoeding krijgen?

Vrijwilligers hebben recht op vergoeding van hun reiskosten op vertoon van geldige kwitanties. Reiskosten van en naar een werkplek en reizen tijdens vrijwilligerswerk worden vergoed, mits vooraf overeengekomen met vrijwilligerscoördinator.

Hoe zit het met versnaperingen/lunch?

Tijdens vrijwilligerswerk wordt altijd voor lunch gezorgd.

Zijn er vrijwilligersfuncties beschikbaar in het veld? Kan ik vrijwilligerswerk doen in het buitenland?

Vrijwilligers worden op de hoogte gebracht van elke internationale kans die zich voordoet. Actieve vrijwilligers krijgen voorrang.

Waar vindt vrijwilligerswerk plaats?

Wij hebben drie locaties in Amsterdam waar wij geregeld vrijwilligers voor zoeken. Verder is het ook mogelijk om vrijwilligerswerk in jouw eigen stad of vanuit huis te doen! Zie de mogelijkheden hiervoor op de vrijwilligersrollenpagina (link naar pagina)

Waar vindt vrijwilligerswerk plaats?

Wij hebben drie locaties in Amsterdam waar wij geregeld vrijwilligers voor zoeken. Verder is het ook mogelijk om vrijwilligerswerk in jouw eigen stad of vanuit huis te doen! Zie de mogelijkheden hiervoor op de vrijwilligersrollenpagina (link naar pagina)

Hoeveel uur ben ik bezig met vrijwilligerswerk?

Dit is volledig afhankelijk van jouw beschikbaarheid! Vrijwilligerswerk kan al vanaf 4 uur in de maand!

Moet je een bepaalde achtergrond hebben om vrijwilligerswerk te doen binnen Islamic Relief Nederland?

Nee, iedereen is welkom!

Moet je moslim zijn om vrijwilligerswerk te doen?

Nee, iedereen is welkom ongeacht etniciteit, religie en sekse!

Waarom zou ik vrijwilliger worden voor Islamic Relief Nederland?

Bij ons ben je meer dan een vrijwilliger. Je bent een ambassadeur! Bij jouw aanmelding als vrijwilliger krijg je alle ins en outs van de stichting mee! Ook word je toegevoegd aan onze vrijwilligersgroepen waar je op de hoogte wordt gehouden van formele en informele vrijwilligersactiviteiten. Zo zijn er maandelijkse game nights om jouw collega vrijwilligers te ontmoeten, jaarlijkse barbecues en nog meer!

Hoe ziet het aanmeldingsproces eruit?

Meld je aan door ons contactformulier in te vullen! (link naar contactformulier) Vervolgens zal onze vrijwilligerscoördinator contact met jou opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen. Dit kan zowel fysiek als online! Tijdens het kennismakingsgesprek krijg je een toelichting op de verschillende soorten vrijwilligersrollen en wordt je aanmelding compleet gemaakt! Met jouw goedkeuring word je toegevoegd aan de vrijwilligersgroep op whatsapp/Facebook om in contact te blijven met jouw vrijwilligerscollega’s. In deze groepen plaatst de vrijwilligers coördinator de huidige vacatures voor vrijwilligerswerk!

Do you have to be Dutch/ speak Dutch in order to volunteer?

No, everyone is welcome to volunteer at Islamic Relief Netherlands! We have a growing number of international volunteers and you are very welcome to be part of this amazing diverse group! We have a lot of opportunities for volunteers to help us! You can fill in our contactform to become a volunteer!

Vindt hieronder alle antwoorden op uw meest gestelde vragen. Heeft u een specifieke vraag? Neem dan gerust contact met ons op. 

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring