Iedere donatie is voor ons van waarde, groot of klein. Benieuwd hoe jouw euro wordt besteed? Dan hebben wij hieronder een handig overzichtje.

Ja, onze kosten zijn slechts €0,12 (boekjaar 2020)
Voor elke €1 die wij uitgeven:

  • €0,88 gaat rechtstreeks naar het helpen van mensen in nood
  • €0,10 voor administratieve kosten
  • €0,02 om meer geld in te zamelen

Alhamdolilah!

Hiermee scoren wij enorm goed en ver onder de CBF norm. Deze norm bepaalt het percentage wat besteed mag worden aan onkosten.

Meest gestelde vragen

Hoe worden jullie donaties besteed?

Voor elke €1 die wij uitgeven:

  • €0,88 gaat rechtstreeks naar het helpen van mensen in nood
  • €0,10 voor administratieve kosten
  • €0,02 om meer geld in te zamelen

Alhamdolilah!

Hoeveel van mijn donatie gaat rechtstreeks naar mensen in nood?

Voor elke €1 die wij uitgeven:

  • €0,88 gaat rechtstreeks naar het helpen van mensen in nood
  • €0,10 voor administratieve kosten
  • €0,02 om meer geld in te zamelen

Alhamdolilah!

Zijn mensen op de hoogte van de administratiekosten van Islamic Relief Nederland?

Islamic Relief Nederland gelooft in transparantie en verantwoording. Informatie over administratiekosten en jaarrekeningen zijn direct beschikbaar op onze website. Deze informatie is ook opgenomen in ons jaarverslag, dat door een onafhankelijke accountant wordt gecontroleerd. Het jaarverslag wordt verspreid onder de belangrijkste belanghebbenden, op onze website geplaatst en op sociale media gedeeld.

Waarom rekenen wij administratiekosten?

Het kost geld om goede en kwalitatieve hulp te bieden en ervoor te zorgen dat de mensen die het het hardst nodig hebben de best mogelijke ondersteuning krijgen.

Administratiekosten dekken onder andere financiële audits, monitoring en evaluatie van projecten, huur voor gebouwen, verzekeringen, passende salarissen van personeel, vrijwilligerskosten en apparatuur (bijv. laptops, telefoons).

Hoeveel heeft Islamic Relief Nederland vorig jaar opgehaald en waar hebben jullie het geld aan uitgegeven?

In 2020 heeft Islamic Relief Nederland ongeveer €8 miljoen opgehaald. Hierdoor konden we meer dan 2 miljoen mensen in 29 landen over de hele wereld ondersteunen met noodhulp- en ontwikkelingsprogramma’s.

Hoeveel geeft Islamic Relief Nederland uit aan fondsenwerving?

Er zijn veel manieren waarop Islamic Relief Nederland geld inzamelt en we besteden slechts 2% van elk euro uit aan aan fondsenwerving. Het geld dat we hebben geïnvesteerd om fondsen te werven, heeft vorig jaar alleen al een inkomen van €8 miljoen gegenereerd.

Hoe zit het met liefdadigheidsinstellingen die een 100% donatiebeleid hebben - waarom kan Islamic Relief Nederland niet hetzelfde doen?

Het is zeer onwaarschijnlijk dat een liefdadigheidsinstelling een 100% donatiebeleid kan hebben. Alle goede doelen hebben administratiekosten: als ze niet worden gedekt door donaties, moeten ze op andere manieren worden gedekt.

Islamic Relief  Nederland is een verantwoordelijke en transparante organisatie en we kunnen vol vertrouwen stellen dat administratieve kosten noodzakelijk zijn om mensen in nood te helpen.

Maar liefdadigheid X zegt dat het een 100% donatiebeleid heeft. Hoe is dit mogelijk?

Elk goed doel moet geld uitgeven aan administratiekosten. Sommige liefdadigheidsinstellingen zeggen bijvoorbeeld dat hun administratiekosten worden gedekt door bedrijfsdonaties of subsidies van institutionele donoren of door hun winstgevende werk (zoals hun liefdadigheidswinkels). En dat elke donatie die door een persoon wordt gedaan rechtstreeks naar het werk in het buitenland gaat. Feit blijft echter dat alle goede doelen geld moeten uitgeven aan administratiekosten. Als de administratiekosten niet door particulieren worden gedekt, worden ze gedekt door een andere inkomstenbron.

Wij vinden het echter passender om aan te tonen dat administratiekosten noodzakelijk zijn en zijn daar liever transparant over.

Wie zorgt ervoor dat administratiekosten niet worden misbruikt?

Onze jaarrekeningen worden door een (externe) onafhankelijke accountant gecontroleerd. Zie onze jaarrekeningen voor meer informatie.

Waarom kunnen medewerkers van Islamic Relief Nederland niet gratis werken of hun tijd vrijwillig besteden?

De meerderheid van het personeel van Islamic Relief Nederland werkt parttime om ervoor te zorgen dat het geld van de donateur op de meest effectieve en impactvolle manier wordt besteed. Het zijn professionals die specialistische vaardigheden en kennis inbrengen om ons werk volgens hoge normen te leveren. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat meer mensen die zijn getroffen door conflicten en natuurrampen en mensen die in armoede leven, de beste hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben en verdienen.

Islamic Relief Nederland werkt ook om gemeenschappen te helpen hun toekomst op te bouwen met langetermijnprojecten en dit kan een enorme hoeveelheid werk, toewijding en tijd vergen voor het personeel.

Onze (veld)medewerkers zouden dit niet vrijwillig voltijds kunnen doen zonder een salaris, aangezien zij zelf in hun levensonderhoud en hun gezin moeten voorzien. Zonder personeel kan het werk niet doorgaan.

Degenen die voor Islamic Relief Nederland werken, zijn ook een investering om meer geld, bewustzijn en fondsen in te zamelen, wat uiteindelijk betekent dat we meer mensen kunnen bereiken en helpen.

Bijna alle buitenlandse medewerkers en vrijwilligers van Islamic Relief zijn lokale mensen die afkomstig zijn uit de gemeenschappen die ze dienen.

Geeft Islamic Relief Nederland geld uit aan iets anders dan hulpprogramma's, administratie en fondsenwerving?

Ja. Islamic Relief voert campagne over kwesties als genderrechtvaardigheid en klimaatverandering. Wij werken aan het bestrijden van beleid en praktijken die vrouwen en meisjes uitbuiten en onze planeet en onze toekomst bedreigen. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van deze problemen waarmee de meest kwetsbare mensen ter wereld worden geconfronteerd.

Door campagne te voeren, te lobbyen bij regeringen, marsen te houden, petities uit te voeren en besluitvormers onder druk te zetten, kunnen wij helpen de veranderingen door te voeren die nodig zijn om mensen uit de armoede te halen en ervoor te zorgen dat er gerechtigheid en gelijkheid voor iedereen is.

Dit werk trekt extra geld aan van de Verenigde Naties en andere grote organisaties waarmee het samenwerkt. Dit betekent nog meer hulp, en nog meer levens worden gered en veranderd.

Hoeveel salaris ontvangt het personeel?

In 2020 waren 15 medewerkers in dienst van Islamic Relief Nederland. Wij hebben een gestructureerd salarissysteem om ervoor te zorgen dat wij professioneel personeel kunnen aantrekken en dat zij een eerlijk loon krijgen voor hun expertise. Dit is meestal lager dan andere liefdadigheidsinstellingen van vergelijkbare grootte, aangezien wij het geluk hebben dat wij personeel en vrijwilligers aantrekken die zich inzetten voor Islamic Relief Nederland. Tevens ontvangt de directeur van Islamic Relief Nederland veel minder salaris dan andere directeuren van liefdadigheidsinstellingen van dezelfde grootte. Wij hebben ook lokale medewerkers in veldkantoren, die de programma’s in het buitenland ter plaatse uitvoeren.

Islamic Relief is een wereldwijde organisatie die meer dan €100 miljoen jaarlijks ophaalt, Alhamdolilah. Wij zijn een complexe organisatie omdat wij naast het leveren van hulpprogramma’s ook een netwerk van liefdadigheidswinkels en een kledingrecyclingbedrijf hebben. Zoals het een verreikende organisatie betaamt, moeten wij senior personeel aanwerven met een breed scala aan vaardigheden. 95% van onze buitenlandse medewerkers zijn lokale mensen, dus het geld gaat terug naar de lokale gemeenschap en economie.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring