Wat is sadaqa jariyah?

Het concept van sadaqa – een islamitisch begrip voor liefdadigheid – berust op het vrijwillig delen met anderen om Allah swt tevreden te stellen. Iedereen kan delen in datgene wat door Allah swt aan ons toegekend is; van een aanstekelijke glimlach tot fysieke hulp. Met sadaqa jariya ga jij een stapje verder: delen nadat jouw ziel jouw aardse lichaam heeft verlaten. Een liefdadigheidsvorm voor de lange termijn, tegenwoordig bekend als ‘duurzame ontwikkeling’. Onze geliefde Profeet vzmh vertelt in een overlevering: “Als een persoon sterft, eindigen al hun daden behalve drie: een voortdurende liefdadigheid,  kennis en een kind dat voor hen bidt.” Sadaqa jariyah is doorlopend, omdat het gemeenschappen op de lange termijn ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan: scholen, ziekenhuizen, watercentrales en landbouw.

Een glimlach is sadaqah

Zakat en Sadaqah

Terwijl Zakat een verplichte liefdadigheidsinstelling is die elke moslim op jaarbasis verschuldigd is, is Sadaqah een volledig vrijwillige liefdadigheidsinstelling die op elk moment van het jaar kan worden uitgevoerd en elk bedrag kan worden gegeven.

In tegenstelling tot Zakat, die een aantal bepalingen heeft met betrekking tot het soort hulp dat het kan bieden, kan Sadaqah worden gebruikt voor elk project of programma dat mensen ten goede komt.

Een aantal uitspraken van de Profeet vzmh benadrukken de voordelen van het geven van Sadaqah.

 

“Sadaqah dooft zonde zoals water vuur dooft.” [Tirmidhi]

 

Een belangrijk concept binnen de islam is het idee van Sadaqah Jariyah – een ‘lopende liefdadigheid’.

De Profeet vzmh zei:

“Als een persoon sterft, eindigen al hun daden behalve drie: een voortdurende liefdadigheid,  kennis en een kind dat voor hen bidt.” [moslim]

sadaqah

Elke liefdadigheidsinstelling die op de lange termijn positieve effecten blijft hebben op een gemeenschap, die verder gaat dan hulp, kan worden beschouwd als een Sadaqah Jariyah: het bouwen van huizen, scholen en ziekenhuizen; het installeren van duurzame watersystemen; een stuk land veranderen in een boerderij die jarenlang gewassen blijft geven; een arm gezin helpen om een bedrijf te starten dat winst blijft genereren voor toekomstige generaties.

 

Wat is het verschil tussen Sadaqah en Sadaqah Jariyah?

In wezen is Sadaqah Jariyah wat de huidige internationale ontwikkelingssector ‘duurzame ontwikkeling’ noemt. Dit werd meer dan 1400 jaar geleden gepromoot door de islam en omvat het merendeel van de programma’s voor duurzame ontwikkeling die tegenwoordig worden uitgevoerd door zowel Islamitische als niet-Islamitische NGO’s.

Wat betekent Sadaqah?

De letterlijke vertaling van Sadaqah is ‘geven’, maar in de hedendaagse context is het ‘vrijwillige liefdadigheid’ gaan betekenen. Het woord komt van ‘sidq’, wat oprechtheid betekent. Dit suggereert dat Sadaqah een rechtschapen gedrag is, dat oprechtheid van geloof laat zien.

Wat is het verschil tussen Sadaqah en Fi Sabili Allah?

Er zijn verschillende soorten Sadaqah. Fi Sabili Allah (staat ook wel bekend als Lillah) betekent ‘voor Allah’ en is ook een vorm van Sadaqah-donatie. In plaats van te worden gedaan aan een persoon of personen in nood, kan het echter aan een instelling worden gedaan.

Het omvat elke vorm van liefdadigheid voor de zaak van Allah swt op een zuiver vrijwillige basis. Deze liefdadigheid is niet zoals de  Zakat die men verplicht is te geven maar wordt gegeven voor de verbetering van anderen of het nu moslims of niet-moslims zijn.

Vele liefdadigheidsorganisaties zamelen Lillah in voor noodhulp, de bouw van waterputten en vele andere humanitaire behoeften. Deze bijdragen komen tot stand door de welwillendheid van moslims die uitsluitend geven voor het welbehagen van Allah swt.

 

Wat zijn de voordelen van Sadaqah?

Sadaqah is een vrijwillige daad van liefdadigheid die wordt gegeven met als enig doel Allah swt tevreden te stellen en zonder er iets voor terug te verwachten. We weten dat de Profeet vzmh erg vrijgevig was, zijn voedsel, geld en bezittingen aan de armen gaf en zichzelf vaak honger liet lijden. De Profeet vzmh had een onberispelijk karakter en er is een enorme beloning in het volgen van zijn voorbeeldige gedrag. Er zijn ook talrijke Hadith die het belang ervan benadrukken.

 

Waarom is Sadaqah belangrijk in de islam?

Sadaqah zuivert niet alleen het eigen rijkdom, maar helpt ook om een stroom van rijkdom in de samenleving tot stand te brengen. Moslims zijn met elkaar verbonden door de goede daad van geven, evenals de economische stabiliteit in gemeenschappen door rijkdom te verdelen. Daarom worden moslims door Allah swt geïnstrueerd om voor Hem te geven en vrijgevigheid te verspreiden.

 

Meest gestelde vragen

Aan wie wordt Sadaqah gegeven?

Sadaqah kan worden gebruikt voor elk project of programma dat mensen ten goede komt.

Kan ik Sadaqah aan een moskee geven?

Ja, Sadaqah kan aan een moskee of aan een goed doel worden gegeven.

Hoeveel soorten Sadaqah zijn er?

Er zijn een vele manieren van Sadaqah die je kunt doen. De meest voorkomende vormen van liefdadigheid zijn het geven van geld aan de minderbedeelden en het helpen van de behoeftigen zowel fysiek als mentaal.

Wat is het verschil tussen Sadaqah en Zakat?

Terwijl Zakat een verplichte liefdadigheidsinstelling is die jaarlijks door elke moslim verschuldigd is, is Sadaqah een volledig vrijwillige liefdadigheidsinstelling die op elk moment van het jaar kan worden uitgevoerd en elk bedrag kan worden gegeven.

Kan ik Sadaqah geven als er iets ergs is gebeurd?

Ja, en het wordt beschouwd als een bewijs van iemands geloof.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring