Ondanks het zien van snelle groei en ontwikkeling als een land, blijft Turkije geconfronteerd worden met een ernstige armoede onder haar burgers. Hoewel het bruto binnenlands product (BBP) van de natie de afgelopen tien jaar bijna is verdrievoudigd, blijkt uit het Human Development Report van de Verenigde Naties dat veel van de Turkse burgers deze groei niet zien.

Het Rural Poverty Portal merkte op dat in 2014 de meerderheid van de mensen in armoede op het platteland woonden, waar het percentage meer dan 35 procent onder de armoededrempel lag, in de stedelijke gebieden lag dit op slechts 22 procent. Deze ongelijkheid tussen stad en platteland komt voort uit verschillende factoren, o.a: de gemiddelde landelijke gezinsgrootte is bijna het dubbele van die van stedelijke gezinnen; Milieuproblemen zoals klimaatverandering, bodemerosie en aanhoudende problemen met overbegrazing van vee en een blijvend gebrek aan welzijn en sociale zekerheid voor de armen op het platteland.

Ondanks de toenemende rijkdom van het land, moeten de ongelijkheden in de Turkse rijkdom worden aangepakt om de diepere oorzaken van armoede te vinden in Turkije.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring