2009 | Water en Hygiëne

Probleem: In Bangladesh zijn watergerelateerde ziektes verantwoordelijk voor maar liefst 24% van de sterfgevallen. De watertoevoer komt vooral uit het grondwater, dat is vrij van pathogene micro-organismen (bacteriën), echter is het vaak wel vervuild met zout en arsenicum. In 61 van de 64 districten is arsenicum in het drinkwater gevonden. Dit is één van de grootste oorzaken van het de gezondheidsproblemen.

Naast het drinkwater, zijn ook de onhygiënische praktijken een stimulans voor de uitbreiding van de ziektes.

Project: Dit project wil de toegang tot schoon drinkwater vergroten, evenals de kennis over hygiënische praktijken. Dit werd gerealiseerd door de volgende handelingen:

  • Bewustwording creëren over arsenicum in grondwater
  • Bewustwording creëren over gezondheid, hygiëne en milieu
  • Schoon drinkwater voor de gemeenschappen middels 32 waterputten
  • Verbeteren van hygiënische omstandigheden van gemeenschappen 

Resultaten: In totaal werd er €48.277,- besteed aan dit project en telde het 3.100 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring