2010 | Gezondheidsproject

Probleem: De jaren van geweld en oorlog in de Gazastrook hebben hun sporen nagelaten op de geestelijke gezondheid van kinderen en hun families. In de Gazastrook is bijna de helft van de bevolking onder de 15 jaar.

Door de omstandigheden waarin zij leven ontwikkelen deze kinderen vaak verschillende psychosociale problemen zoals angst, depressie, agressiviteit, concentratiestoornissen, schoolverlatingen en slaapstoornissen.

Daarbij krijgen de kinderen ook met flink gefrustreerde ouders te maken. Het onvermogen van ouders (vaders in het algemeen) om de slechte levensomstandigheden te kunnen accepteren: waarbij zij niet hun kinderen niet in de basisbehoeftes kunnen voorzien,  maakt dat zij zich vaak waardeloos, machteloos en gefrustreerd voelen. Dit uit zich vaak in woede jegens hun vrouwen en kinderen, die zelf al moeite hebben om zich te handhaven. 

Project: Dit project staat in het teken van het verbeteren van de geestelijke gezondheid van kinderen en hun families. De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:

  • 517 kinderen nemen deel aan groepsactiviteiten
  • 200 mensen ontvangen individuele counseling sessies
  • 333 huisbezoeken vinden plaats
  • 226 ouders (zowel de vader als moeder) nemen deel aan voorlichtingsbijeenkomsten over: de omgang met kinderen onder stress; kinderrechten; bescherming van kinderen
  • 17 leraren ontvangen trainingen betreft omgang met gehandicapte kinderen
  • 62 leraren nemen deel aan trainingssessies over psychosociale steun
  • 274 getroffen families nemen deel aan familieactiviteiten
  • 102 kinderen gaan op zomerkamp
  • 12 kinderen worden doorverwezen naar een spraaktherapeut

Resultaten: In totaal werd er €197.879,- besteed aan dit project en telde het 1.160 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring