2010 | Gezondheidsproject

Probleem: Het grootste probleem in Albanië is de chronische armoede. Deze gaat gepaard met werkloosheid, vooral in de landelijke gebieden. Een gevolg van de armoede is ook dat de rechten van kwetsbare groepen zoals gehandicapten lang niet altijd worden nageleefd. 

Project: Met dit project wil Islamic Relief de levensstandaard van gehandicapten in Shkodra verbeteren. De volgende activiteiten werden uitgevoerd:

  • Trainingen voor 100 gehandicapten [koken, computers, vreemde talen en financiën]
  • 2 Gehandicapten een baan aanbieden
  • 5 Gehandicapten transport aanbieden naar trainingscentra
  • 80 Gehandicapten psychologische ondersteuning bieden
  • 5500 Gehandicapten bekend maken met hun rechten
  • 67 Gehandicapten materialen geven zoals rolstoel, krukken etc.
  • 100 Gehandicapten voorzien van entertainments en picknicks
  • 20 Gehandicapten voorzien van artistieke activiteiten

 Resultaten: In totaal werd er €35.227,- besteed aan dit project en telde het 5.500 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring