Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2010 | Onderwijsproject in Dhaka

Probleem: In 2009 steunde Islamic Relief Nederland een project op het gebied van vakonderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt in een arme wijk in Dhaka. Dit project was een groot succes: Bijna 300 jongeren ontvingen een schooltrainingen. Na een recente onderzoek bleek dat er nauwelijks drop-outs waren: 97% volgde dagelijks de lessen. Bovendien haalde ruim 90 % het examen met een zes of hoger. De gemeenschap, werkgevers en andere partners maakten kennis met deze nieuwe lichting werknemers. Nadat de Project Manager van Islamic Relief Nederland Dhaka bezocht en het project evalueerde, kwam naar voren dat het een geslaagd project was en er behoefte was aan een vervolgproject.

Project: Om meer arme jongeren een kans te geven, heeft Islamic Relief Nederland besloten dit project met 1.5 jaar te verlengen. De jongeren krijgen les in elektrotechniek, naaien en borduren, computervaardigheden, bakken & voeding en de reparatie van mobieltjes. De training reclame is vervangen door een opleiding tot verpleegster, inclusief een stage in een ziekenhuis. De kans op een baan is daarmee groot. De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

 • 4 Curricula worden vernieuwd
 • Aan 247 leerlingen wordt vakonderwijs gegeven
 • 15 Maandelijkse examens afnemen
 • 147 leerlingen eindexamens laten afnemen
 • 347 afwezige leerlingen een herexamen laten afnemen
 • 6 leraren trainingen geven in vakonderwijs en techniek
 • 18 picknicks organiseren met leerlingen
 • 19 netwerkbijeenkomsten organiseren
 • 92 stages regelen voor leerlingen
 • 109 afgestudeerden begeleiden in hun baanzoektocht
 • 48 nieuwe ondernemers begeleiden
 • Voedselpakketten verstrekken aan leerlingen

Resultaten: In totaal werd er €83.827,- besteed aan dit project en telde het 500 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring