2010 | Water, Sanitatie & Hygiëne

Probleem: Niger is een Sahel-Sahara land in het hart van Afrika. Driekwart van het land bestaat uit woestijn. De bijna 12 miljoen inwoners kampen met diverse waterproblemen: weinig regen en schaarse en/of moeilijk te bereiken grondwater.

De regio Tillabéri heeft de laagste drinkwatervoorziening van heel Niger: slechts 50,88% heeft toegang tot water, hierbij komt ook nog eens dat slechts 5% van de bevolking toegang heeft tot sanitaire voorzieningen. 

Project: Met dit project wil Islamic Relief 12 nieuwe waterputten installeren in 12 dorpen in Tera. Tevens zal de bevolking worden voorgelicht over hygiëne.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

  • Het installeren van 12 waterputten incl. handpompen
  • Het opzetten van 12 watermanagementcomités
  • Het trainen en uitrusten van vakmensen t.b.v toekomstige reparaties
  • Het trainen van 24 lokale hygiëne voorlichters
  • Het houden van voorlichtingsbijeenkomsten betreft hygiëne en sanitair

Resultaten: In totaal werd er €110.476,- besteed aan dit project en telde het 9.000 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring