2011 | Gezondheidsproject

Probleem: De jaren van geweld en oorlog in de Gazastrook hebben hun sporen nagelaten op de geestelijke gezondheid van kinderen en hun families. In de Gazastrook is bijna de helft van de bevolking onder de 15 jaar.

Door de omstandigheden waarin zij leven ontwikkelen deze kinderen vaak verschillende psychosociale problemen zoals angst, depressie, agressiviteit, concentratiestoornissen, schoolverlatingen en slaapstoornissen.

Daarbij krijgen de kinderen ook met flink gefrustreerde ouders te maken. Het onvermogen van ouders (vaders in het algemeen) om de slechte levensomstandigheden te kunnen accepteren: waarbij zij niet hun kinderen niet in de basisbehoeftes kunnen voorzien,  maakt dat zij zich vaak waardeloos, machteloos en gefrustreerd voelen. Dit uit zich vaak in woede jegens hun vrouwen en kinderen, die zelf al moeite hebben om zich te handhaven.

Project: Dit project staat in het teken van het verbeteren van de geestelijke gezondheid van kinderen en hun families. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende activiteiten:

  • 309 kinderen ontvangen individuele psychosociale steun
  • 157 kinderen ontvangen een uitstapje
  • 100 kinderen gaan op zomerkamp
  • 318 ouders (zowel de vader als moeder) nemen deel aan voorlichtingsbijeenkomsten over: de omgang met kinderen onder stress; kinderrechten; bescherming van kinderen
  • 30 getroffen families nemen deel aan familieactiviteiten
  • 60 leraren nemen deel aan trainingssessies over psychosociale steun
  • 15 kinderen worden doorverwezen naar een spraaktherapeut
  • 700 kinderen nemen deel aan psychosociale activiteiten zoals droomanalyses, tekenen, story telling etc
  • 300 families van de kinderen die individueel worden bijgestaan, worden bezocht door een sociale werker om hun behoeftes beter in kaart te brengen en hen in contact te brengen met een lokale organisatie 

Resultaten: In totaal werd er €148.137,- besteed aan dit project en telde het 1.500 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring