2011 | Integrale ontwikkelingsproject

Probleem: Mali is één van de armste landen. Meer dan tweederde van de Malinese bevolking leeft van minder dan 1 US-dollar per dag. Islamic Relief is al sinds 1997 actief in Mali en heeft er allerlei projecten lopen. Op dit moment worden er 1737 weeskinderen jonger dan 18 jaar gesponsord, zij ontvangen hierbij sociale en medische hulp. Wanneer de kinderen een bepaalde leeftijd/ontwikkeling bereiken stopt de sponsoring, om te voorkomen dat de situatie voor hen weer bergafwaarts zal gaan ontstond dit project.

Project: Daarom heeft Islamic Relief Mali een integraal ontwikkelingsproject voor de komende vijf jaar opgezet. Het jaar 2015 is als einddatum gekozen omdat dan de Millenniumdoelen gerealiseerd moeten zijn. Dit integrale ontwikkelingproject richt zich op Koulikoro. Doelgroep zijn de vrouwen en kinderen. Het project bestaat uit zeven onderdelen, te weten:

  • Herbebossing
  • alternatieve energiebronnen
  • onderwijs
  • gezondheid
  • water en sanitair
  • productie van karité-boter

Islamic Relief Nederland financiert de laatste activiteit. Daarin ontvangen 40 lokale organisaties islamitische microfinanciering (Qard Hassan en Al ljara wa Iktina) en de daarbij behorende trainingen. Bovendien ontvangt 10% van de door Islamic Relief gesteunde weeskinderen boven de 18 jaar een lening of een vaktraining om in hun eigen inkomsten te kunnen voorzien.

Resultaten: In totaal werd er €208.705,- besteed aan dit project en telde het 19.012 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring