2011 | Noodhulpproject

Probleem: De armoede in Neelum Valley wordt veroorzaakt door de beperkte natuurlijke hulpbronnen, weinig mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien en een slechte infrastructuur. Bovendien wordt er nauwelijks in de ontwikkeling van het gebied geïnvesteerd omdat het dicht bij de Line of Control met India ligt. De overstroming van juli 2010 heeft de situatie in Neelum Valley verslechterd. De gevolgen waren onder meer 17 doden, 710 verwoeste huizen en een enorme schade aan de infrastructuur.

Project: Met dit project draagt Islamic Relief bij aan de wederopbouw van het gebied. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

  • Constructie van 250 opgehoogde wallen in landbouwgrond. Hierdoor wordt het land beschermd tegen erosie en worden de huizen beschermd tegen rampen
  • Renovatie van 20 traditionele meelmolens en hun waterkanalen. In Neelum Valley is maïs het belangrijkste gewas. De maïs wordt gemalen in meelmolens met waterkanalen
  • Vaktrainingen voor het beroep van loodgieter voor totaal 60 mensen
  • Renovatie van 8 wegen
  • Renovatie van 14 wandelpaden tussen de dorpen in de bergen
  • Bouwen van 30 drinkwatervoorzieningen

Resultaten: In totaal werd er €122.001,- besteed aan dit project en telde het 72.716 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring