2011 | Water, Sanitatie en Hygiëne

Probleem: De moessonregens tussen december 2010 en februari 2011 hebben in Sri Lanka voor hevige overstromingen gezorgd. Bijna een miljoen mensen zijn getroffen. De meeste van hen wonen in Batticaloa district (225.080) en Ampara district (98.501). In totaal 185.820 mensen hebben hun huis moeten verlaten, waarvan 78.973 in Batticaloa en 14.029 in Ampara. Een gevolg hiervan was beschadigde en verontreinigde waterputten. 

Project: Met dit project heeft Islamic Relief dit water probleem aangepakt. De volgende activiteiten werden uitgevoerd:

  • 6.413 waterputten zijn gezuiverd
  • 150 waterputten werden gerepareerd
  • 6.450 mensen zijn voorgelicht over vervuild drinkwater en hygiëne 

Resultaten: In totaal werd er €20.178,- besteed aan dit project en telde het 32.250 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring