2012 | Rampenvoorbereiding

Probleem: Indonesië heeft veel te lijden van allerlei natuurrampen, o.a.: aardbevingen, tsunami’s, overstromingen, aardverschuivingen en vulkaanuitbarstingen. In 2006 deed het Indonesische Instituut van Wetenschap samen met UNESCO onderzoek in 3 gebieden: Aceh Besar, Bengulu en Padang. Het doel was het analyseren van de natuurrampen en hoe de bevolking hier voorbereid op was. Uit het onderzoek bleek dat de scholen het minst voorbereid waren op natuurrampen.

Project: Om deze reden wil Islamic Relief een project uitvoeren waarbij 3 scholen beter worden voorbereid op natuurrampen. Hierbij zal de veiligheid van de school verbeterd worden.

  • Er volgt eerst een onderzoek waarbij wordt gekeken welke scholen er qua veiligheid slecht aan toe zijn
  • Na het onderzoek wordt een vergadering gehouden met alle belanghebbenden
  • Workshops worden gegeven over de gevaren van verschillende natuurrampen
  • Rampenparaatheidssimulaties worden gehouden: Om te testen of het beleid werkt, wordt een aardbeving en tsunami gesimuleerd. Daarbij testen we het evacuatieschema
  • Reactieoefeningen op natuurrampen worden geoefend
  • EHBO-trainingen worden gegeven
  • Het veldkantoor organiseerde her Veiliger School Festival en verspreidde informatieve folders over de geleerde lessen

Resultaten: In totaal werd er €45.973,- besteed aan dit project en telde het 753 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring