Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2012 | Water, Sanitatie & Hygiëne

Probleem: Droogte en conflict, dit leidde Somalië in 2011 tot een humanitaire crisis. Hoewel er de hongersnood verholpen is, blijft de situatie kwetsbaar en onstabiel. Het aantal ondervoede mensen is nog steeds één van de hoogste ter wereld. Naar schatting zijn 363000 kinderen jonger dan vijf jaar acuut ondervoed, waaronder 71000 die ernstig ondervoed zijn en een verhoogd risico lopen op ziekte en overlijden. Maar liefst 70% van deze kinderen woont in het zuiden van Somalië.

Project: Het doel van dit project is het verlenen van noodhulp aan de slachtoffers van de droogte en het conflict in Zuid/Centraal-Somalië en wederopbouw.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

 • Schoon drinkwater voor 30.000 kwetsbare mensen
 • Installatie van watercontainers
 • Watertrucks rijden naar vluchtelingenkampen
 • Waterputten schoonmaken
 • Waterbronnen opknappen
 • 380 Latrines gebouwd voor 1.200 huishoudens
 • Voorlichting over hygiëne voor 6000 vrouwen
 • 50 Vrijwilligers trainen in voorlichting over gezondheid
 • Verbeteren van basisgezondheidszorg voor 2.000 huishoudens [Opzetten van gezondheidsposten, medicijnen verstrekken etc.]
 • Extra voeding voor 2.000 ondervoede kinderen
 • Maandelijkse voedselpakketten uitdelen aan 2.105 huishoudens
 • Het laten schoonmaken van de omgeving door 300 huishoudens. Zij ontvangen cash voor het werk
 • Verbeteren van de inkomens van 600 huishoudens
 • DRR trainingen gegeven aan 100 mensen
 • 6 Kindvriendelijke omgevingen opgezet 

Resultaten: In totaal werd er €519.557,- besteed aan dit project en telde het 30.000 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring